Thành lập công ty môi trường

Các vấn đề môi trường hiện nay đang ngày càng được nhiều người quan tâm và chú ý. Do đó, lĩnh vực hoạt động kinh doanh liên quan đến môi trường cũng được các nhà đầu tư hiện nay dành nhiều sự quan tâm. Bài viết dưới đây của Quang Huy sẽ hướng dẫn bạn quy trình thành lập công ty môi trường, cũng như các lưu ý cần biết về thủ tục và thời hạn.

I. Cơ sở pháp lý về việc thành lập công ty môi trường 

II. Điều kiện thành lập công ty môi trường

Căn cứ vào Điều 9 Nghị định 38/2015/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 15/06/2015, Thành lập công ty môi trường cần phải thỏa mãn được các quy định sau đây:

Điều 9. Điều kiện để được cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại

1. Có báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt đối với dự án đầu tư cơ sở xử lý chất thải nguy hại hoặc các hồ sơ, giấy tờ thay thế như sau:

a) Văn bản hợp lệ về môi trường do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành đối với cơ sở xử lý chất thải nguy hại đã đưa vào hoạt động trước ngày 01 tháng 7 năm 2006 bao gồm: Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; văn bản thẩm định bản kê khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh có tác động đến môi trường; phiếu thẩm định đánh giá tác động môi trường; hoặc giấy tờ tương đương với các văn bản này;

b) Đề án bảo vệ môi trường được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định đối với cơ sở xử lý chất thải nguy hại đã đưa vào hoạt động.

2. Địa điểm của cơ sở xử lý chất thải nguy hại (trừ trường hợp cơ sở sản xuất có hoạt động đồng xử lý chất thải nguy hại) thuộc các quy hoạch có nội dung về quản lý, xử lý chất thải do cơ quan có thẩm quyền từ cấp tỉnh trở lên phê duyệt theo quy định của pháp luật.

3. Các hệ thống, thiết bị xử lý (kể cả sơ chế, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng), bao bì, thiết bị lưu chứa, khu vực lưu giữ tạm thời hoặc trung chuyển, phương tiện vận chuyển (nếu có) phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định.

4. Có các công trình bảo vệ môi trường tại cơ sở xử lý chất thải nguy hại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định.

5. Có đội ngũ nhân sự đáp ứng yêu cầu như sau:

a) Một cơ sở xử lý chất thải nguy hại phải có ít nhất 02 (hai) người đảm nhiệm việc quản lý, điều hành, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành liên quan đến môi trường hoặc hóa học và được cấp chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại theo quy định;

b) Một trạm trung chuyển chất thải nguy hại phải có ít nhất 01 (một) người đảm nhiệm việc quản lý, điều hành, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành liên quan đến môi trường hoặc hóa học;

c) Nhân sự nêu tại Điểm a, Điểm b Khoản này phải được đóng bảo hiểm xã hội, y tế theo quy định của pháp luật; có hợp đồng lao động dài hạn trong trường hợp không có tên trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy tờ tương đương) hoặc không thuộc ban lãnh đạo hoặc biên chế của tổ chức, cá nhân đăng ký cấp phép xử lý chất thải nguy hại;

d) Có đội ngũ vận hành và lái xe được đào tạo, tập huấn bảo đảm vận hành an toàn các phương tiện, hệ thống, thiết bị.

6. Có quy trình vận hành an toàn các phương tiện, hệ thống, thiết bị thu gom, vận chuyển (nếu có) và xử lý (kể cả sơ chế, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng) chất thải nguy hại.

7. Có phương án bảo vệ môi trường trong đó kèm theo các nội dung về: Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường; kế hoạch an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe; kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố; kế hoạch đào tạo, tập huấn định kỳ; chương trình quan trắc môi trường, giám sát vận hành xử lý và đánh giá hiệu quả xử lý chất thải nguy hại.

8. Có kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và phục hồi môi trường khi chấm dứt hoạt động.

9. Điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều này không áp dụng đối với các trường hợp sau:

a) Cơ sở sản xuất đã đưa vào hoạt động theo đúng quy định của pháp luật có nhu cầu bổ sung hoạt động đồng xử lý chất thải dựa trên công nghệ sản xuất sẵn có mà không thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường;

b) Cơ sở xử lý chất thải đã đưa vào hoạt động theo đúng quy định của pháp luật có nhu cầu cải tạo, nâng cấp với công nghệ tiên tiến hơn để giảm hoặc không làm gia tăng tác động xấu đến môi trường, nâng cao hiệu quả xử lý, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng mà không thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường thì phải có phương án trình cơ quan cấp phép xử lý chất thải nguy hại để xem xét, chấp thuận trước khi triển khai việc cải tạo, nâng cấp.

10. Các trường hợp sau đây không được coi là cơ sở xử lý chất thải nguy hại và không thuộc đối tượng cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại:

a) Chủ nguồn thải tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, đồng xử lý, xử lý hoặc thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại phát sinh nội bộ trong khuôn viên cơ sở phát sinh chất thải nguy hại;

b) Tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ xử lý chất thải nguy hại trong môi trường thí nghiệm;

c) Cơ sở y tế có công trình xử lý chất thải y tế nguy hại đặt trong khuôn viên để thực hiện việc tự xử lý và thu gom, xử lý chất thải y tế nguy hại cho các cơ sở y tế lân cận (mô hình cụm).

11. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định các yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý đối với các trường hợp nêu tại Khoản 10 Điều này.

Theo đó, để được cấp giấy phép thành lập công ty môi trường, chủ doanh nghiệp cần đáp ứng các quy định sau:

 • Địa điểm đặt trụ sở doanh nghiệp phải được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Khoảng cách các chi nhánh, địa điểm công ty phải đảm bảo phù hợp để không ảnh hưởng xấu đến môi trường sống và con người xung quanh.
 • Đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yếu tố về phương tiện, thiết bị chuyên dụng và công nghệ cho công tác lưu giữ và xử lý chất thải. Công nghệ phải đạt quy chuẩn và được phép tiến hành can thiệp vào môi trường.
 • Có các công trình, cơ sở hạ tầng và biện pháp cụ thể về việc bảo vệ môi trường xung quanh.
 • Sở hữu các nhận sự quản lý được cấp chứng chỉ liên quan, cũng như có các kỹ sư đủ trình độ chuyên môn để thực hiện các vấn đề liên quan đến môi trường sống
 • Quy trình vận hành máy móc và công nghệ phải đảm bảo an toàn, không xảy ra các rủi ro không mong muốn.
 • Thiết lập sẵn các phương án bảo vệ môi trường
 • Có đầy đủ kế hoạch để phục hồi và bảo vệ môi trường sau khi các hoạt động can thiệp chấm dứt
 • Chuẩn bị báo cáo đánh giá các tác động của môi trường, được thông qua bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp quốc gia.

Xem thêm: 

Đặc biệt, nếu công ty môi trường hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất thải nguy hại – ngành nghề có ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh thì sẽ có những quy định khắt khe hơn. Cụ thể được quy định tại Khoản 3 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020:

 • Phải được cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Các phương tiện hoạt động, thiết bị thu gom và vận chuyển chất thải nguy hại phải đáp ứng được hoàn toàn các yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý của nhà nước.
 • Công ty phải đáp ứng được đầy đủ các điều kiện cụ thể trong Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường
thành lập công ty môi trường trọn gói

Điều kiện thành lập công ty môi trường cần biết.

III. Thủ tục thành lập công ty môi trường 

1. Chuẩn bị trước khi thành lập công ty môi trường 

Doanh nghiệp cần phải chuẩn bị những thông tin sau đây trước khi tiến hành thủ tục xin giấy phép đăng ký kinh doanh:

 • Tên công ty
 • Địa chỉ đặt trụ sở công ty
 • Mức vốn điều lệ
 • Ngành nghề và lĩnh vực hoạt động kinh doanh
STTTên ngànhMã ngành
1Thoát nước và xử lý nước thải3700
2Thoát nước và xử lý nước thải3700
3Thu gom rác thải không độc hại3811
4Thu gom rác thải độc hại3812
5Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại3821
6Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại3822
7Tái chế phế liệu3830
8Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
Chi tiết:
– Khử độc các vùng đất và nước ngầm tại nơi bị ô nhiễm, ở vị trí hiện tại hoặc vị trí cũ, thông qua sử dụng các phương pháp cơ học, hoá học hoặc sinh học ;
– Khử độc các nhà máy công nghiệp hoặc các khu công nghiệp, gồm cả nhà máy và khu hạt nhân;
– Khử độc và làm sạch nước bề mặt tại các nơi bị ô nhiễm do tai nạn, ví dụ như thông qua việc thu gom chất gây ô nhiễm hoặc thông qua sử dụng các chất hoá học;
– Làm sạch dầu loang và các chất gây ô nhiễm khác trên đất, trong nước bề mặt, ở đại dương và biển, gồm cả vùng bờ biển;
– Huỷ bỏ amiăng, sơn chì và các vật liệu độc khác;
– Hoạt động kiểm soát ô nhiễm chuyên dụng khác;
3900
9Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:
Thiết kế các công trình liên quan đến môi trường như xử lý nước thải, khí thải
7410
10Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác. Chi tiết: – Tư vấn về môi trường – Dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết. – Dịch vụ quan trắc môi trường7490
11Vệ sinh chung nhà cửa8121
12Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác8129
13Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan8130

Ngoài ra, còn phải chuẩn bị những giấy tờ sau đây để thêm vào hồ sơ đăng ký thành lập công ty môi trường:

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp.
 • Với nhà đầu tư là tổ chức: Giấy phép đăng ký thành lập doanh nghiệp, chứng minh tư cách pháp nhân, CMND/CCCD/Hộ chiếu… Đồng thời phải có bản sao giấy ủy quyền người đại diện theo pháp luật cho tổ chức thực hiện thành lập công ty môi trường.
 • Với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu, có công chứng và thời hạn hợp lệ.
 • Danh sách tên các thành viên và cổ đông sáng lập ra công ty môi trường.
 • Bản điều lệ của công ty.
Thủ tục thành lập công ty môi trường

Các thủ tục cần chuẩn bị.

2. Những công việc Quang Huy sẽ thay bạn hoàn thành môi trường 

Dưới đây là quy trình làm việc tại Quang Huy nếu bạn lựa chọn dịch vụ thành lập công ty môi trường tại đây:

 • Bước 1: Hoàn thành hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh 

Sau khi tiếp nhận đầy đủ các thông tin cần thiết, nhân viên Quang Huy sẽ hỗ trợ và tư vấn khách hàng trong việc chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết để hoàn thiện hồ sơ. Trong thời gian chỉ 1 ngày, nhân viên Quang Huy sẽ hoàn thiện đầy đủ bộ hồ sơ để khách hàng ký tên.

 • Bước 2: Thay mặt khách hàng gửi hồ sơ lên Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Nhân viên Quang Huy sẽ đại diện cho khách hàng, là người trực tiếp đến Sở Kế hoạch Đầu tư để nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp.

 • Bước 3: Tiếp nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

Nhân viên Quang Huy sẽ trực tiếp nhận giấy chứng nhận sau khi được xét duyệt thay cho khách hàng.

 • Bước 4: Công bố nội dung liên quan đến việc đăng ký doanh nghiệp 

Việc này sẽ được nhân viên Quang Huy đại diện thực hiện trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Thời hạn để được Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố thông tin là trong 30 ngày kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

 • Bước 5: Đại diện khách hàng làm con dấu cho công ty 

Con dấu sẽ được nhân viên Quang Huy làm và bàn giao lại cho khách hàng ngay sau khi nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh từ cơ quan nhà nước.

 • Bước 6: Bàn giao lại tất cả các loại hồ sơ cho doanh nghiệp 

Sau khi đã hoàn tất tiếp nhận con dấu và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhân viên Quang Huy sẽ bàn giao lại hồ sơ đến tận nơi cho khách hàng.

 • Bước 7: Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục sau khi thành lập 

Để tránh các rủi ro bị phạt bởi cơ quan nhà nước, nhân viên Quang Huy sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các thủ tục sau khi thành lập.

thành lập công ty môi trường giá rẻ

Quy trình thành lập công ty môi trường.

3. Những thủ tục cần thực hiện sau khi thành lập công ty môi trường 

Sau khi đã tiếp nhận giấy phép đăng ký doanh nghiệp môi trường, các công ty cần lưu ý thực hiện đầy đủ các thủ tục sau đây:

 • Mua chữ ký số: Chữ ký số được dùng để kê khai và đóng thuế online, do đó cần phải mua khi doanh nghiệp đã đi vào hoạt động
 • Thuê kế toán hay dịch vụ kế toán chuyên nghiệp: Sau khi doanh nghiệp được thành lập, sẽ cần đến kế toán để thực hiện các vấn đề kê khai thuế và sổ sách cố liên quan. Bạn có thể bổ nhiệm chức vụ kế toán hoặc thuê nhân viên kế toán chuyên nghiệp.
 • Đăng ký tài khoản ngân hàng: Tài khoản ngân hàng kinh doanh được sử dụng để giao dịch.
 • Thực hiện kê khai và đóng thuế: Doanh nghiệp môi trường cần kê khai và nộp hồ sơ kê khai thuế ban đầu cho cơ quan thuế nhà nước. Ngoài ra, còn phải đóng thêm các loại thuế như thuế thu nhập doanh nghiệp, lệ phí môn bài hay thuế giá trị gia tăng.
 • Góp vốn điều lệ: Trong vòng 90 ngày, các cổ đông của công ty môi trường sẽ tiến hành góp vốn vào công ty như mức vốn đã được quyết định trước đó.
Quy trình thành lập công ty môi trường

Thủ tục sau khi nhận giấy phép kinh doanh.

IV. Chi phí và thời gian thực hiện thành lập công ty môi trường 

1. Chi phí thành lập công ty môi trường 

Chỉ với 980.000 đồng, nhân viên Quang Huy sẽ thay bạn hoàn thành thủ tục thành lập công ty môi trường . Cụ thể:

Danh mục chi phí thành lập công ty môi trườngTổng chi phí (VNĐ)
Phí dịch vụ thành lập công ty của Quang Huy250.000
Lệ phí nộp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư100.000
Lệ phí khắc dấu công ty450.000
Lệ phí ủy quyền cho Nhân viên Quang Huy nộp hồ sơ đăng ký thành lập và nhận giấy phép kinh doanh180.000
Tổng chi phí980.000 

(Không phát sinh phụ phí)

091737518       Tư vấn zalo

2. Thời gian thành lập công ty môi trường 

Thời gian thành lập công ty môi trường từ 03-04 ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Cụ thể:

NgàyCông Việc
01 NgàyHoàn tất toàn bộ các hồ sơ và giấy tờ cần thiết. Quang Huy hỗ trợ và tư vấn các vấn đề liên quan cho khách hàng, thực hiện ký kết và gửi hồ sơ lên sở Kế hoạch và Đầu tư.
03 NgàyTrong 3 ngày tiếp theo, sở Kế Hoạch và Đầu tư sẽ tiến hành phê duyệt hồ sơ, xét duyệt và cấp giấy phép đăng ký kinh doanh trong trường hợp hồ sơ hợp lệ và không có vấn đề gì xảy ra.

091737518       Xem bảng giá

V. Tại sao chọn dịch vụ thành lập công ty trọn gói tại Quang Huy?

Dưới đây là những điều mà bạn sẽ nhận được khi lựa chọn Quang Huy – một trong những địa chỉ tư vấn doanh nghiệp pháp luật uy tín nhất ở thời điểm hiện tại:

 • Thời gian xử lý các thủ tục nhanh chóng
 • Đảm bảo đúng quy trình, chuyên nghiệp, không để xảy ra bất cứ sai sót gì trong quá trình chuẩn bị hồ sơ.
 • Cam kết đúng thời hạn, nhanh chóng đưa doanh nghiệp đi vào hoạt động và không xảy ra bất cứ rủi ro nào
 • Bàn giao hồ sơ miễn phí tận nơi cho khách hàng
 • Chi phí dịch vụ vô cùng cạnh tranh trên thị trường
 • Tư vấn đầy đủ và giải đáp tất cả các thắc mắc có liên quan của khách hàng.
Dịch vụ thành lập công ty môi trường tại Quang Huy

Tại sao chọn dịch vụ tại Quang Huy?

VI. Những câu hỏi thường gặp

Dưới đây là một số câu hỏi mà Quang Huy đã nhận được liên quan đến việc thành lập công ty môi trường:

Các thông tin cần chuẩn bị là gì? 

 • Vốn điều lệ
 • Địa chỉ của công ty
 • Chọn người đại diện theo pháp luật
 • Đặt tên cho công ty
 • Lựa chọn lĩnh vực hoạt động kinh doanh

Thời gian thực hiện dịch vụ thành lập công ty môi trường tại Quang Huy là bao lâu? 

Thời gian hoàn thành dịch vụ thành lập công ty môi trường tại Quang Huy là từ 3-4 ngày. Trong đó, ngày đầu tiên dùng để hoàn tất toàn bộ các hồ sơ và giấy tờ cần thiết. Quang Huy hỗ trợ và tư vấn các vấn đề liên quan cho khách hàng, thực hiện ký kết và gửi hồ sơ lên sở Kế hoạch và Đầu tư. 3 ngày tiếp theo là thời gian để Sở Kế hoạch và Đầu tư xét duyệt.

Có phát sinh thêm các chi phí nào khác không? 

Mức chi phí cho dịch vụ trọn gói tại Quang Huy là 980.000 đồng và không phát sinh thêm bất cứ loại chi phí nào khác.

Hy vọng với các thông tin trên đây, bạn đã hiểu hơn về quá trình thành lập công ty môi trường. Quang Huy với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực kinh doanh thuế, chắc chắn có thể giúp bạn trong việc tư vấn các vấn đề liên quan đến việc thành lập công ty.

avatar

Lưu Văn Tuấn

Ông Lưu Văn Tuấn là CEO của Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Thuế và Cung ứng lao động Quang Huy. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán - Thuế, ông Tuấn là một chuyên gia tư vấn cho doanh nghiệp các giải pháp tốt nhất về kế toán - thuế, tài chính.

Hãy gọi

0917371518

Thuế Quang Huy - Luôn đồng hành cùng bạn

Nhận tư vấn ngay bây giờ

  No comments


   We are sorry. Comments are closed.