Mẫu điều lệ thành lập công ty cổ phần chi tiết cập nhật mới nhất

Danh mục: Doanh Nghiệp

Điều lệ công ty là một nội dung quan trọng trong việc xác định các vấn đề hoạt động trong mô hình tập đoàn kinh doanh. Cùng Thuế Quang Huy tìm hiểu mẫu điều lệ thành lập công ty cổ phần chi tiết cập nhật mới nhất hiện nay.

1. Tổng quan về điều lệ về công ty cổ phần

1.1 Điều lệ Công ty cổ phần là gì?

Điều lệ công ty cổ phần là sự thỏa thuận giữa những người sáng lập công ty với các cổ đông và giữa các cổ đông với nhau, được soạn trên khuôn mẫu chung của pháp luật để ấn định cách tạo lập và hoạt động của công ty cổ phần. Việc giải thể công ty, thành lập, hủy bỏ, sửa đổi Điều lệ công ty phải tuân theo quy định của pháp luật.

Thông thường, Điều lệ công ty được lập khi có hai sự kiện xảy ra, đó là khi đăng ký thành lập công ty hoặc khi thay đổi/bổ sung trong quá trình hoạt động kinh doanh. Điều lệ công ty không có mẫu định hướng cụ thể nhưng trong bất cứ trường hợp nào thì điều lệ công ty cũng cần có những nội dung nhất định theo Luật doanh nghiệp.

Xem thêm: 

1.2 Vốn điều lệ công ty cổ phần là gì?

Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng giá trị danh nghĩa của các loại cổ phần đã bán. Vốn cổ phần của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập công ty là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và cập nhật trong Điều lệ công ty.

Vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần, công ty sẽ sử dụng số cổ phần này để thực hiện việc chào bán cổ phiếu, tiến hành các hoạt động kinh doanh của công ty. Do đó, vốn điều lệ là số vốn mà công ty cổ phần sử dụng để kinh doanh và vốn cổ phần có thể thay đổi trong quá trình hoạt động kinh doanh. Các cổ đông chịu trách nhiệm về phần vốn góp của mình.

2. Đối tượng nào ký điều lệ công ty cổ phần? Thời điểm nào có hiệu lực?

Các cổ đông tham gia thành lập công ty cổ phần sẽ là những người sẽ ký tên vào Điều lệ công ty trước khi nộp kèm theo hồ sơ thành lập công ty, các cổ đông sẽ ký nháy vào phía cuối mỗi trang của Điều lệ và ký tên vào trang cuối cùng có phần thông tin cá nhân được viết trên đó.

3. Các nội dung cần có trong điều lệ của công ty

Căn cứ theo quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về điều lệ như sau:

“Điều 24. Điều lệ công ty

1. Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.

2. Điều lệ công ty bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;

d) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh. Số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá từng loại cổ phần của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;

đ) Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;

e) Cơ cấu tổ chức quản lý;

g) Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; phân chia quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật;

h) Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

i) Căn cứ và phương pháp xác định tiền lương, thù lao, thưởng của người quản lý và Kiểm soát viên;

k) Trường hợp thành viên, cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;

l) Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

m) Trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

n) Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

3. Điều lệ công ty khi đăng ký doanh nghiệp phải bao gồm họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

a) Thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

b) Chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

c) Thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

d) Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức đối với công ty cổ phần.

4. Điều lệ công ty được sửa đổi, bổ sung phải bao gồm họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

a) Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh;

b) Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

c) Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần.”

Như vậy, Điều lệ công ty cổ phần bao gồm Điều lệ trong quá trình đăng ký công ty và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động. Đồng thời, Điều lệ công ty cổ phần bao gồm những nội dung chủ yếu nêu trên.

Tải ngay mẫu điều lệ của công ty cổ phần.

4. Lưu ý khi soạn thảo điều lệ thành lập công ty cổ phần

Khi soạn thảo điều lệ cần lưu ý những điểm sau:

 • Điều lệ phải đảm bảo có đầy đủ các nội dung chính theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, không được mâu thuẫn với quy định của Luật Doanh nghiệp và các luật có liên quan như Bộ luật Dân sự, Luật Thương mại, Thuế và luật kế toán….
 • Khi xây dựng Điều lệ phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện tham gia và thỏa thuận, Điều lệ là hợp đồng nhiều bên, quy định quyền và nghĩa vụ của các bên, chủ sở hữu công ty, quy chế tổ chức, quản lý. và hoạt động của công ty.
 • Điều lệ là văn bản gắn liền trong suốt quá trình hoạt động của công ty. Vì vậy, khi có sự thay đổi về công ty dẫn đến nội dung Điều lệ công ty phải sửa đổi thì công ty nên tổ chức họp để thảo luận sửa đổi nội dung Điều lệ công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi thực tế.
 • Khi đăng ký Điều lệ công ty phải có họ, tên và chữ ký của chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc của người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu doanh nghiệp là tổ chức đối với công ty cổ phần.

Bên trên là mẫu điều lệ thành lập công ty cổ phần mới nhật mà Thuế Quang Huy đã cập nhật gửi đến bạn. Hy vọng với chia sẻ này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các điều lệ khi thành lập công ty cổ phần. Nếu bạn còn đang khúc mắc vấn đề nào đó liên hệ ngay với Thuế Quang Huy để được giải đáp rõ hơn.

Đánh giá bài viết
avatar

Lưu Văn Tuấn

Ông Lưu Văn Tuấn là CEO của Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Thuế và Cung ứng lao động Quang Huy. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán - Thuế, ông Tuấn là một chuyên gia tư vấn cho doanh nghiệp các giải pháp tốt nhất về kế toán - thuế, tài chính.

Hãy gọi

0917371518

Thuế Quang Huy - Luôn đồng hành cùng bạn

Nhận tư vấn ngay bây giờ

  0 0 đánh giá
  Đánh giá bài viết
  Theo dõi
  Thông báo của
  guest

  0 Góp ý
  Phản hồi nội tuyến
  Xem tất cả bình luận