Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

Danh mục: Doanh Nghiệp

Công ty TNHH là loại hình doanh nghiệp phổ biến tại Việt Nam. Công ty TNHH được chia thành 2 loại là công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên trở lên. Bên cạnh những ưu điểm thì công ty TNHH vẫn tồn tại một số hạn chế mà nhà đầu tư cần lưu ý. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp những thông tin quan trọng về loại hình doanh nghiệp này.

I. Công ty TNHH là gì?

Căn cứ theo Khoản 7 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viêncông ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên.

Kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty TNHH là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân và các thành viên công ty phải chịu trách nhiệm trong số vốn góp của mình (trách nhiệm hữu hạn).

Xem thêm: Định nghĩa thành lập doanh nghiệp là gì?

công ty trách nhiệm hữu hạn là gì

Công ty TNHH là gì?

II. Đặc điểm của công ty TNHH là gì?

1. Tư cách pháp nhân

Kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty TNHH có tư cách pháp nhân. Công ty có con dấu riêng, tài sản, trụ sở riêng. Công ty có thể tự nhân danh để tham gia vào các quan hệ pháp luật mà không bị lệ thuộc vào tư cách của chủ sở hữu.

Công ty được tổ chức thành hệ thống theo quy định pháp luật. Công ty có điều lệ riêng để phân biệt với các công ty cùng loại hình hoặc khác loại hình.

Xem thêm: Các loại hình doanh nghiệp phổ biến tại Việt Nam.

2. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

Cơ cấu tổ chức công ty TNHH là gì?

So với công ty cổ phần thì cơ cấu tổ chức của công ty TNHH sẽ đơn giản hơn.

Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, gồm có:

 • Hội đồng thành viên;
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên;
 • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Công ty phải có ít nhất 1 người đại diện pháp luật đang giữ chức Giám đốc, Tổng giám đốc hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Đối với công ty TNHH 1 thành viên, gồm có:

Nếu công ty do cá nhân là chủ sở hữu:

 • Chủ sở hữu Công ty;
 • Giám đốc (do chủ tịch công ty kiêm nhiệm hoặc thuê ngoài);
 • Chủ tịch công ty(có thể kiêm nhiệm Giám đốc).

Nếu công ty do tổ chức chủ sở hữu:

 • Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
 • Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn không bắt buộc phải lập ban kiểm soát giống như công ty cổ phần.

Xem thêm: Điều kiện thành lập doanh nghiệp là gì?

3. Huy động vốn

Công ty TNHH huy động vốn thông qua tín dụng, hoạt động vay vốn từ các tổ chức, cá nhân. Công ty được quyền phát hành trái phiếu. Công ty có thể huy động vốn bằng cách tăng vốn từ cá nhân, nhà đầu tư công ty. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể tăng thêm số lượng thành viên để tăng số vốn.

Công ty TNHH không được quyền phát hành cổ phiếu. Công ty không được phép phát hành nhiều loại chứng khoán dưới hình thức bút toán ghi sổ, dữ liệu điện tử và chứng chỉ giống như công ty cổ phần.

Xem thêm: Khái niệm doanh nghiệp nhà nước là gì?

III. Phân biệt công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên trở lên

Phân biệt công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên và 2 thành viên trở lên.

Phân biệt công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên trở lên.

Công ty TNHH 1 thành viênCông ty TNHH 2 thành viên

 trở lên

Số lượng thành viênDo 1 cá nhân/ 1 tổ chức góp vốn và sở hữu.Do 2 cá nhân/ 2 tổ chức trở lên góp vốn và sở hữu. Lưu ý số lượng cá nhân/ tổ chức không vượt quá 50.
Vốn điều lệCông ty tăng vốn điều lệ thông qua nhà đầu tư công ty góp hoặc huy động thêm vốn. Nhà đầu tư có quyền quyết định tăng, giảm vốn điều lệ.

Lưu ý: Nếu công ty tăng vốn dưới hình thức góp vốn của người khác thì phải đổi loại hình công ty thành TNHH 2 thành viên hoặc cổ phần.

Công ty có thể tăng vốn điều lệ bằng cách tăng vốn của thành viên hoặc nhận vốn từ thành viên mới. Công ty giảm vốn bằng cách mua lại phần góp vốn của các thành viên.
Chuyển nhượng góp vốnNhà đầu tư có quyền định đoạt và chuyển nhượng 1 phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ công ty.Thành viên công ty muốn chuyển nhượng vốn thì phải chào bán phần vốn của mình cho các thành viên còn lại trong công ty. Nếu trong vòng 30 ngày các thành viên còn lại không mua thì thành viên muốn chuyển nhượng có thể chào bán cho bên thứ 3 với điều khoản và điều kiện giống như khi chào bán cho các thành viên còn lại.
Trách nhiệm đối với vốn gópNhà đầu tư chịu trách nhiệm về các tài sản, khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ.Các thành viên chịu trách nhiệm về các tài sản, khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty.
Cơ cấu tổ chứcKhông bắt buộc có Hội đồng thành viên.

Có 2 mô hình cơ cấu tổ chức:

 • Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
 • Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng thành viên, Giám đốc/ Tổng giám đốc.

IV. Ưu, nhược điểm của công ty TNHH

đặc điểm của công ty tnhh là gì

Đánh giá ưu, nhược điểm công ty TNHH.

Ưu điểm:

 • Các thành viên công ty chỉ phải chịu trách nhiệm các khoản nợ đối với số vốn đã góp. Trong trường hợp công ty gặp rủi ro hay phá sản thì tài sản cá nhân sẽ không bị ảnh hưởng.
 • Vấn đề chuyển nhượng vốn được quy định chặt chẽ theo pháp luật, đảm bảo vốn của công ty luôn được bảo toàn.
 • Nhà đầu tư công ty TNHH 1 thành viên được quyền quyết định, điều hành mọi hoạt động của công ty như: định hướng kinh doanh, quản lý nhân sự, phân bố lợi nhuận,…
 • Khả năng huy động vốn dễ dàng do được quyền phát hành trái phiếu.

Nhược điểm:

 • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên bị hạn chế thành viên không được quá 50 người.
 • Công ty TNHH không được phát hành cổ phiếu nên số vốn sẽ bị hạn chế.
 • Mức độ chịu trách nhiệm của doanh nghiệp là hữu hạn nên sẽ ảnh hưởng đến uy tín đối với đối tác, khách hàng chiến lược.
 • Do đặc điểm riêng biệt nên công ty TNHH sẽ chịu sự kiểm soát của Luật doanh nghiệp 2020 khắt khe hơn so với doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh.

V. Một số điểm mới về công ty TNHH

1. Công ty TNHH 1 thành viên

Công ty TNHH 1 thành viên có điểm nổi bật là được phát hành trái phiếu tự do theo quyết định khoản 4 Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020.

2. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Luật Doanh nghiệp 2020 có nhiều thay đổi mới:

 • Cơ cấu tổ chức không bắt buộc phải có Ban kiểm soát.
 • Được phát hành trái phiếu tự do.
 • Bổ sung các trường hợp phần góp vốn cần phải xử lý như: Thành viên công ty cá nhân đang bị tạm giam, án phạt tù, chấp nhận biện pháp xử lý tại cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

VI. Những câu hỏi thường gặp

1. Tại sao nên thành lập công ty TNHH? 

Thành lập công ty TNHH có những lợi ích như sau:

 • Công ty TNHH có rủi ro thấp đối với những người góp vốn.
 • Số lượng thành viên tham gia ít, quản lý dễ dàng.
 • Dễ dàng kiểm soát và chuyển nhượng vốn góp.
 • Không bị giới hạn ngành nghề kinh doanh.

2. Đăng ký thành lập công ty TNHH ở đâu?

Chủ đầu tư muốn thành lập công ty TNHH cần nộp hồ sơ thành lập đến Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư nơi công ty đặt trụ sở chính. Ngoài ra, chủ đầu tư có thể đăng ký online qua Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3. Dịch vụ tư vấn thành lập công ty TNHH ở đâu uy tín? Chi phí bao nhiêu?

Hiện nay, Thuế Quang Huy đang cung cấp các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, pháp lý cho nhiều khách hàng, đối tác trên cả nước. Trong đó có dịch vụ tư vấn thành lập công ty TNHH trọn gói, nhanh chóng và uy tín cho khách hàng.

Chi phí tư vấn thành lập công ty TNHH tại Thuế Quang Huy có mức giá là: 980.000 đồng. Liên hệ với Thuế Quang Huy qua hotline: 028 62553948 để được tư vấn chi tiết.

công ty tnhh là loại hình doanh nghiệp gì

Thuế Quang Huy – Đơn vị cung cấp dịch vụ thành lập công ty TNHH uy tín.

Công ty TNHH là loại hình kinh doanh có nhiều ưu điểm và phù hợp với thị trường tại Việt Nam. Hy vọng những thông tin trên đây đã giúp bạn có cái nhìn rõ nét hơn về loại hình doanh nghiệp này!

Đánh giá bài viết
avatar

Nguyễn Văn Lãm

Ông Nguyễn Văn Lãm là người có 10 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn các văn bản mang tính pháp chế như thành lập doanh nghiệp, tư vấn giấy phép và các vấn đề khác về luật doanh nghiệp. Ông là một trong những lãnh đạo trẻ tài năng đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Thuế và Cung ứng lao động Quang Huy

Hãy gọi

0917371518

Thuế Quang Huy - Luôn đồng hành cùng bạn

Nhận tư vấn ngay bây giờ

  0 0 đánh giá
  Đánh giá bài viết
  Theo dõi
  Thông báo của
  guest

  0 Góp ý
  Phản hồi nội tuyến
  Xem tất cả bình luận