Thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ

Không giống như các loại hình kinh doanh khác, thành lập công ty khoa học công nghệ cần phải đáp ứng một số điều kiện nhất định. Cụ thể, khi thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ phải tuân theo những yêu cầu, trình tự, thủ tục gì, hãy cùng tham khảo nội dung Quang Huy chia sẻ dưới đây.

I. Doanh nghiệp khoa học công nghệ là gì?

Căn cứ theo Điều 58 Luật Khoa học và công nghệ năm 2013 số 29/2013/QH13, doanh nghiệp khoa học và công nghệ là gì được quy định như sau:

Điều 58. Phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ

1. Doanh nghiệp khoa học và công nghệ là doanh nghiệp thực hiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khoa học và công nghệ để tạo ra sản phẩm, hàng hoá từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Theo đó, định nghĩa Doanh nghiệp khoa học công nghệ (KH&CN) là doanh nghiệp trực tiếp hoạt động, nghiên cứu và sản xuất kinh doanh các loại sản phẩm từ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Xem thêm:

Sản phẩm kinh doanh của doanh nghiệp khoa học và công nghệ là sản phẩm hữu hình hoặc vô hình, do tính chất đặc thù của sản phẩm thuộc lĩnh vực kinh doanh này nên có sự khác biệt và các điều kiện đặc biệt cần thiết để thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

doanh nghiệp khoa học công nghệ là gì

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ là gì?

II. Ưu, nhược điểm của doanh nghiệp khoa học công nghệ

1. Ưu điểm

 • Được miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm được tạo từ kết quả Khoa học và Công nghệ.
 • Giảm, miễn tiền thuê đất, mặt nước khi xác định diện tích đất được giảm, miễn cho mục đích Khoa học và Công nghệ.
 • Được tài trợ, cho vay vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay và bảo lãnh để vay vốn đối với các doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ
 • Doanh nghiệp sẽ được hưởng các ưu đãi về thuế xuất nhập khẩu đối với hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
 • Ưu tiên tham gia các dự án hỗ trợ thương mại hóa kết quả Khoa học và Công nghệ, là tài sản trí tuệ của Nhà nước.
 • Doanh nghiệp sẽ được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà theo quy định hiện hành của pháp luật.
 • Được các cơ quan có thẩm quyền ưu tiên trong việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ, công nhận, đăng ký lưu hành sản phẩm được sản xuất kết quả Khoa học và Công nghệ để phát triển các sản phẩm mới.
ưu đãi doanh nghiệp khoa học công nghệ

Ưu nhược điểm của doanh nghiệp khoa học công nghệ.

2. Nhược điểm

 • Trở ngại lớn nhất khi thành lập chính là phải xây dựng những dự án sản xuất, kinh doanh và chứng minh được việc đang sử dụng hoặc sở hữu hợp pháp các kết quả nghiên cứu Khoa học và công nghệ.
 • Phải giải trình toàn bộ quá trình nghiên cứu.
 • Chứng minh các sản phẩm phải được hình thành từ kết quả Khoa học và công nghệ.
 • Doanh nghiệp phải khai báo chi tiết công nghệ, mô tả sáng kiến của mình nên việc mất thông tin hay bí quyết công nghệ là rủi ro thường gặp, đồng thời thủ tục đăng ký gặp rất nhiều khó khăn.

III. Điều kiện thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ

Sau đây là một số quy định về điều kiện thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ phải tuân thủ:

1. Đối tượng có thể thành lập công ty khoa học và công nghệ 

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 1 Nghị định 13/2019/NĐ-CP, đối tượng có quyền được thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KHCN) là:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng với các đối tượng sau:

a) Doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và thực hiện việc sản xuất, kinh doanh, dịch vụ từ kết quả khoa học và công nghệ;
b) Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ và thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Như vậy, điều kiện trở thành doanh nghiệp khoa học công nghệ được áp dụng với các đối tượng sau:

 • Sau khi thành lập, doanh nghiệp khoa học công nghệ phải hoạt động theo pháp luật Việt Nam và thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ dựa trên các thành tựu của khoa học và công nghệ.
 • Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kiểm định doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thực hiện chính sách ưu đãi của Chính phủ nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Tổ chức, cá nhân phải chuẩn bị hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về công ty để thành lập công ty và đăng ký kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh có liên quan.

Doanh nghiệp phải chuẩn bị hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ sau khi được thành lập. Sở Khoa học và Công nghệ nơi công ty đặt trụ sở chính có thẩm quyền kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận cho công ty khoa học và công nghệ.

2. Điều kiện để được công nhận là một doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Căn cứ theo Điều 6 Nghị định 13/2019/NĐ-CP, để được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

Điều 6. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

1. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ khi đáp ứng các điều kiện sau:

a) Được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp;

b) Có khả năng tạo ra hoặc ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Nghị định này;

c) Có doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu.

2. Doanh nghiệp mới thành lập dưới 5 năm đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này được chứng nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Theo đó, điều kiện để trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ chính là:

 • Công ty phải được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 • Về chuyên môn, khả năng xây dựng hoặc ứng dụng kết quả Khoa học và Công nghệ đã được cấp có thẩm quyền thẩm định, đánh giá và phê duyệt theo quy định tại Điều 7 khoản 2 Nghị định 13/2019/NĐ-CP.

Do đó, doanh nghiệp phải thuộc một trong hai trường hợp:

 • Có năng lực tạo ra kết quả khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, đánh giá và công nhận theo quy định. Khả năng đạt được kết quả Khoa học và công nghệ thể hiện ở việc doanh nghiệp tự nghiên cứu, phát triển, cải tiến và tạo ra kết quả Khoa học và Công nghệ được cấp có thẩm quyền thẩm định, đánh giá và chứng nhận.
 • Có năng lực ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, đánh giá và phê duyệt. Khả năng ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có đủ điều kiện ứng dụng cần thiết.

3. Các điều kiện cần đáp ứng về tỷ lệ doanh thu

 • Đối với doanh nghiệp có thời gian được thành lập từ 05 năm trở lên: Doanh thu sản xuất, kinh doanh sản phẩm từ thành tựu khoa học và công nghệ tối thiểu bằng 30% tổng doanh thu.
 • Để xác định tỷ lệ doanh nghiệp phát hành Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp tự kê khai vào mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (có thể ghi cụ thể theo kết quả thực hiện hàng quý hoặc hàng năm) và chịu trách nhiệm về mặt tính chính xác và hợp pháp của thông tin được khai báo. Cơ quan chủ quản dựa vào báo cáo hàng năm về hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm được hình thành từ kết quả Khoa học và Công nghệ của công ty để kiểm soát, xác minh và đảm bảo công ty tuân thủ các yêu cầu chứng nhận. doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
 • Tuy nhiên, nếu công ty kinh doanh dưới 5 năm thì không nhất thiết phải đáp ứng tỷ lệ doanh thu.

IV. Chi phí và thời gian thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ 

1. Chi phí thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Chỉ với 980.000 đồng, nhân viên Quang Huy sẽ thay bạn hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ. Cụ thể:

Danh mục chi phí thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệTổng chi phí (VNĐ)
Phí dịch vụ thành lập công ty của Quang Huy250.000
Lệ phí nộp cho sở Kế hoạch và Đầu tư100.000
Lệ phí khắc dấu công ty450.000
Lệ phí ủy quyền cho Nhân viên Quang Huy nộp hồ sơ đăng ký thành lập và nhận giấy phép kinh doanh180.000
Tổng chi phí980.000 

(Không phát sinh phụ phí)

2. Thời gian thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ

Thời gian thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ từ 03-04 ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Cụ thể:

NgàyCông Việc
01 NgàyNhân viên Quang Huy tư vấn, soạn hồ sơ, gặp khách hàng ký và đại diện khách hàng nộp hồ sơ
03 NgàySở Kế hoạch và Đầu tư xét duyệt và cấp giấy phép kinh doanh. Trong trường hợp khách hàng cần làm giấy phép kinh doanh gấp, nhân viên thuế Quang Huy sẽ giúp khách hàng hoàn thành trong vòng một ngày làm việc để nhận giấy phép kinh doanh và con dấu.

V. Thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ

Trong trường hợp bạn muốn thành lập một doanh nghiệp đều cần chuẩn bị các hồ sơ thủ tục đến tiến hành một cách nhanh chóng. Vì vậy việc chuẩn bị các bước thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ cũng là điều cần thiết:

Hướng dẫn thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ

Thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ.

1. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận Doanh nghiệp khoa học công nghệ
 • Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền xác nhận và công nhận kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ ( bản sao có chứng thực hoặc bản chính để đối chiếu). Theo đó, các văn bằng có thể thuộc một trong các yếu tố sau:
  • Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
  • Quyết định xác nhận giống cây trồng mới, giống vật nuôi mới, giống thủy sản mới, giống cây trồng lâm nghiệp mới và tiến bộ kỹ thuật.
  • Giấy chứng nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đạt giải do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chủ trì, phối hợp tổ chức giải thưởng hoặc tổ chức phê duyệt.
  • Quyết định phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và kỹ thuật sử dụng ngân sách nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; giấy chứng nhận hoặc giấy chứng nhận đánh giá kết quả của thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật;
  • Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ
  • Các chứng nhận và công nhận khác có giá trị pháp lý tương đương.
 • Phương án sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ thành tựu khoa học và công nghệ (Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 13/2019/NĐ-CP).
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Ngoài các tài liệu trên, phải có thông báo phê duyệt dự án của cơ quan hành chính nhà nước.

2. Quy trình thành lập Doanh nghiệp khoa học công nghệ

 • Bước 1: Hoàn tất việc chuẩn bị hồ sơ thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ

Sau khi tiếp nhận thông tin từ phía khách hàng cung cấp, Nhân viên Quang Huy bắt đầu tư vấn cho khách hàng về các thủ tục khi thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để gửi cho khách hàng ký tên trong vòng 01 ngày làm việc.

 • Bước 2: Nộp hồ sơ lên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

Nhân viên Quang Huy sẽ đại diện cho doanh nghiệp khoa học công nghệ nộp tất cả hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đăng ký đặt trụ sở chính. Thời gian trong vòng 3 ngày, Phòng Đăng ký kinh doanh xử lý hồ sơ và cấp giấy phép.

 • Bước 3: Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Nhân viên Quang Huy thay mặt doanh nghiệp trực tiếp nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hồ sơ được duyệt.

 • Bước 4: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Nhân viên Quang Huy sẽ đại diện doanh nghiệp khoa học công nghệ thông báo công khai lên Cổng thông tin quốc gia về việc đăng ký doanh nghiệp.

Thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

 • Bước 5: Khắc dấu công ty

Nhân viên Quang Huy hỗ trợ doanh nghiệp khoa học công nghệ khắc dấu và bàn giao lại cho khách hàng ngay sau khi có Giấy phép kinh doanh.

 • Bước 6: Bàn giao hồ sơ cho doanh nghiệp

Sau khi nhận được Giấy phép kinh doanh và con dấu, Nhân viên Quang Huy sẽ bàn giao hồ sơ cho doanh nghiệp tại địa chỉ đã cung cấp từ trước.

 • Bước 7: Tư vấn/Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các công việc sau khi thành lập

Các việc làm sau khi thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ rất quan trọng. Nếu thiếu một trong số các thủ tục thì sẽ dẫn đến vi phạm Luật quản lý thuế và không tránh khỏi các khoản phạt không mong muốn.

Do đó, nhân viên Quang Huy sẽ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các công việc để tránh gặp phải những sai sót không đáng có.

điều kiện trở thành doanh nghiệp khoa học công nghệ

Quy trình thành lập Doanh nghiệp khoa học công nghệ.

VI. Tại sao chọn dịch vụ thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ tại Quang Huy

Quang Huy là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ trọn gói với tổng chi phí chỉ từ 980.000 VNĐ. Trong đó: 550.000 VNĐ là chi phí nộp cho nhà nước. Mọi khách hàng lựa chọn dịch vụ thành lập doanh nghiệp công nghệ tại Quang Huy sẽ được hưởng những lợi ích sau đây:

 • Thời gian xử lý giấy tờ nhanh chóng.
 • Cam kết không xảy ra sai sót trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, không gây ảnh hưởng đến quá trình xét duyệt giấy tờ.
 • Quang Huy sẽ đại diện ủy quyền doanh nghiệp nhận giấy phép kinh doanh và con dấu cho, cam kết trong 3 ngày.
 • Bàn giao hồ sơ tận nhà miễn phí.
 • Miễn toàn bộ phí dịch vụ tư vấn doanh nghiệp TPHCM, các vấn đề liên quan tới kế toán, hỗ trợ pháp lý, thuế và hợp đồng.
 • 2 tháng miễn phí dịch vụ kế toán thuế khi doanh nghiệp sử dụng dịch vụ kế toán của Quang Huy.
hồ sơ thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ

Tại sao chọn dịch vụ thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ tại Quang Huy.

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi đến các bạn về những thông tin các thủ tục, hồ sơ cũng như hướng dẫn cách thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ mới nhất. Quý khách hàng có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác tại Quang Huy.

avatar

Lưu Văn Tuấn

Ông Lưu Văn Tuấn là CEO của Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Thuế và Cung ứng lao động Quang Huy. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán - Thuế, ông Tuấn là một chuyên gia tư vấn cho doanh nghiệp các giải pháp tốt nhất về kế toán - thuế, tài chính.

Hãy gọi

0917371518

Thuế Quang Huy - Luôn đồng hành cùng bạn

Nhận tư vấn ngay bây giờ

  No comments


   We are sorry. Comments are closed.