Thành lập công ty có cần bằng cấp không?

Danh mục: Doanh Nghiệp

Một trong những điều kiện cần quan tâm nhất là thành lập công ty có cần bằng cấp không. Nhưng cũng chỉ có một số ngành nghề nhất định yêu cầu thủ tục này. Vậy, ngành nghề của bạn liệu có cần bằng cấp khi thành lập công ty hay không? Tìm hiểu ngay cùng Thuế Quang Huy trong bài viết bên dưới.

1. Quy định chung về bằng cấp khi thành lập công ty

Về vấn đề bằng cấp khi thành lập công ty, trong Luật Doanh nghiệp 2020Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 không có các quy định cụ thể và chi tiết. Các công dân Việt Nam không phân biệt giới tính, tôn giáo, dân tộc hay trình độ chuyên môn, nếu có đầy đủ năng lực về hành vi dân sự thì đều có thể thành lập doanh nghiệp.

Tuy nhiên, có một số ngành nghề khi làm thủ tục xin giấy phép đăng ký thành lập doanh nghiệp thì không cần bằng cấp, nhưng sẽ cần phải có chứng chỉ hành nghề/ giấy phép con khi công ty đã đi vào hoạt động. Bên cạnh đó, cũng sẽ có một số ngành nghề yêu cầu giấy phép ngay từ đầu thì mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

2. Một số ngành nghề không cần bằng cấp khi thành lập doanh nghiệp

Một số lĩnh vực hiện nay không yêu cầu phải có bằng cấp hay chứng chỉ hành nghề khi xin giấy phép đăng ký doanh nghiệp, nhưng bạn sẽ cần phải bổ sung sau khi công ty đã đi vào hoạt động.

Mở doanh nghiệp, thành lâp Công ty có cần bằng cấp không?

Một số ngành nghề không cần bằng cấp khi thành lập doanh nghiệp.

3. Một số ngành nghề bắt buộc cần bằng cấp khi thành lập doanh nghiệp

Thành lập công ty có cần bằng cấp/chứng chỉ không?

Một số ngành nghề bắt buộc cần bằng cấp khi thành lập doanh nghiệp.

Hiện nay, có một số ngành nghề, lĩnh vực sẽ yêu cầu phải có bằng cấp/chứng chỉ hành nghề thì mới có thể xin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể:

Ngành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp 

 • Căn cứ pháp lý: Căn cứ theo luật số 36/2009/QH12 của Quốc hội tại Khoản 3 điều 154 và Luật sửa đổi bổ sung của luật Sở hữu trí tuệ ban hành vào ngày 19/06/2009
 • Điều kiện: Cá nhân đứng đầu công ty (Giám đốc, Tổng Giám đốc hay chủ doanh nghiệp), hoặc cá nhân làm việc tại công ty được chủ doanh nghiệp ủy quyền phải có chứng chỉ hành nghề. Có ít nhất một người có 1 chứng chỉ hành nghề trong doanh nghiệp.

Ngành nghề dịch vụ kiểm toán 

 • Căn cứ pháp lý: Căn cứ theo Luật Kiểm toán độc lập 67/2011/QH12 tại điều 21 và điều 31, được ban hành vào ngày 29/03/2011
 • Điều kiện: Yêu cầu những cá nhân là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc, Tổng Giám đốc, người góp vốn và kiểm toán viên đều phải có chứng chỉ hành nghề. Có tối thiểu 5 người có chứng chỉ hành nghề trở lên thì mới đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp.
 • Lưu ý: Đối với việc thành lập các chi nhánh công ty kiểm toán thì yêu cầu phải có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề. Đồng thời, 2 kiểm toán viên đang hành nghề không được đăng ký làm việc tại công ty mẹ hay bất cứ chi nhánh nào khác của doanh nghiệp kiểm toán.

Ngành nghề dịch vụ kế toán

Căn cứ pháp lý:

Điều kiện: Doanh nghiệp hành nghề dịch vụ kế toán phải có ít nhất 2 cá nhân có chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán được cấp bởi Bộ Tài chính. Ngoài ra, Giám đốc doanh nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán có thời hạn từ 2 năm trở lên do Bộ Tài chính cấp.

Ngành dịch vụ thẩm định giá 

 • Căn cứ pháp lý: Căn cứ theo Luật Giá 11/2012/QH13 được ban hành ngày 20/6/2012 tại điều 38 và 29.
 • Điều kiện: Tất cả các cá nhân là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc, Tổng Giám đốc, người góp vốn và kiểm toán viên phải đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp và là thẩm định viên về giá. Ít nhất 3 người có chứng chỉ hành nghề, trong đó tối thiểu 2 người góp vốn có chứng chỉ hành nghề. Số vốn góp của mỗi thành viên không được vượt mức quy định của pháp luật.

Ngành dịch vụ môi giới bất động sản 

Căn cứ pháp lý: Căn cứ theo Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014 quy định thành lập công ty dịch vụ môi giới bất động sản bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề.
Điều kiện:

 • Tối thiểu một người trong doanh nghiệp có chứng chỉ môi giới bất động sản trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.
 • Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản phải có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề định giá bất động sản
 • Doanh nghiệp kinh doanh sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 2 người có chứng chỉ môi giới bất động sản. Nếu kinh doanh thêm dịch vụ định giá bất động sản thì phải có tối thiểu 2 người có chứng chỉ định giá.

4. Các trường hợp không được thành lập công ty mặc dù đã có đủ bằng cấp, chứng chỉ

Thành lập công ty có cần bằng cấp, chứng chỉ hành nghề?

Các trường hợp không được thành lập công ty mặc dù đã có đủ bằng cấp, chứng chỉ.

Khoản 2 điều 17 Luật Doanh nghiệp 2022 đã quy định những tổ chức và cá nhân dưới đây không có quyền thành lập công ty tại Việt Nam mặc dù có đầy đủ bằng cấp và chứng chỉ:

 • Đơn vị lực lượng vũ trang, cơ quan nhà nước sử dụng tài sản của nhà nước để thành lập doanh nghiệp riêng thu lợi nhuận cho cơ quan và đơn vị mình
 • Các đối tượng là cán bộ, công chức và viên chức theo quy định của pháp luật.
 • Các công chức, viên chức làm trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam hoặc Công an nhân dân Việt Nam, trừ cá nhân được ủy quyền quản lý phần vốn góp của nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý doanh nghiệp nhà nước.
 • Các cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Điểm a, khoản 1, Điều 88 của luật này
 • Những đối tượng chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, gặp khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi hoặc các tổ chức không có tư cách pháp nhân.
 • Đối tượng đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, tạm giam hoặc đang thi hành án phạt, chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện, giáo dục bắt buộc. Người đang bị cấm đảm nhiệm các chức vụ, cấm hành nghề theo các quy định của Luật phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.
 • Các tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

5. Những câu hỏi thường gặp

Dưới đây là một số các câu hỏi về thành lập doanh nghiệp Thuế Quang Huy thường gặp bên cạnh thắc mắc thành lập công ty có cần bằng cấp không:

Tại sao phải thành lập doanh nghiệp?

 • Việc thành lập doanh nghiệp sẽ bảo vệ quyền lợi của cá nhân sở hữu thông qua hai lợi thế quan trọng là tư cách pháp nhân và tính chịu trách nhiệm hữu hạn.
 • Giúp tận dụng được các ưu đãi về thuế và điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật
 • Linh hoạt hơn trong việc huy động và chuyển nhượng vốn
 • Tăng khả năng tồn tại lâu dài theo thời gian
 • Xây dựng doanh nghiệp có quy mô và hệ thống rõ ràng sẽ tăng hiệu quả quản lý sản xuất kinh doanh, đồng thời nâng cao uy tín trước các đối tác và khách hàng

Đăng ký thành lập công ty ở đâu?

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 đã có các quy định về địa điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp như sau:

 • Đối với cấp tỉnh: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (còn được gọi chung là Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh).
 • Đối với cấp huyện: Phòng Đăng ký kinh doanh được thành lập tại các quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh.

Cần đóng những thuế gì sau khi thành lập công ty?

 • Lệ phí môn bài
 • Thuế GTGT
 • Thuế thu nhập cá nhân
 • Thuế thu nhập của doanh nghiệp

Trên đây là một số thông tin để trả lời cho câu hỏi thành lập công ty có cần bằng cấp không. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì, hãy liên hệ ngay với Thuế Quang Huy để được giải đáp thắc mắc và tư vấn đầy đủ.

Đánh giá bài viết
avatar

Lưu Văn Tuấn

Ông Lưu Văn Tuấn là CEO của Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Thuế và Cung ứng lao động Quang Huy. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán - Thuế, ông Tuấn là một chuyên gia tư vấn cho doanh nghiệp các giải pháp tốt nhất về kế toán - thuế, tài chính.

Hãy gọi

0917371518

Thuế Quang Huy - Luôn đồng hành cùng bạn

Nhận tư vấn ngay bây giờ

  0 0 đánh giá
  Đánh giá bài viết
  Theo dõi
  Thông báo của
  guest

  0 Góp ý
  Phản hồi nội tuyến
  Xem tất cả bình luận