Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm những giấy tờ gì

Đăng ngày: 27/09/2022 Lượt xem: 80 Danh mục: Doanh Nghiệp

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp gồm những gì? Chi phí, thời gian và quy trình thực hiện đăng ký doanh nghiệp? Đây chắc chắn là thắc mắc của nhiều cá nhân, tổ chức khi có dự định thành lập công ty. Trong bài viết này, Thuế Quang Huy sẽ cung cấp thông tin chi tiết nhất xoay quanh chủ đề này!

1. Căn cứ pháp lý

hồ sơ thành lập công ty gồm những gì

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp gồm những gì?

 • Luật Doanh nghiệp 2020.
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.
 • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ KH & ĐT ban hành.

2. Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp gồm những gì ?

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp gồm những gì? Hồ sơ đăng ký thành lập công ty đối với từng loại hình công ty khác nhau sẽ khác nhau, cụ thể:

2.1 Đối với công ty cổ phần

hồ sơ đăng ký kinh doanh bao gồm

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm những giấy tờ gì?

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần bao gồm: 

 • Dự thảo Điều lệ công ty cổ phần.
 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty theo mẫu.
 • Danh sách cổ đông sáng lập cùng các giấy tờ kèm theo bao gồm:
 • Đối với cổ đông là tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao quyết định thành lập hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức, Giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền và văn bản cử người đại diện theo uỷ quyền.
 • Đối với cổ đông là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.
 • Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài: bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự

2.2 Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn

* Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên:

hồ sơ đăng ký doanh nghiệp gồm những gì

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp gồm những gì?

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên bao gồm:

 • Dự thảo Điều lệ công ty.
 • Giấy đề nghị thành lập công ty TNHH 1 thành viên theo mẫu.
 • Chuẩn bị giấy tờ của những thành viên sau đây:
 • Đối với thành viên là tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao quyết định thành lập hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; Giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân, Hộ chiếu, hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền và văn bản cử người đại diện theo uỷ quyền.
 • Đối với thành viên là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài: bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cần những gì

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cần những gì?

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên bao gồm: 

 • Dự thảo Điều lệ công ty.
 • Giấy đề nghị thành lập thành lập công ty TNHH 2 thành viên theo mẫu quy định.
 • Danh sách thành viên theo mẫu quy định.
 • Chuẩn bị giấy tờ của những thành viên sau đây:
 • Đối với thành viên là tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao quyết định thành lập hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; Giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân, Hộ chiếu, hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền và văn bản cử người đại diện theo uỷ quyền.
 • Đối với thành viên là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài: bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

3. Quy trình thực hiện đăng ký doanh nghiệp?

hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm những giấy tờ gì

Quy trình và hồ sơ thành lập công ty gồm những gì?

Sau khi chuẩn bị giấy tờ và những thông tin cần thiết, doanh nghiệp có thể tiến hành thực hiện đăng ký doanh nghiệp với những bước sau:

Bước 1: Soạn thảo đầy đủ những giấy tờ theo loại hình doanh nghiệp mà công ty đã lựa chọn ở trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh trực thuộc Tỉnh/Thành phố sở tại hoặc đăng ký online qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4: Khắc dấu tròn doanh nghiệp

Bước 5: Mở tài khoản ngân hàng

Bước 6: Đăng ký nộp thuế điện với cơ quan thuế và ngân hàng, thực hiện xác nhận đã đăng ký nộp thuế điện tử.

Bước 7: Nộp tờ khai lệ phí môn bài qua mạng bằng cách dùng Chữ ký số điện tử.

Bước 8: Khai thuế ban đầu, Đề nghị sử dụng hóa đơn VAT.

Bước 9: Thực hiện báo cáo thuế, làm sổ sách định kỳ theo tháng, quý, năm.

4. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp là bao nhiêu tiền?

hồ sơ thành lập công ty gồm những gì

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp là bao nhiêu?

Theo Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, lệ phí đăng ký doanh nghiệp và các khoản phí liên quan, bao gồm:

Stt Nội dung Đơn vị tính Mức thu
1 Lệ phí đăng ký doanh nghiệp (bao gồm: Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) Đồng/lần 50.000
2 Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp
a Cung cấp thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Đồng/bản 20.000
b Cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; Cung cấp báo cáo tài chính các loại doanh nghiệp Đồng/bản 40.000
c Cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh nghiệp Đồng/báo cáo 150.000
d Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp Đồng/lần 100.000
đ Cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên Đồng/tháng 4.500.000

5. Thời gian và chi phí thành lập công ty

hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cần những gì

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp gồm những gì? Chi phí bao nhiêu?

Thời gian thành lập công ty:

 • 03 ngày làm việc có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • 1 ngày cho việc khắc con dấu công ty

Chi phí thành lập công ty:

Danh mục chi phí cần nộp Tổng chi phí (VNĐ)
Phí dịch vụ thành lập công ty của Thuế Quang Huy 250.000
Lệ phí nộp cho sở Kế hoạch và Đầu tư 100.000
Lệ phí khắc dấu công ty 450.000
Lệ phí ủy quyền cho Nhân viên Thuế Quang Huy nộp hồ sơ đăng ký thành lập và nhận giấy phép kinh doanh 180.000
Tổng chi phí 980.000 (Không phát sinh phụ phí)

6. Một số câu hỏi về hồ sơ thành lập công ty

hồ sơ thành lập công ty gồm những gì

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp gồm những gì? Một số lưu ý quan trọng.

 1. Chỉ có 1 người góp vốn thì có thể thành lập công ty được không?

Nếu chỉ có 1 người góp vốn có thể thành lập công ty theo hình thức Công ty TNHH 1 thành viên do cá nhân làm chủ.

 1. Hồ sơ thành lập công tỷ cổ phần có khác hồ sơ thành lập công ty TNHH không?

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần, công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên đều sẽ có những danh mục khác nhau. Quý khách cần lưu ý soạn thảo hồ sơ phù hợp.

 1. Pháp luật có quy định thành lập công ty cần bao nhiêu tiền không?

Trừ một số ngành nghề yêu cầu vốn pháp định ra thì vốn điều lệ là do người sáng lập, chủ sở hữu công ty tự kê khai và chịu trách nhiệm. Do đó, chủ sở hữu chỉ cần cân nhắc số vốn phù hợp khi mở công ty là được.

 1. Thành lập công ty bao lâu thì phải góp đủ vốn điều lệ?

Kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong vòng 90 ngày thì công ty phải thực hiện góp đủ vốn điều lệ.

 1. Việc góp vốn vào công ty sẽ được thực hiện như thế nào?

Hình thức góp vốn đối với cổ đông, thành viên sáng lập là doanh nghiệp: bắt buộc phải góp vốn bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng công ty mới thành lập.

Hình thức góp vốn đối với cổ đông, thành viên sáng lập là cá nhân: có quyền góp vốn bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản công ty mới thành lập hoặc góp vốn bằng tiền mặt thông qua phiếu thu của công ty.

 1. Nếu doanh nghiệp tôi không tự đi nộp hồ sơ thì có thể nhờ Thuế Quang Huy soạn thảo hồ sơ hay không?

Thuế Quang Huy sẵn sàng hỗ trợ khách hàng soạn thảo hồ sơ để khách hàng tự đi nộp ở tại cơ quan nhà nước. Chúng tôi hỗ trợ mọi yêu cầu sửa đổi hồ sơ, nếu có.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp gồm những gì? Quy trình thực hiện đăng ký doanh nghiệp như thế nào? Hy vọng những thông tin trên đây đã giúp bạn giải đáp được những câu hỏi này. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề đăng ký doanh nghiệp, hãy liên hệ với Thuế Quang Huy qua hotline: 0917 371 518, chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn miễn phí!

Thuế Quang Huy – Chuyên dịch vụ thành lập doanh nghiệp và kế toán thuế
Address: 392 Nguyễn Thị Đặng, Khu phố 1, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Phone: 0917371518
Email: thuequanghuy2022@gmail.com
TIN: 0310872709
Website: https://thuequanghuy.com/
Google Map CID: https://www.google.com/maps?cid=8491981787229305908

Liên hệ với chúng tôi
 • Dịch vụ kế Toán thuế và cung ứng lao động Quang Huy
 • Địa chỉ: 392 Nguyễn Thị Đặng, Khu phố 1, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 0917371518
 • Hotline: 0917371518
 • Email: thuequanghuy2022@gmail.com
thành lập doanh nghiệp có lợi gì

Lưu Văn Tuấn

Ông Lưu Văn Tuấn là người sáng lập nên công ty kế toán thuế Quang Huy và cũng là một người tư vấn các giải pháp cho doanh nghiệp về thuế, kế toán, doanh nghiệp. Trong quá trình học tập và làm việc, ông không ngừng nỗ lực học hỏi kiến thức, kinh nghiệm mang đến những giải pháp tối ưu nhất cho các doanh nghiệp.

Hãy gọi

0917371518

Thuế Quang Huy - Luôn đồng hành cùng bạn

Nhận tư vấn ngay bây giờ

  0 0 đánh giá
  Đánh giá bài viết
  Theo dõi
  Thông báo của
  guest
  0 Góp ý
  Phản hồi nội tuyến
  Xem tất cả bình luận