Thành lập công ty TNHH hai thành viên

Đăng ngày: 18/03/2021 Lượt xem: 200

Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên như thế nào? Bạn đang tìm hiểu và chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên nhưng vẫn chưa hiểu hết về quy trình, thủ tục pháp lý, tài chính của loại hình công ty này. Thuế Quang Huy xin chia sẻ đến bạn thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên qua bài viết sau đây.

1. Công ty TNHH 2 thành viên là gì?

Theo Điều 46 Luật Doanh nghiệp 2020, quy định:

 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 của Luật này.
 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.
 4. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ phải tuân thủ quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật này.
tư vấn thành lập công ty tnhh 2 thành viên

Công ty TNHH 2 thành viên là gì?

Qua quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 như trên có thể hiểu rằng công ty TNHH 2 thành viên trở lên là công ty có ít nhất từ 2 thành viên và tối đa là 50 thành viên tham gia góp vốn vào công ty. Trong đó thành viên có thể là cá nhân hay tổ chức.

2. Điều kiện để thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Điều kiện thành lập công ty TNHH 2 thành viên:

 • Doanh nghiệp bắt buộc phải có từ 02 thành viên (cá nhân hoặc tổ chức) tham gia góp vốn và số lượng thành viên không được vượt quá 50 người.
 • Những chủ thể không có quyền thành lập công ty TNHH 2 thành viên gồm: cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cá nhân, tổ chức làm việc trong quân đội, công an; người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; tổ chức không có tư cách pháp nhân.
thủ tục thành lập cty tnhh 2 thành viên

Điều kiện thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên như thế nào?

Ngoài ra, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên cần tuân thủ các điều kiện về tên doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ và vốn pháp định, người đại diện theo pháp luật.

Điều kiện về tên doanh nghiệp:

 • Tên công ty TNHH hai thành viên trở lên không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với doanh nghiệp khác đã đăng ký trên phạm vi cả nước (đáp ứng các điều kiện theo quy định điều 31, 32, 33, 34 Luật doanh nghiệp).
 • Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn (Công ty TNHH).

Điều kiện về ngành nghề kinh doanh:

 • Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm.
 • Tuỳ từng lĩnh vực hoạt động mà doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện trước khi đăng ký và/hoặc sau khi đăng ký kinh doanh.
 • Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp 4 (bốn) trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (Quyết định số 27/2018/QĐ-Ttg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ).
 • Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.

Điều kiện về trụ sở chính của doanh nghiệp:

 • Trụ sở chính của doanh nghiệp phải đặt trên lãnh thổ Việt Nam.
 • Địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp phải chính xác và đầy đủ 4 cấp như sau:
 • Số nhà, tên phố (ngõ phố), xã, phường, thị trấn.
 • Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
 • Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 • Số điện thoại (bắt buộc phải có), số fax và thư điện tử (nếu có).
 • Trụ sở công ty không được sử dụng căn hộ chung cư, nhà tập thể.

Điều kiện về vốn điều lệ khi thành lập công ty:

 • Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty. Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.
 • Thành viên phải góp đủ vốn cam kết cho công ty khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Trường hợp có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ phần vốn góp.

Điều kiện về người đại diện theo pháp luật:

 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật sẽ đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên có thể có 1 hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật và phải đảm bảo có ít nhất 1 người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam.
 • Nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của công ty chết, mất tích, bị tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc,… thì thành viên còn lại sẽ đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật mới của công ty.

3. Quy trình thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên

thủ tục mở công ty tnhh 2 thành viên

Quy trình thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên như thế nào?

3.1 Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Cần chuẩn bị giấy tờ thực hiện thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên gồm có:

 • CMND hoặc Hộ chiếu của các thành viên góp vốn (sao y công chứng không quá 6 tháng)
 • Thông tin về doanh nghiệp cần thành lập: Tên công ty, địa chỉ công ty, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật, thành viên công ty cơ cấu góp vốn

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên gồm:

 • CMND hoặc hộ chiếu (sao y công chứng không quá 6 tháng)
 • Giấy đề nghị thành lập công ty TNHH Hai thành viên trở lên
 • Điều lệ thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên
 • Danh sách thành viên góp vốn
 • Bản sao các giấy tờ của các thành viên góp vốn gồm:
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty.
 • Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên.
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự

3.2 Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Các bước thành lập công ty TNHH 2 thành viên như sau:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên như trên.

Bước 2: Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên.

Bước 3: Nộp hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên tới cơ quan đăng ký kinh doanh trực thuộc Tỉnh/Thành phố sở tại.

Bước 4: Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng lịch hẹn trả kết quả (Nếu hồ sơ hoàn chỉnh và chính xác).

Bước 5: Thực hiện thủ tục khắc dấu tròn doanh nghiệp.

Bước 6: Mở tài khoản ngân hàng.

Bước 7: Mua chữ ký số để thực hiện việc đăng ký thuế điện tử và để thực hiện các báo cáo, tờ khai thuế hoặc thực hiện các giao dịch điện tử.

Bước 8: Đăng ký nộp thuế điện tử với cơ quan thuế và ngân hàng xác nhận đã đăng ký nộp thuế điện tử.

Bước 9: Doanh nghiệp đến cơ quan thuế sở tại tiến hành nộp hồ sơ khai thuế ban đầu.

Bước 10: Tiến hành mua hóa đơn điện tử và đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Bước 11: Báo cáo thuế, nộp tờ khai thuế, làm sổ sách hàng tháng, quý, năm. Doanh nghiệp bắt buộc phải có tối thiểu 1 kế toán có trình độ chuyên môn để thực hiện nghiệp vụ kế toán này.

Biện pháp tối ưu nhằm đảm bảo độ chính xác cao về thuế, kế toán thì doanh nghiệp sau khi thành lập nên thuê dịch vụ kế toán thuế để thực hiện thay doanh nghiệp các nghiệp vụ kế toán được an toàn, đúng quy định, giảm chi phí.

4. Ưu và nhược điểm của việc thành lập công ty TNHH 2 thành viên

điều kiện thành lập công ty tnhh 2 thành viên

Thành lập công ty TNHH 2 thành viên có ưu nhược điểm gì?

4.1 Ưu điểm

Các thành viên công ty TNHH 2 thành viên chỉ chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên người góp vốn giảm thiểu được rủi ro trong quá trình kinh doanh.

Các thành viên của công ty TNHH thường là người quen biết nên có sự tin cậy nhất định nên việc quản lý, điều hành công ty không quá phức tạp nhưng cũng không quá lỏng lẻo.

Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư kiểm soát được việc thay đổi thành viên, hạn chế việc người lạ thâm nhập vào nội bộ điều hành công ty.

Các thành viên nếu muốn chuyển nhượng vốn góp sẽ phải ưu tiên chuyển nhượng cho các thành viên còn lại trong công ty trước khi xem xét đến người ngoài công ty.

4.2 Nhược điểm

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên không được phát hành cổ phiếu nên việc huy động vốn của công ty sẽ bị hạn chế. Công ty muốn mở rộng kinh doanh sản xuất với số vốn lớn sẽ bị hạn chế do loại hình doanh nghiệp này giới hạn tối đa chỉ 50 người.

5. Một số việc cần làm sau khi thành lập công ty TNHH 2 thành viên

hồ sơ thành lập công ty tnhh 2 thành viên

Mới thành lập công ty TNHH cần làm gì?

Sau khi thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên cần phải làm những việc sau đây:

 • Khắc biển hiệu và treo biển tại trụ sở công ty.
 • Mở tài khoản ngân hàng của công ty
 • Đăng ký mua chữ ký số (Token) để hỗ trợ kế toán kê khai và nộp thuế điện tử.
 • Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử
 • Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải góp đủ số vốn đã đăng ký.
 • Kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.
 • Báo cáo thuế hàng tháng/quý.
 • Báo cáo tình hình sử dụng lao động mỗi năm 2 lần.
 • Báo cáo tài chính mỗi năm 1 lần.

6. Dịch vụ thành lập công ty TNHH 2 thành viên chuyên nghiệp của Thuế Quang Huy

thủ tục thành lập công ty tnhh 2 thành viên

Dịch vụ thành lập công ty TNHH tại Thuế Quang Huy.

Thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở nên ngày càng trở thành xu hướng được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Tuy nhiên các thủ tục thành lập doanh nghiệp, hồ sơ và các vấn đề pháp lý liên quan đến khai báo thuế, đóng thuế,… đòi hỏi công ty phải có bộ phận chuyên môn phụ trách. Với những doanh nghiệp mới thành lập thì đây là việc tốn nhiều thời gian và chi phí.

Do đó thuê đơn vị tư vấn thành lập công ty TNHH 2 thành viên là lựa chọn tối ưu dành cho doanh nghiệp. Thuế Quang Huy là đơn vị tiên phong cung cấp dịch vụ thành lập công ty TNHH uy tín cho hàng trăm khách hàng trên toàn quốc.

Thuế Quang Huy tư vấn toàn bộ thủ tục thành lập cty TNHH 2 thành viên theo một quy trình chặt chẽ như sau:

 1. Chuyên viên Quang Huy tiếp nhận, tư vấn pháp lý, loại hình công ty, tên, địa chỉ, ngành nghề, vốn điều lệ,…
 2. Soạn hồ sơ: Chuyên viên Quang Huy sẽ soạn xong hồ sơ trong vòng 3 giờ kể từ lúc tư vấn và nhận đủ thông tin từ khách hàng.
 3. Ký hồ sơ: Chuyên viên Quang Huy sẽ cử nhân viên gặp bạn ký hồ sơ tận nhà.
 4. Chuyên viên Quang Huy sẽ nộp hồ sơ thay doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 5. Nhận Giấy phép kinh doanh, con dấu và bàn giao lại cho khách hàng.
 6. Tư vấn các công việc của công ty sau khi thành lập: khai báo thuế môn bài, làm chữ ký số, tổng hợp và báo cáo thuế theo tháng/quý/năm, phát hành hóa đơn của doanh nghiệp,…

Chi phí thành lập công ty TNHH 2 thành viên:

 • Phí dịch vụ thành lập công ty của Thuế Quang Huy: 250.000 đồng
 • Phí nộp cho nhà nước gồm các khoản như sau:
 • Lệ phí nộp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư: 100.000 đồng
 • Lệ phí khắc dấu: 450.000 đồng
 • Lệ phí ủy quyền cho Thuế Quang Huy đại diện công ty nộp hồ sơ đăng ký thành lập và nhận giấy phép kinh doanh: 180.000 đồng

Các thủ tục mở công ty TNHH 2 thành viên đều sẽ được Thuế Quang Huy tận tình tư vấn để khách hàng nắm rõ. Thời gian thực hiện nhanh chóng giúp khách hàng tiết kiệm thời gian. Đồng thời mức chi phí hợp lý đem đến cho doanh nghiệp sự lựa chọn tối ưu nhất.

Để được tư vấn thành lập doanh nghiệp trọn gói, hãy liên hệ Thuế Quang Huy để được hỗ trợ sớm nhất.

7. Những câu hỏi thường gặp khi thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Thành lập công ty TNHH 2 thành viên thì đăng ký ở đâu?

Đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên tại Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi đăng ký trụ sở chính của công ty.

Số lượng thành viên góp vốn của công ty TNHH 2 quy định tối đa bao nhiêu người ?

Số lượng thành viên góp vốn của công ty TNHH 2 thành viên trở lên tối thiểu 2 người và tối đa 50 người.

Vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên là gì?

Vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên trở lên là vốn do các thành viên góp khi tham gia thành lập công ty. Vốn điều lệ nhiều hay ít sẽ dựa vào khả năng tài chính của các thành viên hoặc lĩnh vực công ty sẽ kinh doanh sau khi thành lập cần vốn nhiều hay ít.

Trên đây là các thông tin cần biết về thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên. Hãy liên hệ với Thuế Quang Huy để biết thêm chi tiết khi cần thành lập doanh nghiệp.

 

thành lập doanh nghiệp có lợi gì

Lưu Văn Tuấn

Ông Lưu Văn Tuấn là người đồng sáng lập Công ty kế toán thuế Quang Huy, là một chuyên gia tư vấn cho doanh nghiệp các giải pháp tốt nhất về thành lập doanh nghiệp, kế toán - thuế, tài chính, pháp lý, lao động, quản trị cho doanh nghiệp.

Hãy gọi

0917371518

Thuế Quang Huy - Luôn đồng hành cùng bạn

Nhận tư vấn ngay bây giờ

  0 0 đánh giá
  Đánh giá bài viết
  Theo dõi
  Thông báo của
  guest

  0 Góp ý
  Phản hồi nội tuyến
  Xem tất cả bình luận