Hướng dẫn thực hiện giảm thuế GTGT còn 8% theo Nghị quyết 43/2022/QH15, Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Đăng ngày: 08/03/2022 Lượt xem: 163 Danh mục: Tin tức - hoạt động

Để thực hiện chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội của chính phủ với Nghị quyết số 43/2022 của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành NĐ 15/2022/NĐ-CP. 

Theo đó, kể từ ngày 01/2/2022 đến  ngày 31/12/2022, một số nhóm hàng hóa và dịch vụ áp dụng thuế suất 10% sẽ được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng là 8% (được giảm 2%).

Và bài viết dưới đây của Thuế Quang Huy sẽ giúp cho các doanh nghiệp hiểu rõ được nội dung của NQ43/2022/QH15 và NĐ15/2022/NĐ-CP.

giảm thuế gtgt còn 8%

1. Đối tượng được giảm thuế GTGT xuống 8%

Các đối tượng được giảm thuế GTGT xuống còn 8% đã được quy định cụ thể tại Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP. Đó là các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10%. Tuy nhiên, trừ các trường hợp sau đây sẽ không được giảm xuống mức 8%, đó là:

 • Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết được quy định tại Phụ lục I. 
 • Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II. 
 • Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III.

Các trường hợp cần lưu ý thêm:

 • Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định nêu trên được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra, bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra cũng thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra thì không được giảm thuế giá trị gia tăng. 
 • Trong trường hợp các loại hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo trên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc là đối tượng chịu thuế GTGT 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì sẽ thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng chứ không được giảm thuế giá trị gia tăng.

2. Quy định về mức giảm thuế giá trị gia tăng

Có 2 mức giảm thuế giá trị gia tăng được quy định dành cho các cơ sở kinh doanh, cụ thể như sau:

 • Nếu là cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì  được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định đã được nêu ở mục trên. 
 • Nếu là cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng đã được nêu ở mục trên.

3. Trình tự, thủ tục thực hiện 

Từ ngày 01/02/2022, các cơ sở kinh doanh cần phải thực hiện các thủ tục để được giảm thuế giá trị gia tăng. Các trình tự, thủ tục cần thực hiện như sau:

giảm thuế gtgt còn 8%
Trình tự, thủ tục thực hiện

Đối với cơ sở kinh doanh được áp dụng mức thuế giá trị gia tăng là 8%:

Khi lập hóa đơn GTGT cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng phải ghi “8%”; tiền thuế giá trị gia tăng; tổng số tiền người mua phải thanh toán. 

Căn cứ hóa đơn giá trị gia tăng, cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra, cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng. 

Đối với cơ sở kinh doanh được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng

Khi lập hóa đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại cột “Thành tiền” phải ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu, đồng thời ghi chú: “đã giảm… (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 43/2022/QH15”.

Ngoài ra, cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp cơ sở kinh doanh không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng thì không được giảm thuế giá trị gia tăng. 

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng chưa được giảm theo quy định tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót. Đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót và giao hóa đơn điều chỉnh cho người mua. Sau đó, căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có). 

Trường hợp cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế giá trị gia tăng đã phát hành hóa đơn đặt in dưới hình thức vé có in sẵn mệnh giá chưa sử dụng hết và có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì cơ sở kinh doanh thực hiện đóng dấu theo giá đã giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng hoặc giá đã giảm 20% mức tỷ lệ % bên cạnh tiêu thức giá in sẵn để tiếp tục sử dụng.

 4. Mẫu kê khai hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT 

Cơ sở kinh doanh quy định thực hiện kê khai các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT theo Mẫu số 01 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP cùng với Tờ khai thuế giá trị gia tăng.

giảm thuế gtgt còn 8%
Hướng dẫn thực hiện giảm thuế GTGT còn 8% theo Nghị quyết 43/2022/QH15, Nghị định 15/2022/NĐ-CP

5. Giải đáp một số thắc mắc của các doanh nghiệp

Doanh thu từ các hoạt động gia công có được giảm thuế GTGT hay không?

Giải đáp: Theo quy định tại khoản 1 của Nghị định, trong, trường hợp doanh nghiệp gia công các sản phẩm thuộc danh mục hàng hóa không được giảm thuế GTGT thì doanh thu từ hoạt động gia công các hàng hóa này sẽ không được giảm thuế GTGT.

Trong trường hợp sản phẩm mà doanh nghiệp gia công không thuộc danh mục hàng hóa không được giảm thuế GTGT thì doanh thu từ hoạt động gia công các hàng hóa này sẽ được giảm thuế GTGT.

Doanh nghiệp có thể lập trên cùng một hóa đơn các HHDV giảm thuế và các HHDV không giảm thuế có được không?

Giải đáp:  Theo như mục 3 của bài viết đã giải thích, cơ sở kinh doanh hay doanh nghiệp cần phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng. Nếu cơ sở kinh doanh không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng thì không được giảm thuế giá trị gia tăng. 

HHDV thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT được bán ra trong tháng 01/2022 nhưng do khách hàng chưa trả tiền nên DN chưa lập hóa đơn, đến tháng 02/2022 DN mới lập hóa đơn. Vậy có được ghi thuế suất trên hóa đơn là 8% hay không?

Trả lời: – Tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện:“Điều 1 Nghị định này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.”

– Tại Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định thời điểm xác định thuế GTGT;

– Tại điểm a khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) quy định về ngày lập hóa đơn;

Căn cứ các quy định trên, trường hợp hàng hóa, dịch vụ đã bán ra trong tháng 01/2022 thì thời điểm xác định nghĩa vụ thuế GTGT và thời điểm lập hóa đơn là tháng 01/2022, không phân biệt đã thu hay chưa thu được tiền. Trường hợp doanh nghiệp đến tháng 02/2022 mới lập hóa đơn thì doanh nghiệp vẫn phải áp dụng thuế suất 10% và không được giảm thuế GTGT. Trong trường hợp này, doanh nghiệp đã vi phạm quy định về thời điểm lập hóa đơn theo quy định.

Trên đây là tất cả những nội dung mà doanh nghiệp cần biết về nghị quyết 43/2022/QH15 và nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định về việc giảm thuế GTGT. Nếu doanh nghiệp cần tư vấn thêm các vấn đề khác về thuế hãy liên hệ Hotline 0917371518 để được giải đáp nhanh nhất nhé.

Liên hệ với chúng tôi
 • Dịch vụ kế toán thuế và cung ứng lao động Quang Huy
 • Địa chỉ: 116A Đường HT 35, Khu phố 1, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM
 • Điện thoại: (028) 62553948
 • Hotline: 0917371518
 • Email: quanghuypt69@gmail.com