Thành lập doanh nghiệp dự án

Để đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ hoàn thành các mục tiêu đề ra, việc thành lập các doanh nghiệp dự án cụ thể là vô cùng quan trọng. Doanh nghiệp dự án là một khái niệm khá mới tại thị trường trong nước, nhưng lại không còn xa lạ gì đối với các nhà đầu tư. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin cần biết về dịch vụ thành lập doanh nghiệp dự án nhanh chóng, đơn giản tại Quang Huy.

I. Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 01/01/2021 về thành lập doanh nghiệp dự án.
 • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về thành lập doanh nghiệp dự án.
 • Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 01/05/2021 về thành lập doanh nghiệp dự án.
 • Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 01/01/2021 về thành lập doanh nghiệp dự án.
 • Nghị định 35/2021/NĐ-CP ngày 29/03/2021 về thành lập doanh nghiệp dự án.

II. Doanh nghiệp dự án là gì?

Căn cứ theo Khoản 10 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013 (Sửa đổi, bổ sung bởi Điểm c Khoản 1 Điều 99 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020), doanh nghiệp dự án được quy định như sau:

Điều 4. Giải thích từ ngữ

10. Doanh nghiệp dự án là doanh nghiệp do nhà đầu tư thành lập để thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư hoặc dự án đầu tư có sử dụng đất.

Để thành lập công ty dự án, trước tiên bạn phải hiểu rõ được khái niệm này. Vậy, dự án là gì? Dự án được định nghĩa là tất cả những hạng mục liên quan đến mục tiêu, chính sách và cách thức hoạt động, cũng như các yếu tố về kinh phí, nhân lực, nguồn lực và thời gian để có thể hoàn thành được mục đích đã đề ra trước đó.

Từ khái niệm trên, doanh nghiệp dự án có thể được hiểu là một loại hình doanh nghiệp được sáng lập bởi từ 2 nhà đầu tư trở lên, nhắm thực hiện các hạng mục cụ thể chứ không tham gia vào bất cứ hoạt động nào khác.

Chẳng hạn như, 3 công ty X, Y, Z cùng tham gia vào một dự án A, và hai công ty X,Y đã đấu thầu thành công. Hai công ty này sẽ thành lập chung một doanh nghiệp dự án để thực hiện các hạng mục của dự án A. Doanh nghiệp trên không liên quan đến bất cứ hoạt động nội nội bộ nào khác của cả 2 công ty X và Y.

thành lập doanh nghiệp dự án là gì

Doanh nghiệp dự án là gì?

III. Điều kiện thành lập doanh nghiệp dự án

Việc thành lập công ty dự án là điều vô cùng quan trọng, vì nó có thể đảm bảo được chất lượng cũng như tiến độ thực hiện các hạng mục. Mỗi dự án lại có các yêu cầu và quy trình khác nhau, do đó một doanh nghiệp dự án cụ thể sẽ giúp bạn xác định rõ được các mục tiêu cần đạt được để hoàn thành đúng thời hạn.

Xem thêm:

Ngoài ra, việc thành lập các doanh nghiệp dự án cụ thể còn đảm bảo quy trình làm việc tối ưu, tập trung đúng chuyên môn để giải quyết các vấn đề. Điều này không chỉ tiết kiệm được nguồn lực cần thiết mà còn hạn chế phát sinh các chi tiêu không quan trọng.

Tuy nhiên, việc hình thành lập được doanh nghiệp dự án còn phụ thuộc vào rất nhiều điều kiện khác nhau, cụ thể:

 • Thứ nhất, phải có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì mới được phép thành lập doanh nghiệp dự án.
 • Thứ hai, bên cạnh yêu cầu đầu tiên là nhà đầu tư phải trúng thầu, loại hình doanh nghiệp cũng phải nằm trong danh mục được phép. Theo quy định của Luật Đầu tư tại Khoản 1 điều 44, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, chỉ có các loại hình doanh nghiệp dưới đây được cấp phép thành lập công ty dự án:
  • Công ty TNHH 1 thành viên
  • Công ty TNHH 2 thành viên
  • Công ty cổ phần không phải doanh nghiệp đại chúng.

Như vậy, mô hình công ty hợp danh hay các công ty tư nhân sẽ không được phép thành lập doanh nghiệp dự án.

 • Thứ 3, các thông tin hành chính như tên công ty, địa chỉ, hoạt động kinh doanh và vốn điều lệ… của doanh nghiệp dự án cần phải đáp ứng đúng các yêu cầu của Luật Doanh nghiệp.
 • Thứ 4, thỏa mãn các yêu cầu và quy định của luật Doanh nghiệp về việc soạn thảo hồ sơ đăng ký để nộp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.
quy định về thành lập doanh nghiệp dự án

Điều kiện thành lập doanh nghiệp dự án.

IV. Thủ tục thành lập doanh nghiệp dự án gồm những gì?

Quy trình thành lập công ty dự án cụ thể bao gồm 2 bước sau đây

Bước 1: Làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án

Hồ sơ cần chuẩn bị khi xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm: 

 • Văn bản thỏa thuận đầu tư và dự thảo về hợp đồng của dự án
 • Báo cáo thử nghiệm tính khả thi của dự án và văn bản quyết định phê duyệt dự án
 • Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Giấy phép chấp thuận sử dụng nguồn vốn của nhà nước (trong trường hợp dự án có nhà nước tham gia)
 • Văn bản hợp đồng liên doanh và báo cáo dự thảo về điều lệ của doanh nghiệp (nếu có)
 • Bản chứng nhận quyết định lựa chọn đầu tư vào dự án

Hình thức nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 

 • Nhóm 1: Nếu hồ sơ thuộc các dự án cấp quốc gia, dự án của Bộ, ban ngành, đoàn thể nhà nước, hoặc dự án cấp thành phố trung ương, được thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh trở lên thì nhân viên Quang Huy sẽ nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • Nhóm 2: Nếu dự án không thuộc nhóm 1 ở trên thì nhân viên Quang Huy sẽ thay mặt doanh nghiệp nộp tại Ủy ban Nhân dân tỉnh.
 • Nhóm 3: Là các dự án nhóm C (có quy định tại điều 10 của Luật Đầu tư công). Nhóm này sẽ không cần phải xin Giấy chứng nhận hồ sơ.

Thời gian cấp Giấy chứng nhận: 

Thông thường là từ 25-30 ngày làm việc tính từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ. Tùy vào từng dự án, hồ sơ mà thời gian đánh giá và cấp Giấy chứng nhận có thể lâu hơn so với dự kiến.

Bước 2: Làm thủ tục thành lập doanh nghiệp dự án tại Sở KH & ĐT

Sau khi đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhân viên Quang Huy tiếp tục hoàn thành thủ tục thành lập công ty dự án tại Sở Kế hoạch Đầu tư, bao gồm những bước như sau:

Chuẩn bị hồ sơ: 

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp dự án gồm có các loại giấy tờ đáp ứng quy định của pháp luật, và chứng nhận phê duyệt kết quả lựa chọn của nhà đầu tư. Cụ thể:

 • Điều lệ của công ty
 • Đơn đề nghị đăng ký thành lập công ty dự án, theo mô hình công ty cổ phần hoặc công ty TNHH
 • Danh sách cổ đông sáng lập (đối với công ty cổ phần) hoặc danh sách thành viên (đối với công ty TNHH)
 • Bản sao có công chứng hộ chiếu/ CCCD/ CMND của người đại diện công ty theo pháp luật
 • Bản sao có công chứng hộ chiếu/CMND/CCCD của các cá nhân góp vốn
 • Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/chứng nhận quyết định thành lập của các tổ chức góp vốn
 • Giấy ủy quyền người đại diện của các tổ chức, bản sao hợp lệ hộ chiếu/ CMND/ CCCD của người được ủy quyền
 • Nếu người đại diện về mặt pháp luật không thể trực tiếp thực hiện thì phải có giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ
 • Bản sao hợp lệ CCCD/CMND/hộ chiếu của người được ủy quyền đi nộp hồ sơ

Hình thức nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp: 

Nhân viên Quang Huy đại diện doanh nghiệp nộp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh hoặc nộp trực tuyến tại trang https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn.

Thời gian hoàn thành thủ tục đăng ký: 

Thông thường thủ tục sẽ được hoàn thiện sau khi nhận hồ sơ từ 3-5 ngày. Phòng đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ và thông báo kết quả:

 • Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp dự án
 • Nếu hồ sơ không hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho doanh nghiệp dưới dạng văn bản, hướng dẫn cách sửa đổi và bổ sung sau đó nộp lại.
hướng dẫn thành lập doanh nghiệp dự án

Các thủ tục thành lập doanh nghiệp dự án.

V. Các lĩnh vực có thể thành lập doanh nghiệp dự án

Căn cứ theo Nghị định 63/2018/NĐ-CP, các lĩnh vưc có thể thành lập công ty dự án là:

Tên lĩnh vực Chi tiết về các lĩnh vực 
Lĩnh vực giao thông vận tảiCác hoạt động về đường bộ, đường sắt, đường thủy trong nước, đường hàng hải và đường hàng không
Lĩnh vực nhà máy điện, lưới điệnNăng lượng tái tạo, nhiệt điện than và nhiệt điện khí ( bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng), điện hạt nhân và lưới điện, trừ một số lĩnh vực được độc quyền bởi Nhà nước theo quy định của Luật Điện lực
Lĩnh vực thủy lợiThoát nước và xử lý nước thải, chất thải, cung cấp nước sạch cho người dân
Lĩnh vực y tếY tế dự phòng, kiểm nghiệm y tế và lĩnh vực cơ sở khám bệnh
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạoCơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất và các trang thiết bị phục vụ hoạt động giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp
Lĩnh vực cơ sở hạ tầng công nghệ thông tinHạ tầng kinh tế số và thông tin số, hiện đại hóa các công nghệ thông tin được thiết lập trong cơ quan Đảng và Nhà nước. Các ứng dụng, cơ sở dữ liệu, nền tảng, dịch vụ quốc gia. An toàn và an ninh mạng, thiết lập hệ thống ứng dụng, dịch vụ để phục vụ doanh nghiệp và người dân. Phát triển công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng viễn cho đô thị.

VI. Những công việc cần thực hiện sau khi thành lập doanh nghiệp dự án

Sau khi thành lập công ty dự án, các doanh nghiệp cần thực hiện ngay các công việc dưới đây trước khi dự án đi vào hoạt động:

 • Làm bảng hiệu cho công ty và treo bảng hiệu tại trụ sở chính của công ty, văn phòng đại diện, các chi nhánh và địa điểm hoạt động kinh doanh.
 • Thực hiện đăng ký tài khoản thuế điện tử và mua chữ ký số
 • Mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp và thông báo số tài khoản cho cơ quan thuế.
 • Nộp đủ số vốn điều lệ đã đăng ký trước. Thời hạn để thực hiện là trong 90 ngày từ khi nhận được giấy phép.
tại sao phải thành lập doanh nghiệp dự án

Những công việc cần làm sau khi doanh nghiệp thành lập.

VII. Tại sao chọn dịch vụ thành lập doanh nghiệp dự án tại Quang Huy?

Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn doanh nghiệp TPHCM và doanh nghiệp, Quang Huy là một trong những địa chỉ uy tín được các công ty và doanh nghiệp lựa chọn. Dưới đây là những lợi ích khi bạn sử dụng dịch vụ thành lập công ty dự án tại Quang Huy:

 • Tư vấn chi tiết về hồ sơ cần chuẩn bị liên quan đến hoạt động thành lập doanh nghiệp dự án
 • Hoàn tất nhanh chóng các thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Đảm bảo doanh nghiệp dự án của khách hàng có thể nhanh chóng đi vào hoạt động theo đúng quy định
 • Tư vấn cho doanh nghiệp về các công việc phải làm sau khi nhận giấy phép, cũng như cách thức góp vốn theo quy định
 • Chi phí dịch vụ thành lập công ty dự án tại Quang Huy vô cùng ưu đãi và phù hợp. Quy trình làm việc tận tình, chuyên nghiệp và thời gian giải quyết các thủ tục nhanh chóng. Đảm bảo không phát sinh thêm các chi phí và cam kết tiến hành theo đúng quy trình và yêu cầu của khách hàng.
 • Đội ngũ nhân viên có chuyên môn cao, có tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng tư vấn miễn phí cho các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh.
tại sao phải thành lập doanh nghiệp dự án

Tại sao chọn dịch vụ thành lập doanh nghiệp dự án tại Quang Huy?

VIII. Những câu hỏi thường gặp liên quan đến thành lập doanh nghiệp dự án 

Dưới đây là một số câu hỏi mà Quang Huy thường nhận được liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp dự án:

Thành lập doanh nghiệp dự án để làm gì?

Mục đích của việc thành lập công ty dự án là để quản lý, kiểm soát và đảm bảo dự án được hòa thành đúng với mục tiêu ban đầu. Đồng thời, tiết kiệm được nguồn nhân lực, chi phí và thời gian để hoàn thành dự án.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp dự án bao gồm những gì?

Để thành lập được doanh nghiệp dự án, bạn cần phải chuẩn bị được những loại giấy tờ cần thiết sau đây:

 • Quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Văn bản thỏa thuận đầu tư và dự thảo hợp đồng của dự án
 • Báo cáo nghiên cứu về tính khả thi và văn bản quyết định phê duyệt dự án
 • Giấy cấp phép sử dụng vốn nhà nước đối với các dự án có nhà nước tham gia
 • Giấy hợp đồng liên doanh
 • Văn bản dự thảo về điều lệ doanh nghiệp (nếu có)
 • Văn bản quyết định lựa chọn đầu tư vào dự án
điều kiện thành lập doanh nghiệp dự án

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp dự án bao gồm những gì?

Tuy nhiên, hồ sơ cũng có thể thay đổi tùy theo quy mô và đặc điểm tính chất của từng dự án. Nơi tiếp nhận hồ sơ cũng có thể khác nhau. Do vậy, để tránh được các rủi ro hay lãng phí về thời gian, bạn cần xác định rõ loại dự án cụ thể, cũng như liên hệ trực tiếp với cơ sở chuyên tư vấn tiêu biểu là Quang Huy để tìm hiểu kỹ về các loại giấy tờ cần phải chuẩn bị.

Nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp dự án ở đâu?

Địa điểm nộp hồ sơ thành lập công ty dự án sẽ không giống nhau, tùy vào quy mô, đặc điểm tính chất và loại công trình của dự án. Các dự án cụ thể được phân loại như sau:

 • Dự án cấp quốc gia.
 • Dự án nhóm A.
 • Dự án nhóm B.
 • Dự án nhóm C.

Thành lập doanh nghiệp dự án bởi bao nhiêu nhà đầu tư?

Việc thành lập công ty dự án sẽ cần từ 2 nhà đầu tư trở lên. Nhiệm vụ của các nhà đầu tư chỉ là giúp cho dự án được diễn ra đúng kế hoạch và đáp ứng được các mục tiêu, ngoài ra không cần tham gia vào bất cứ hoạt động nào khác.

quy định về thành lập doanh nghiệp dự án

Một số câu hỏi thường gặp.

Các nội dung nào cần có trên Giấy chứng nhận thành lập công ty dự án?

Không giống với Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp, giấy phép thành lập doanh nghiệp dự án sẽ bao gồm các nội dung sau đây:

 • Tên của dự án và thông tin các nhà đầu tư.
 • Các thông tin liên quan đến dự án, về mục tiêu, chi phí, quy mô và các điều kiện thành lập, địa điểm cụ thể, diện tích đất sử dụng.
 • Tổng vốn đầu tư vào dự án và bảng chi tiết về cơ cấu nguồn vốn.
 • Thời gian dự án hoàn thành.
 • Phương thức giải ngân từ cơ quan nhà nước (nếu có).
 • Các thông tin về hình thức và các chính sách ưu đãi (nếu có).

Trên đây là một số thông tin liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp dự án. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì, hãy liên hệ ngay với Quang Huy theo thông tin dưới đây để được giải đáp và cung cấp đầy đủ thông tin.

avatar

Lưu Văn Tuấn

Ông Lưu Văn Tuấn là CEO của Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Thuế và Cung ứng lao động Quang Huy. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán - Thuế, ông Tuấn là một chuyên gia tư vấn cho doanh nghiệp các giải pháp tốt nhất về kế toán - thuế, tài chính.

Hãy gọi

0917371518

Thuế Quang Huy - Luôn đồng hành cùng bạn

Nhận tư vấn ngay bây giờ

  No comments


   We are sorry. Comments are closed.