Doanh nghiệp mới thành lập được miễn lệ phí môn bài không?

Danh mục: Doanh Nghiệp

Lệ phí môn bài là khoản lệ phí là một doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân khi thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh đều phải đóng hằng năm. Đối với doanh nghiệp thì lệ phí môn bài được xác định dựa trên số vốn điều lệ mà doanh nghiệp đã đăng ký trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Vậy doanh nghiệp mới thành lập được miễn lệ phí môn bài không? Cùng Thuế Quang Huy tìm hiểu ngay nhé!

1. Căn cứ pháp lý

2. Các đối tượng nào được miễn lệ phí môn bài?

doanh nghiệp mới thành lập được miễn thuế môn bài không

Đối tượng nào được miễn lệ phí môn bài?

Điều 51 Khoản 1 Điểm C Thông tư 80/2021/TT-BTC được quy định các đối tượng miễn lệ phí môn bài:

 • Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).
 • Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.
 • Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.
 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Xem văn bản Điều 51 Khoản 1 Điểm c Thông tư 80/2021/TT-BTC tại đây

3. Doanh nghiệp mới thành lập được miễn lệ phí môn bài không?

Căn cứ vào Điều 4 Khoản 1 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về mức thu phí môn bài như sau:

 1. Mức thu lệ phí môn bài mà doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cần nộp là:
 2. a) Doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm;
 3. b) Doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm;
 4. c) Chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở, đơn vị kinh doanh, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.

Việc thu lệ phí môn bài của doanh nghiệp căn cứ vào số vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trường hợp không có vốn ban đầu thì căn cứ vào mức vốn đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Do đó lệ phí môn bài phụ thuộc vào số vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư. Cụ thể, nếu vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ trở xuống: 2.000.000 đồng/năm. Nếu vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm.

Căn cứ quy định tại Điều 8 Khoản 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Điểm a, b, c Điều 8 Khoản 3 Nghị định 22 và Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ, Các công ty mới thành lập được miễn lệ phí môn bài cho năm đầu tiên thành lập (01/01 đến 31/12).

4. Thời hạn và cách thức nộp lệ phí môn bài

doanh nghiệp mới thành lập được miễn thuế môn bài không

Thời hạn và cách thức nộp lệ phí môn bài

 • Về Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/ND-CP, thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài như sau:

– Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định doanh thu làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp và thông báo cho người nộp lệ phí môn bài.

– Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nếu trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

 • Về thời hạn nộp tiền lệ phí môn bài:

Thời hạn nộp lệ phí môn bài 2023 chậm nhất là ngày 30/01/2023.

Ngoài ra, cũng cần lưu ý hạn nộp đối với một số các trường hợp khác, cụ thể:

– Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh sau đó hoạt động trở lại thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:

+ Trường hợp ra hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm: Chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm ra hoạt động.

+ Trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm: Chậm nhất là ngày 30/7 năm ra hoạt động.

– Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) khi kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp) thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:

+ Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

+ Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/7 năm kết thúc thời gian miễn.

5. Quy định mức phạt khi chậm nộp tờ khai, không nộp lệ phí môn bài

Căn cứ vào Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, tùy thuộc vào thời gian chậm nộp sẽ có mức xử phạt khác nhau, cụ thể:

Hình thứcMức phạtHành vi vi phạm
Cảnh cáoNộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 – 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.
Phạt tiềnTừ 02 – 05 triệu đồngNộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 – 30 ngày, trừ trường hợp cảnh cáo ở trên.
Từ 05 – 08 triệu đồngNộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 31 – 60 ngày.
Từ 08 – 15 triệu đồng– Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 61 – 90 ngày.

– Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.

– Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.

Từ 15 – 25 triệu đồngNộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế.

Lưu ý: Trường hợp số tiền phạt nếu áp dụng theo khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa đối với trường hợp này bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp 11.5 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả:

– Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế.

– Buộc nộp hồ sơ khai thuế, phụ lục kèm theo hồ sơ khai thuế đối với 02 hành vi sau:

+ Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

+ Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

* Mức phạt khi không nộp lệ phí môn bài

Theo khoản 2 Điều 59 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về mức tính tiền chậm nộp và thời gian tính tiền chậm nộp tiền thuế nói chung và lệ phí môn bài nói riêng như sau:

Số tiền chậm nộp (tiền phạt khi chậm nộp) = Số tiền lệ phí môn bài chậm nộp x 0.03% x Số ngày chậm nộp

Trong đó, thời hạn tính tiền chậm nộp được tính liên tục kể từ ngày tiếp theo ngày phát sinh tiền chậm nộp cho đến ngày liền kề trước ngày số tiền nợ thuế, tiền thu hồi hoàn thuế, tiền thuế tăng thêm, tiền thuế ấn định, tiền thuế chậm chuyển đã nộp vào ngân sách nhà nước.

6. NHỮNG LOẠI THUẾ NÀO PHẢI NỘP SAU KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP?

Khi mới thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp phải nộp các loại thuế sau:

 • Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Thuế giá trị gia tăng
 • Thuế xuất nhập khẩu
 • Thuế tài nguyên
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Các loại thuế khác như: Thuế chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, thuế tncn…

Việc tìm hiểu về doanh nghiệp mới thành lập được miễn thuế môn bài không được nhiều chủ doanh nghiệp nhưng không biết tìm hiểu ở đâu là địa chỉ uy tín. Những chia sẻ mà chúng tôi đem đến cho bạn về việc doanh nghiệp mới thành lập có cần đóng lệ phí môn bài hay không cũng như các thuế mà doanh nghiệp cần phải đóng. Quý khách hàng có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như kế toán – kiểm toán, cung cấp nguồn lao động, các giấy phép liên quan đến pháp luật,… tại Thuế Quang Huy.

Đánh giá bài viết
avatar

Nguyễn Văn Lãm

Ông Nguyễn Văn Lãm là người có 10 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn các văn bản mang tính pháp chế như thành lập doanh nghiệp, tư vấn giấy phép và các vấn đề khác về luật doanh nghiệp. Ông là một trong những lãnh đạo trẻ tài năng đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Thuế và Cung ứng lao động Quang Huy

Hãy gọi

0917371518

Thuế Quang Huy - Luôn đồng hành cùng bạn

Nhận tư vấn ngay bây giờ

  0 0 đánh giá
  Đánh giá bài viết
  Theo dõi
  Thông báo của
  guest

  0 Góp ý
  Phản hồi nội tuyến
  Xem tất cả bình luận