Điều kiện và hồ sơ thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Đăng ngày: 06/10/2022 Lượt xem: 58

Việc thực hiện thủ tục thành lập công ty 100 vốn nước ngoài thường khá phức tạp vì có nhiều khâu trong quy trình và liên quan trực tiếp đến nhiều ban ngành nhà nước có thẩm quyền. Chính vì vậy nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã gặp phải không ít khó khăn khi muốn đầu tư và thành lập công ty ở Việt Nam. Để hỗ trợ tháo gỡ những vướng mắc này, Thuế Quang Huy sẽ hướng dẫn chi tiết quy trình thành lập công ty 100 vốn nước ngoài trong nội dung bài viết sau đây.

1. Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài là gì?

Căn cứ vào Điều 3 luật Đầu tư quy định, thành lập công ty 100 vốn nước ngoài là việc nhà đầu tư nước ngoài thành lập một tổ chức kinh tế tại Việt Nam mà trong đó vốn góp hoàn toàn đến từ nhà đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư cần kết hợp giữa Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và Cam kết WTO để có thể chuẩn bị đúng và đủ cho việc thành lập công ty vốn 100% nước ngoài.

thành lập công ty xây dựng 100 vốn nước ngoài

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài.

Đặc điểm của công ty 100% vốn nước ngoài:

 • Được thành lập bởi cá nhân có quốc tịch nước ngoài hoặc tổ chức thành lập dựa theo pháp luật nước ngoài nhằm mục đích thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ở Việt Nam.
 • Có tư cách pháp nhân Việt Nam và chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam; được thành lập và chính thức hoạt động tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Được tổ chức dưới dạng công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần và chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn với số vốn kinh doanh.

2. Điều kiện để được thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Nhà đầu tư cần đáp ứng các điều kiện sau đây để thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam:

 • Cần có dự án đầu tư khả thi tại Việt Nam và được cơ quan có thẩm quyền thẩm định xét duyệt.
 • Có năng lực tài chính đồng thời chứng minh được năng lực tài chính cho việc thực hiện các dự án đầu tư.
 • Cam kết thực hiện nghĩa vụ về thuế và luôn chấp hành đúng theo quy định pháp luật của nhà nước Việt Nam
 • Có cam kết về nghĩa vụ đối với việc sử dụng lao động địa phương và sử dụng đất đai,…
 • Các thủ tục đăng ký thành lập công ty 100 vốn nước ngoài của công ty đã hoàn tất theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.
hồ sơ thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Điều kiện thành lập công ty.

3. Quy trình thành lập công ty 100% vốn nước ngoài 

Bước 1: Đăng ký chủ trương đầu tư tại UBND cấp tỉnh

Khi muốn thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài phải làm thủ tục để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong một số trường hợp, nhà đầu tư cần phải tiến hành đăng ký chủ trương đầu tư tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước rồi mới thực hiện được việc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như đúng tiến trình.

Trong các trường hợp sau đây, nhà đầu tư cần phải thực hiện việc đăng ký chủ trương đầu tư:

 • Thực hiện các dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án cần phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất;
 • Thực hiện dự án có sử dụng công nghệ nằm trong Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của nhà nước về chuyển giao công nghệ.
điều kiện thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Đăng ký chủ trương đầu tư.

Hồ sơ cần chuẩn bị để đăng ký chủ trương đầu tư nộp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư
 • Trường hợp nhà đầu tư là tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương để xác nhận tư cách pháp lý
 • Trường hợp nhà đầu tư là cá nhân: bản sao chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu
 • Đề xuất dự án đầu tư với các nội dung gồm: nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, thời hạn, địa điểm, tiến độ đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, nhu cầu về lao động, đánh giá tác động hiệu quả về kinh tế – xã hội của dự án đầu tư.
 • Bản sao một trong những tài liệu sau:
  • Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính
  • Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ
  • Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư
  • Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư
  • Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư
 • Đề xuất sử dụng đất (đối với dự án đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất); đối với dự án ngoài trường hợp trên thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm hợp pháp của nhà đầu tư.
 • Giải trình về sử dụng công nghệ gồm: tên công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ, xuất xứ; thông số kỹ thuật chính, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính, tình trạng sử dụng của máy móc (đối với dự án có sử dụng công nghệ nằm trong Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao)
 • Hợp đồng BCC (nếu dự án được đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC).

Bước 2: Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty 100% vốn nước ngoài  

Bước tiếp theo nhà đầu tư cần thực hiện là xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty. Đối với các dự án thuộc diện đợi quyết định chủ trương đầu tư (ở bước 1) thì sau khi xét duyệt cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty.

Đối với các dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư cần phải làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Hồ sơ bao gồm những giấy tờ như sau:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư
 • Trường hợp nhà đầu tư là tổ chức:
  • Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương xác nhận tư cách pháp lý
  • Bản sao một trong những tài liệu sau:
   • Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư tương ứng với vốn dự kiến đầu tư tại Việt Nam
   • Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính
   • Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ
   • Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư
   • Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư
  • Bản sao có công chứng hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp người đại diện là người nước ngoài cần Bản sao có công chứng Hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại  diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài
 • Trường hợp nhà đầu tư là cá nhân:
  • Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.
  • Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư tương ứng với vốn dự kiến đầu tư tại Việt Nam
 • Điều lệ của công ty 100 vốn nước ngoài
 • Hợp đồng thuê địa điểm/trụ sở, tài liệu chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê
 • Đối với dự án có sử dụng công nghệ cần đính kèm giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án theo đúng quy định pháp luật

Cơ quan nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty 100 vốn nước ngoài:

 • Trường hợp công ty có trụ sở ở khu công nghiệp thì nộp cho Ban quản lý khu công nghiệp.
 • Trường hợp công ty có trụ sở ngoài khu công nghiệp thì nộp cho Phòng Kinh tế đối ngoại – Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh.

Thời gian giải quyết hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty 100 vốn nước ngoài:

 • Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: từ 05 – 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.
 • Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: từ 15 – 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
các bước thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bước 3: Tiến hành làm thủ tục thành lập công ty

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư sẽ thực hiện bước chuẩn bị hồ sơ để thành lập công ty.

 • Trường hợp thành lập công ty TNHH, hồ sơ gồm:
  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
  • Điều lệ công ty;
  • Danh sách thành viên;
  • Bản sao các giấy tờ sau đây: Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc tài liệu chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân
  • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; bản sao Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc tài liệu chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là tổ chức;
  • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì cần bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo đúng quy định của Luật đầu tư.
 • Trường hợp thành lập công ty cổ phần, hồ sơ gồm:
  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
  • Điều lệ công ty;
  • Tổng hợp danh sách các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (danh sách người đại diện theo ủy quyền nếu có);
  • Bản sao các giấy tờ gồm: Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc tài liệu chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân
  • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; bản sao Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc tài liệu chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức;
  • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì cần bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương được hợp pháp hóa lãnh sự;
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo đúng quy định của Luật đầu tư.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, nhà đầu tư tiến hành nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh.

Thời gian sử lý hồ sơ thành lập công ty 100 vốn nước ngoài là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

thủ tục thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Tổng hợp hồ sơ thủ tục thành lập công ty.

Bước 4: Công bố công khai nội dung đăng ký doanh nghiệp

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo đúng thủ tục, trình tự và trả phí theo quy định.

Thông tin cần công bố gồm:

 • Nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là đầu tư nước ngoài (trường hợp công ty cổ phần)
thành lập công ty thương mại 100 vốn nước ngoài

Công bố doanh nghiệp tại Cổng thông tin quốc gia.

Bước 5: Khắc dấu công ty

Trong các bước thành lập công ty 100 vốn nước ngoài thì khắc dấu sẽ là bước cuối cùng để hoàn tất quá trình thành lập công ty. Công ty được toàn quyền quyết định về hình thức và số lượng con dấu trong phạm vi cho phép của pháp luật.

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, có hiệu lực từ 01/01/2021, quy định doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về việc khắc dấu và sử dụng con dấu pháp nhân công ty. Vì vậy các công ty sẽ không cần phải công bố về mẫu dấu này như trước đây.

thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài

Khắc dấu công ty.

4. Một số câu hỏi thường gặp về thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

→ Nhà đầu tư nước ngoài có được góp 100% vốn vào doanh nghiệp không?

Theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư sẽ tùy thuộc vào ngành nghề của dự án đầu tư kinh doanh. Ví dụ các ngành nghề như xây dựng, tư vấn quản lý, thương mại,… thì nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu 100% vốn. Tuy nhiên các lĩnh vực như quảng cáo, logistic, vận tải, du lịch,… thì nhà đầu tư nước ngoài chỉ được góp vốn theo tỷ lệ nhất định hoặc liên doanh.

→ Các hình thức đầu tư tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài là gì?

Căn cứ vào Điều 21, Luật Đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam theo các hình thức như sau:

 • Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế
 • Thực hiện dự án đầu tư
 • Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp
 • Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC
 • Các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ

Như vậy Thuế Quang Huy đã giới thiệu toàn bộ quy trình thành lập công ty 100 vốn nước ngoài. Hy vọng những thông tin này sẽ hỗ trợ được quý doanh nghiệp nắm rõ được các bước tiến hành. Nếu như trong quá trình thành lập công ty còn gặp phải vướng mắc gì, quý khách hãy liên hệ ngay với Thuế Quang Huy để được tư vấn chi tiết hơn nhé.

Thuế Quang Huy – Chuyên dịch vụ thành lập doanh nghiệp và kế toán thuế
Address: 392 Nguyễn Thị Đặng, Khu phố 1, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Phone: 0917371518
Email: thuequanghuy2022@gmail.com
TIN: 0310872709
Website: https://thuequanghuy.com/
Google Map CID: https://www.google.com/maps?cid=8491981787229305908

Liên hệ với chúng tôi
 • Dịch vụ kế Toán thuế và cung ứng lao động Quang Huy
 • Địa chỉ: 392 Nguyễn Thị Đặng, Khu phố 1, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 0917371518
 • Hotline: 0917371518
 • Email: thuequanghuy2022@gmail.com
thành lập doanh nghiệp có lợi gì

Lưu Văn Tuấn

Ông Lưu Văn Tuấn là người sáng lập nên công ty kế toán thuế Quang Huy và cũng là một người tư vấn các giải pháp cho doanh nghiệp về thuế, kế toán, doanh nghiệp. Trong quá trình học tập và làm việc, ông không ngừng nỗ lực học hỏi kiến thức, kinh nghiệm mang đến những giải pháp tối ưu nhất cho các doanh nghiệp.

Hãy gọi

0917371518

Thuế Quang Huy - Luôn đồng hành cùng bạn

Nhận tư vấn ngay bây giờ

  0 0 đánh giá
  Đánh giá bài viết
  Theo dõi
  Thông báo của
  guest
  0 Góp ý
  Phản hồi nội tuyến
  Xem tất cả bình luận