Công ty hợp danh là gì? Đặc điểm và cơ cấu tổ chức của công ty

Danh mục: Doanh Nghiệp

Công ty hợp danh là gì? Đặc điểm và cơ cấu tổ chức của công ty như thế nào? Lưu ý và thủ tục khi thành lập công ty hợp danh? Hãy cùng Thuế Quang Huy tìm hiểu các thông tin chi tiết trong bài viết dưới đây!

I. Công ty hợp danh là gì?

Theo Điều 177 Chương VI Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty hợp danh (tên tiếng anh là Partnership) là loại hình doanh nghiệp trong đó:

Điều 177. Công ty hợp danh

1. Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

a) Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;

b) Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

c) Thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty.

2. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Xem thêm: 

công ty hợp danh

Công ty hợp danh là gì?

II. Đặc điểm của công ty hợp danh

1. Thành viên hợp danh công ty

Căn cứ theo Điểm B, C Khoản 1 Điều 177 Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty hợp danh phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung. Thành viên công ty hợp danh là các cá nhân, không phải tổ chức. Các cá nhân này chịu toàn bộ trách nhiệm của mình về nghĩa vụ, khoản nợ của công ty với tất cả số tài sản của mình. Ngoài ra, công ty hợp danh có thể có các thành viên góp vốn là cá nhân hoặc tổ chức.

Điều 180 của Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định về hạn chế quyền đối với thành viên công ty hợp danh, theo đó:

Điều 180. Hạn chế quyền đối với thành viên hợp danh

1. Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân; không được làm thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

2. Thành viên hợp danh không được nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

3. Thành viên hợp danh không được chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho tổ chức, cá nhân khác nếu không được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại.

Xem thêm: 

thành viên của công ty hợp danh

Thành viên công ty hợp danh

2. Thành viên góp vốn

Theo Điểm C Khoản 1 Điều 177 Luật Doanh nghiệp 2020, thành viên góp vốn chỉ phải chịu trách nhiệm về tài sản và các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp. Thành viên góp vốn có quyền biểu quyết ở những phiên họp Hội đồng thành viên. Tuy nhiên, lá phiếu của thành viên góp vốn không ảnh hưởng nhiều đến nội dung buổi họp.

Thành viên góp vốn không được quyền tham gia quản lý, điều hành và tiến hành các công việc kinh doanh dưới danh nghĩa của công ty.

Xem thêm: 

3. Tư cách pháp nhân

Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty hợp danh có tư cách pháp nhân. Điều này đã được quy định trong Khoản 2 Điều 177 Luật Doanh nghiệp 2020.

4. Khả năng huy động vốn

Theo Khoản 3 Điều 177 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty hợp danh không được phép phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. Do đó, công ty sẽ gặp khó khăn khi muốn huy động nguồn vốn lớn.

Công ty hợp danh có thể tăng thêm vốn bằng cách tăng thêm thành viên hoặc tăng vốn của các thành viên.

5. Chuyển nhượng phần góp vốn

Đối với thành viên hợp danh

Thành viên hợp danh chỉ có thể chuyển nhượng 1 phần hoặc toàn bộ số vốn góp của mình trong với điều kiện phải được các thành viên hợp danh khác chấp thuận.

Nếu thành viên hợp danh chết thì người thừa kế của thành viên đó sẽ được hưởng phần giá trị trong công ty sau khi đã trừ đi các khoản nghĩa vụ và phần nợ thuộc trách nhiệm của thành viên hợp danh đó. Ngoài ra, nếu Hội đồng thành viên chấp thuận thì người thừa kế cũng có thể trở thành thành viên hợp danh (Theo Điểm H, Khoản 1 Điều 181 Luật Doanh nghiệp 2020).

Đối với thành viên góp vốn

Thành viên góp vốn có thể chuyển nhượng phần góp vốn của mình cho người khác. Thành viên góp vốn định đoạt phần góp vốn của mình dưới hình thức: tặng cho, thừa kế, cầm cố, thế chấp,… hoặc các hình thức khác theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty. Nếu thành viên góp vốn chết thì người thừa kế trở thành thành viên góp vốn của công ty.

6. Cơ cấu tổ chức công ty

Hội đồng thành viên công ty hợp danh sẽ bao gồm tất cả thành viên hợp danh. Hội đồng thành viên sẽ họp và biểu quyết để chọn ra 1 thành viên làm Chủ tịch hội đồng thành viên, kiêm Giám đốc/Tổng giám đốc công ty tùy theo Điều lệ công ty (Khoản 1 Điều 182 Luật Doanh nghiệp 2020 ).

khái niệm công ty hợp danh

Cơ cấu tổ chức công ty hợp danh

7. Tài sản của công ty

Tài sản của công ty hợp danh sẽ bao gồm:

 • Tài sản góp vốn của các thành viên.
 • Tài sản được tạo ra dưới danh nghĩa công ty.
 • Tài sản được tạo ra từ các hoạt động kinh doanh, sản xuất của các thành viên dưới danh nghĩa công ty. Tài sản được tạo ra từ hoạt động kinh doanh do các thành viên hợp danh nhân danh cá nhân thực hiện.
 • Các tài sản khác theo quy định của pháp luật.

8. Đại diện pháp luật và điều hành công ty

Cách thành viên hợp danh trong công ty có quyền điều hành công ty và đại diện cho pháp luật.

Các thành viên trong công ty sẽ thay phiên nhau đảm nhận, phân công các chức danh để kiểm soát và điều phối hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty. Hoạt động của các thành viên nằm ngoài hoạt động của công ty sẽ không thuộc vào trách nhiệm công ty trừ trường hợp đã nhận được sự đồng thuận của các thành viên còn lại.

III. Ưu, nhược điểm của công ty hợp danh

đặc điểm công ty hợp danh

Ưu điểm và nhược điểm công ty hợp danh

Ưu điểmNhược điểm
 • Chế độ chịu trách nhiệm hữu hạn đối với các thành viên trong công ty giúp gây dựng được uy tín cho khách hàng, đối tác.
 • Cơ cấu tổ chức đơn giản, gọn nhẹ, dễ kiểm soát.
 • Chỉ những thành viên hợp danh mới được điều hành công ty giúp phân công và quản lý nhân sự dễ dàng.
 • Có lợi thế với những ngành nghề mà chỉ có công ty hợp danh mới được đăng ký.
 • Chế độ liên đới vô hạn có thể mang lại những rủi ro cho các thành viên.
 • Do không được phát hành cổ phiếu nên việc huy động vốn bị hạn chế.
 • Ở Việt Nam vẫn chưa phổ biến công ty hợp danh.

Thuế Quang Huy là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập công ty trọn gói uy tín, nhanh chóng, chất lượng hàng đầu hiện nay. Liên hệ với Thuế Quang Huy qua hotline: 028 62553948 để được hỗ trợ dịch vụ tư vấn doanh nghiệp chi tiết!

IV. Các bước thành lập công ty hợp danh

Để tiến hành thủ tục thành lập công ty hợp danh cần thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. (Mẫu quy định).
 • Điều lệ của công ty.
 • Danh sách các thành viên công ty. (Mẫu quy định).
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân, giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức, giấy tờ pháp lý cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện đã ủy quyền.
 • Với thành viên là tổ chức nước ngoài thì giấy bản sao pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hay tham gia thành lập do nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư từ nước ngoài theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký

Sau khi hồ sơ đã được hoàn tất, cần nộp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh, các phương thức nộp hồ sơ phù hợp:

 • Trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Qua bưu chính.
 • Qua truyền thông, thông tin điện tử.

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí: 50.000 đồng/ lần cấp.

Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời gian là 3 ngày tính từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ phải có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tuy nhiên quá trình đăng ký thành lập công ty hợp danh thường không mấy diễn ra thuận lợi nếu bạn là một người không am hiểu về luật.

Chính vì vậy, để đăng ký thành lập công ty diễn ra nhanh chóng, tiết kiệm thời gian công sức một cách tối đa nhất bạn có thể liên hệ với Thuế Quang Huy – là đơn vị chuyên dịch vụ thành lập doanh nghiệp và kế toán thuế với nhiều năm kinh nghiệm sẽ tư vấn và đồng hành, giúp bạn hoàn thành các thủ tục đăng ký thành lập công ty một cách nhanh nhất.

IV. Những câu hỏi thường gặp

Thành viên hợp danh có được làm thành viên hay chủ của doanh nghiệp khác hay không?

Thành viên hợp danh không được làm thành viên của công ty khác hay chủ doanh nghiệp tư nhân trừ trường hợp được sự chấp thuận từ những thành viên khác.

Cách thức huy động vốn công ty hợp danh như thế nào?

Công ty hợp danh có thể tăng thêm vốn bằng cách tăng thêm thành viên hoặc tăng vốn của các thành viên.

Trên đây là những thông tin chi tiết về công ty hợp danh.Tuy loại hình kinh doanh này chưa phổ biến tại Việt Nam nhưng lại gây dựng được sự uy tín với khách hàng. Nếu bạn cũng đang quan tâm đến loại hình công ty hợp danh, hãy liên hệ với Thuế Quang Huy theo thông tin dưới đây để được tư vấn!

Đánh giá bài viết
avatar

Nguyễn Văn Lãm

Ông Nguyễn Văn Lãm là người có 10 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn các văn bản mang tính pháp chế như thành lập doanh nghiệp, tư vấn giấy phép và các vấn đề khác về luật doanh nghiệp. Ông là một trong những lãnh đạo trẻ tài năng đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Thuế và Cung ứng lao động Quang Huy

Hãy gọi

0917371518

Thuế Quang Huy - Luôn đồng hành cùng bạn

Nhận tư vấn ngay bây giờ

  0 0 đánh giá
  Đánh giá bài viết
  Theo dõi
  Thông báo của
  guest

  0 Góp ý
  Phản hồi nội tuyến
  Xem tất cả bình luận