Nên Thành Lập Công Ty Cổ Phần Hay TNHH?

Danh mục: Doanh Nghiệp

Nên thành lập công ty cổ phần hay TNHH luôn là vấn đề được nhiều chủ doanh nghiệp quan tâm đến. Với mỗi loại hình công ty sẽ có những ưu nhược điểm và cách tổ chức hoạt động riêng biệt. Vậy sự giống và khác nhau giữa hai loại hình công ty này là gì? Cùng Thuế Quang Huy tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau đây, để bạn có thể đưa ra quyết định lựa chọn loại công ty nào nhé!

1. So sánh công ty cổ phần và công ty TNHH

1.1 Giống nhau

Hai loại hình công ty này có những điểm chung cơ bản sau:

 • Tất cả các thành viên/cổ đông công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong giới hạn số vốn đã góp vào công ty.
 • Đều có tư cách pháp nhân theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 • Chịu trách nhiệm nộp các loại thuế và chịu trách nhiệm về người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành.

1.2 Khác nhau

 • Số lượng thành viên/cổ đông: Loại hình công ty cổ phần mô hình hay quy mô có thể lớn hơn Công ty TNHH hai thành viên trở lên. Đây cũng là tiêu chí khác biệt rõ nhất của 2 loại.
nên thành lập công ty cổ phần hay TNHH

Khác nhau giữa số lượng thành viên.

 • Vốn điều lệ: Trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, vốn điều lệ không được chia thành cổ phần hoặc cổ phiếu, tỷ lệ vốn góp có thể khác nhau.
nên thành lập công ty cổ phần hay TNHH

Khác nhau về vốn điều lệ.

 • Khả năng có thể huy động vốn: Phát hành cổ phiếu là một trong những cách tốt nhất để huy động vốn. Đây là đặc điểm cơ bản của mô hình công ty Cổ phần.

  nên thành lập công ty cổ phần hay TNHH

  Khác nhau về khả năng huy động vốn.

 • Chuyển nhượng vốn: Với công ty Cổ phần, cổ đông được phép tự do chuyển nhượng, trừ một số trường hợp nhất định, trong khi đó công ty TNHH có phần hạn chế.
nên thành lập công ty cổ phần hay TNHH

Khác nhau về chuyển nhượng vốn.

 • Cơ cấu tổ chức: Cơ cấu tổ chức quản lý cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn và Công ty Cổ phần như sau:
nên thành lập công ty cổ phần hay TNHH

Khác nhau về cơ cấu tổ chức.

2. Nên thành lập công ty cổ phần hay công ty TNHH?

2.1 Công ty cổ phần

Điều luật:

Theo Điều 111 Luật doanh nghiệp 2020,

 • Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:
  • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
  • Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;
  • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
  • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật này.
 • Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty.

Xem thêm: 

Ưu điểm:

 • Các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty trong phạm vi số vốn góp của mình. Vì vậy, mức độ rủi ro của các cổ đông là không cao.
 • Năng lực hoạt động của công ty cổ phần rất rộng, ở hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề.
 • Cơ cấu vốn của công ty cổ phần rất linh hoạt, cho phép nhiều người góp vốn vào doanh nghiệp.
 • Khả năng huy động vốn của công ty cổ phần là rất cao, nhờ có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác ra công chúng.
 • Chuyển nhượng vốn trong một công ty là tương đối dễ dàng. Vì vậy, đối tượng được tham gia công ty cổ phần là rất rộng. Ngay cả công chức, viên chức cũng có quyền mua cổ phiếu của công ty cổ phần.

Nhược điểm

 • Việc quản lý và điều hành công ty cổ phần rất phức tạp vì số lượng cổ đông có thể rất lớn, nhiều người không quen biết nhau, thậm chí có thể có sự chia rẽ thành các nhóm cổ đông đối lập nhau.
 • Việc hình thành và quản lý công ty cổ phần cũng phức tạp hơn so với các loại hình công ty khác do nó bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật, cụ thể là chế độ tài chính kế toán. Ngoài ra, do công ty phải công khai và báo cáo cho các cổ đông nên khả năng duy trì hoạt động kinh doanh và an ninh tài chính bị hạn chế.
nên thành lập công ty cổ phần hay TNHH

Thành lập công ty cổ phần.

2.2 Công ty TNHH

Công ty TNHH 1 thành viên:

Điều luật:

Theo Điều 74 Luật doanh nghiệp 2020:

 • Công ty TNHH MTV là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
 • Công ty TNHH MTV có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Công ty TNHH MTV không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.
 • Công ty TNHH MTV được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ theo quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật này.

Ưu điểm:

 • Ưu điểm lớn nhất của Công ty TNHH MTV là chủ sở hữu công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.
 • Cá nhân cũng có thể thành lập doanh nghiệp. Không nhất thiết phải tìm một đối tác để cùng nhau khởi nghiệp. Hoặc một số tổ chức có thể tách vốn và đầu tư vào lĩnh vực khác.
 • Do có tư cách pháp nhân nên chủ doanh nghiệp chỉ chịu trách nhiệm về hoạt động của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp nên ít có rủi ro xảy ra đối với chủ sở hữu. Đây có thể coi là ưu điểm vượt trội so với loại hình doanh nghiệp tư nhân.
 • Có cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, linh hoạt. Thủ tục thành lập đơn giản hơn so với công ty TNHH HTV trở lên và công ty cổ phần.
 • Theo Luật Doanh nghiệp 2020, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được phép phát hành trái phiếu. Do đó, việc huy động vốn cho doanh nghiệp sẽ dễ dàng hơn trước.

Nhược điểm:

 • Công ty TNHH MTV phải tuân theo luật chặt chẽ hơn.
 • So với công ty cổ phần, khả năng huy động vốn của công ty TNHH MTV kém linh hoạt hơn do không được quyền phát hành cổ phiếu. Nếu bạn muốn phát hành cổ phiếu, bạn có thể tiếp nhận thêm thành viên mới và chuyển đổi thành thành công ty cổ phần.
 • Tiền lương trả cho chủ sở hữu không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế doanh nghiệp.
nên thành lập công ty cổ phần hay TNHH

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Điều lệ:

Theo Điều 46 Luật doanh nghiệp hiện hành (Luật số: 59/2020/QH14):

 • Công ty TNHH HTV trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 của Luật này. Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 51, 52 và 53 của Luật Doanh nghiệp 2020.
 • Công ty TNHH HTV trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Công ty TNHH HTV trở lên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.
 • Công ty TNHH HTV trở lên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ phải tuân thủ quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật Doanh nghiệp 2020.

Ưu điểm:

 • Các thành viên công ty chỉ trách nhiệm về các hoạt động của xã hội trong phạm vi số vốn góp vào xã hội. Vì vậy, ít rủi ro hơn cho các nhà cung cấp vốn.
 • Các thành viên thường là những người quen biết và tin tưởng lẫn nhau. Do đó, việc quản lý và vận hành doanh nghiệp không quá phức tạp.
 • Chế độ chuyển nhượng vốn quy định chặt chẽ. Như vậy, nhà đầu tư có thể dễ dàng kiểm soát việc thay đổi thành viên. Hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty. Các thành viên có nhu cầu chuyển nhượng vốn trước hết phải ưu tiên cho các thành viên còn lại trong xã hội.
 • Theo Luật Doanh nghiệp 2020, công ty TNHH HTV trở lên được phép phát hành trái phiếu. Do đó, việc huy động vốn cho doanh nghiệp sẽ dễ dàng hơn trước.

Nhược điểm:

 • Vì thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải chịu trách nhiệm hữu hạn đối với phần vốn góp của mình. Vì vậy, uy tín của công ty với đối tác và doanh số bán hàng cũng bị ảnh hưởng phần nào.
 • Công ty TNHH được pháp luật quy định chặt chẽ hơn công ty tư nhân hoặc công ty hợp danh.
 • Công ty TNHH HTV trở lên không được phát hành cổ phần. Do đó, việc huy động vốn của công ty sẽ hạn chế hơn so với công ty cổ phần.
 • Số lượng thành viên trong công ty bị giới hạn từ 2 đến 50 người.
nên thành lập công ty cổ phần hay TNHH

Thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Thành lập công ty cổ phần hay TNHH còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố.

Bảng tổng hợp ưu, nhược điểm của 2 loại hình Công ty Cổ Phần và Công TNHH 1 thành viên.

Công ty Cổ phầnCông ty TNHH 1 thành viên
Ưu điểm
 • Các cổ đông chi chịu trách nhiệm về nợ trong phạm vi vốn góp.
 • Khả năng hoạt động rất rộng.
 • Khả năng huy động vốn rất cao.
 • Việc chuyển nhượng vốn tương đối dễ dàng.
 • Chủ sở hữu công ty có toàn quyền quyết định.
 • Một cá nhân có thể thành lập một doanh nghiệp.
 • Chủ công ty chỉ trách nhiệm về các hoạt động của công ty. trong phạm vi số vốn góp vào công ty.
 • Có cơ cấu tổ chức gọn, linh động.
 • Công ty TNHH 1 thành viên được phát hành trái phiếu.
Nhược điểm
 • Việc quản lý và điều hành rất phức tạp.
 • Việc thành lập và quản lý cũng phức tạp hơn các loại hình công ty khác.
 • Chịu sự điều chỉnh của pháp luật chặt chẽ.
 • Khả năng huy động vốn kém linh hoạt hơn.
 • Tiền lương thanh toán cho Chủ sở hữu không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập công ty.
 • Không được rút vốn trực tiếp mà phải chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn.

3. Dịch vụ thành lập công ty cổ phần uy tín tại Thuế Quang Huy 

nên thành lập công ty cổ phần hay TNHH

Dịch vụ thành lập công ty uy tín tại thuế Quang Huy.

Thuế Quang Huy là  địa chỉ dịch vụ thành lập công ty TPHCM uy tín với đa dạng các loại dịch vụ cho khách hàng có thể lựa chọn, với đội ngũ luật sư có kiến thức và nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc. Thuế Quang Huy hoạt động với tôn chỉ đem lại phương pháp tối ưu nhất với khách hàng, giúp tiết kiệm về cả thời gian cũng như chi phí.

 • Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp giải đáp miễn phí 100% các thắc mắc của Quý khách hàng về các thông tin, dịch vụ.
 • Tư vấn rõ về các ngành nghề kinh doanh cũng như thủ tục thành lập công ty cổ phần và hồ sơ mà khách hàng cần.
 • Đội ngũ nhân viên hỗ trợ hoàn thiện các giấy tờ cần thiết trong hồ sơ đăng ký cách nhanh chóng.
 • Nộp hồ sơ và nhận kết quả giao miễn phí đến tận tay của khách hàng.
 • Luôn hỗ trợ và tư vấn trong suốt quá trình hoạt động.
 • Chi phí cạnh tranh và nhiều ưu đãi nhất thị trường.

Trên đây là những ưu nhược điểm của hai loại hình công ty cổ phần và công ty TNHH. Hy vọng các thông tin trong bài viết nên thành lập công ty cổ phần hay TNHH sẽ giúp ích cho Quý khách hàng. Nếu chưa biết chọn loại hình doanh nghiệp nào, hãy liên hệ với thuế Quang Huy để được tư vấn chi tiết hơn.

Đánh giá bài viết
avatar

Lưu Văn Tuấn

Ông Lưu Văn Tuấn là CEO của Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Thuế và Cung ứng lao động Quang Huy. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán - Thuế, ông Tuấn là một chuyên gia tư vấn cho doanh nghiệp các giải pháp tốt nhất về kế toán - thuế, tài chính.

Hãy gọi

0917371518

Thuế Quang Huy - Luôn đồng hành cùng bạn

Nhận tư vấn ngay bây giờ

  0 0 đánh giá
  Đánh giá bài viết
  Theo dõi
  Thông báo của
  guest

  0 Góp ý
  Phản hồi nội tuyến
  Xem tất cả bình luận