Điều khoản sử dụng

Khi bạn truy cập và sử dụng thông tin trên website ThueQuangHuy.Com, bạn phải chấp nhận các điều khoản mà công ty TNHH dịch vụ kế toán thuế và cung ứng lao động Quang Huy đưa ra. Chúng tôi có thể sẽ báo trước hoặc không báo trước các thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc xóa bỏ các điều khoản bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật nội dung trên website này.

Giới hạn sử dụng

Tất cả nội dung, tài nguyên trên website: ThueQuangHuy.Com đều được bảo vệ bởi luật bản quyền và các luật lệ áp dụng với từng quốc gia trên thế giới. Ngoại trừ mục đích sử dụng cá nhân hoặc sử dụng nội bộ, không mang tính thương mại, bạn không được phép sử dụng, chỉnh sửa, sao chép,…bất kỳ tài nguyên nào của trang web, mà không được sự đồng ý của công ty kế Quang Huy.

Từ chối bảo đảm

Công ty TNHH dịch vụ kế toán thuế và cung ứng lao động Quang Huy không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại trong quá trình bạn truy cập đến trang web, hoặc không thể truy cập đến trang web. Chúng tôi có thể thay đổi và chỉnh sửa nội dung của trang web hoặc có thể hoãn, dừng cung cấp các dịch vụ qua trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Đồng thời cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào trong quá trình thay đổi, sửa chữa nội dung hoặc do không thể sử dụng trang web này.

Các liên kết siêu văn bản trên trang web này

Trang web này có thể chứa các liên kết do người dùng gửi lên và hoàn toàn có thể gây ra rủi ro, nguy hiểm cho bạn . Các trang liên kết không nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang liên kết này.

Các tài liệu sẵn có trên website

Công ty TNHH dịch vụ kế toán thuế và cung ứng lao động Quang Huy cung cấp cho bạn các tài liệu liên quan đến hướng dẫn sử dụng sản phẩm, dịch vụ và các tài liệu liên quan trên website: ThueQuangHuy.Com . Bạn có thể sử dụng tài liệu này cho mục đích phi thương mại hoặc mục đích cá nhân hay mục đích sử dụng sản phẩm và dịch vụ liên quan đến tài liệu này. Tài liệu này được ban hành trên trang ThueQuangHuy.Com có thể mắc các lỗi do in ấn. Với các thông tin thay đổi định kỳ được thêm vào, chúng tôi chỉ duy trì các phiên bản cập nhật mới nhất của các tài liệu này trên trang ThueQuangHuy.Com.

Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể yêu cầu xác định phiên bản tài liệu mà bạn đang sử dụng có đúng hay không.

Tài nguyên truyền dẫn

Công ty TNHH dịch vụ kế toán thuế và cung ứng lao động Quang Huy không đảm bảo rằng bất kỳ e-mail nào gửi từ trang web sẽ được bạn nhận hoặc được công ty chúng tôi nhận. Nếu bạn gửi hoặc chúng tôi gửi, chúng tôi không đảm bảo về an toàn bí mật thông tin của e-mail trong quá trình truyền nhận dữ liệu trên internet.

Xem thêm:

Liên hệ với chúng tôi
  • Dịch vụ kế Toán thuế và cung ứng lao động Quang Huy
  • Địa chỉ: 392 Nguyễn Thị Đặng, Khu phố 1, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 0917371518
  • Hotline: 0917371518
  • Email: thuequanghuy2022@gmail.com