Thành lập doanh nghiệp là gì? Thông tin chi tiết mới nhất

Danh mục: Doanh Nghiệp

Thành lập doanh nghiệp là gì? Bạn cần gì để bắt đầu một doanh nghiệp mới? Mối quan tâm chung của nhiều người khi cân nhắc khởi nghiệp là gì? Nếu bạn muốn biết câu trả lời hãy đọc bài viết Thuế Quang Huy chia sẻ dưới đây.

1. Thành lập doanh nghiệp là gì?

Thành lập doanh nghiệp là việc tạo ra các liên doanh mới trong kinh doanh. Hoạt động thành lập công ty do nhà đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về hình thức pháp lý của công ty, tính chất kinh doanh, loại hình đầu tư, tổ chức quản lý công ty, quyền và nghĩa vụ của công ty, nhà đầu tư thành lập công ty…

1.1. Về mặt kinh tế

Là sự chuẩn bị cơ sở vật chất cần thiết cho sự tồn tại và hoạt động của tổ chức kinh tế. Bao gồm văn phòng, trụ sở chính, kho bãi, nhà xưởng, thiết bị máy móc, thiết bị kỹ thuật, phương tiện vận tải, nhân sự… phù hợp để tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường.

1.2. Về mặt pháp lý

Thành lập công ty là việc thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Để thành lập doanh nghiệp cần những điều kiện gì

2.1. Người có quyền thành lập doanh nghiệp

Ai là người có quyền thành lập doanh nghiệp? Theo Luật Doanh nghiệp 2020, mọi cá nhân và tổ chức đều có quyền thành lập công ty tại Việt Nam, trừ những trường hợp pháp luật cấm như:

 • Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
 • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ;
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;
 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp 2020 , trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
 • Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản , Luật Phòng, chống tham nhũng .
 • Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;
 • Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.
 • Như vậy các đối tượng nêu trên không có quyền góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp, tham gia vào việc điều hành và quản lý doanh nghiệp.

2.2. Đối tượng kinh doanh

Trường hợp đối với các chủ doanh nghiệp là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú tại Việt Nam:

 • Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu khởi nghiệp.
 • Các doanh nghiệp
 • Công ty thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam
 • Các doanh nghiệp liên doanh tại Việt Nam
 • Nhà đầu tư nước ngoài là người thuộc quốc gia là thành viên WTO
 • Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

2.3. Tên của doanh nghiệp

Cần đảm bảo các yếu tố sau đây khi đặt tên:

 • Các loại hình doanh nghiệp bao gồm: Thành lập công ty TNHH, công ty CP, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân (Điều 37 Luật Doanh nghiệp năm 2020).
 • Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng Tiếng việt.
 • Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, ấn phẩm và hồ sơ tài liệu do doanh nghiệp phát hành.

Khi đặt tên công ty cần lưu ý những điều bị cấm sau đây:

 • Đặt tên trùng hoặc cố ý gây nhầm lẫn với một công ty đã đăng ký.
 • Dùng từ ngữ đi ngược lại thuần phong mỹ tục, văn hóa, thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 • Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức xã hội,  tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

2.4. Ngành nghề đăng ký 

Về tổng thể, theo theo khoản 1 Điều 7 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và khoản 1 Điều 5 Luật Đầu tư năm 2020 các cá nhân, tổ chức có quyền tự do kinh doanh trong tất cả các ngành nghề và lĩnh vực mà pháp luật không cấm.

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là ngành nghề mà việc hoạt động đầu tư kinh doanh sau khi đã thành lập doanh nghiệp đó phải đáp ứng điều kiện nhất định.

Ví dụ: Kinh doanh nhà hàng ăn uống phải có giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm… Hoạt động kinh doanh khách sạn phải xin giấy phép phòng cháy chữa cháy v..v…

Đối với 1 số ngành nghề kinh doanh bị cấm: Ví dụ như: Kinh doanh mại dâm; Kinh doanh các chất ma túy; Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người,…

Lưu ý: Danh sách các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh còn phụ thuộc vào điều kiện kinh tế – xã hội và quan niệm của nhà lãnh đạo. Nên khi những yếu tố này, đặc biệt là điều kiện kinh tế – xã hội thay đổi, các quy định cấm hoặc hạn chế kinh doanh cũng sẽ được thay đổi theo.

2.5. Địa điểm kinh doanh

Trụ sở chính của công ty là nơi liên lạc của công ty trên lãnh thổ Việt Nam, địa chỉ được xác định gồm 4 cấp: số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có)

2.6. Vốn điều lệ và vốn pháp định 

 • Vốn điều lệ: là số vốn do các thành viên hoặc cổ đông góp hoặc cam kết góp vốn và được ghi vào Điều lệ công ty. Khác với vốn pháp định là mức vốn tối thiểu để thành lập công ty theo quy định của pháp luật đối với từng ngành, nghề.

Đối với những ngành, nghề không yêu cầu thì vốn của doanh nghiệp do chủ doanh nghiệp quyết định và đăng ký khi thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, công ty cần lưu ý: Thời hạn góp vốn theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 có sự thay đổi so với Luật Doanh nghiệp cũ: Các doanh nghiệp đều phải góp đủ vốn đăng ký trong thời hạn 90 ngày kể từ khi thành lập. Nếu doanh nghiệp không góp đủ vốn theo thời hạn quy định thì không còn là thành viên/cổ đông của công ty và công ty phải điều chỉnh vốn cũng như loại hình tương ứng

 • Vốn pháp định: Là vốn tối thiểu cần có để thành lập doanh nghiệp. Vốn pháp định do cơ quan có thẩm quyền quy định, được coi là có khả năng thực hiện dự án khi thành lập doanh nghiệp. Vốn pháp định sẽ khác nhau tùy thuộc vào lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh.

2.7. Con dấu 

Doanh nghiệp có quyền quyết định hình dạng và số lượng con dấu, nhưng phải đảm bảo một số thông tin sau:

 • Về mã số doanh nghiệp
 • Tên doanh nghiệp

Trước khi sử dụng con dấu phải đăng ký với cơ quan quan có thẩm quyền để được đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Việc đăng tải con dấu được thực hiện ngay, sau khi thực hiện xong các thủ tục thành lập doanh nghiệp.

3. Quy trình cần thực hiện để thành lập doanh nghiệp

Thông tin về chuẩn bị thành lập doanh nghiệp

Nhân viên Quang Huy sẽ tư vấn doanh nghiệp và hỗ trợ bạn trong quá trình làm dịch vụ thành lập công ty trọn gói TPHCM.

Thông tin cần chuẩn bị:

 • Tên công ty: Doanh nghiệp cần chuẩn bị tên Công ty của mình, Nhân viên Quang Huy có trách nhiệm kiểm tra tên công ty có trùng hoặc gây nhầm lẫn không để tư vấn cho khách hàng lựa chọn đặt tên công ty phù hợp.
 • Địa chỉ công ty: Nhân viên Quang Huy sẽ kiểm tra địa chỉ có đủ điều kiện để đặt trụ sở chính công ty hay không.
 • Ngành nghề dự kiến hoạt động: Nhân viên Quang Huy sẽ tư vấn và soạn các ngành nghề kinh doanh chi tiết liên quan đến hoạt động của công ty.
 • Vốn điều lệ: Chủ doanh nghiệp dự kiến vốn điều lệ của công ty, Nhân viên Quang Huy sẽ tư vấn về mức vốn điều lệ và tỷ lệ vốn góp của các thành viên phù hợp cho công ty.
 • Thông tin người đại diện theo pháp luật: Chủ doanh nghiệp cung cấp thông tin Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành hoạt động công ty.
 • Chuẩn bị CCCD/CMND/hộ chiếu: Bản sao công chứng không quá 6 tháng. Nhân viên Quang Huy sẽ hỗ trợ công chứng miễn phí cho Bạn.

Các công việc Quang Huy thay mặt bạn thực hiện

Quy trình thực hiện dịch vụ thành lập công ty tại Quang Huy cụ thể bao gồm 7 bước sau:

 • Bước 1: Hoàn tất việc chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty

Sau khi tiếp nhận thông tin từ khách hàng cung cấp, Nhân viên Quang Huy tư vấn cho khách hàng về việc thành lập công ty. Nhân viên Quang Huy có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ để gửi khách hàng ký tên trong vòng 01 ngày làm việc.

 • Bước 2: Nộp hồ sơ lên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

Nhân viên Quang Huy sẽ đại diện doanh nghiệp nộp toàn bộ hồ sơ tại Sở kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đăng ký đặt trụ sở chính. Thời gian Phòng Đăng ký kinh doanh xử lý hồ sơ và cấp giấy phép trong vòng 3 ngày làm việc.

 • Bước 3: Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Nhân viên Quang Huy sẽ trực tiếp đi nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hồ sơ được duyệt.

 • Bước 4: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Nhân viên Quang Huy sẽ đại diện Doanh nghiệp thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thời hạn Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 • Bước 5: Khắc dấu công ty

Nhân viên Quang Huy sẽ thay mặt doanh nghiệp làm con dấu và bàn giao cho khách hàng ngay sau khi có Giấy phép kinh doanh

 • Bước 6: Bàn giao hồ sơ cho doanh nghiệp

Sau khi nhận Giấy phép kinh doanh và con dấu, Nhân viên Quang Huy sẽ bàn giao hồ sơ cho doanh nghiệp tại địa chỉ theo yêu cầu.

 • Bước 7: Tư vấn/Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các công việc sau khi thành lập

Các công việc sau khi thành lập công ty rất quan trọng. Nếu thiếu một trong số các thủ tục thì sẽ dẫn đến vi phạm Luật quản lý thuế và không tránh khỏi những khoản phạt không mong muốn.

4. Các thủ tục cần làm sau khi thành lập doanh nghiệp

Để tránh bị phạt, các công ty nên làm một số điều sau khi bắt đầu kinh doanh.

 • Mở tài khoản ngân hàng: Nằm trong gói dịch vụ thành lập doanh nghiệp, Nhân viên Quang Huy sẽ hỗ trợ bạn mở tài khoản ngân hàng tại nhà hoàn toàn miễn phí.
 • Đăng ký mua chữ ký số: Doanh nghiệp phải mua chữ ký số để khai và nộp thuế điện tử, thuế, hóa đơn điện tử, bảo hiểm xã hội và thủ tục kê khai hải quan, giao dịch điện tử…
 • Đặt bảng hiệu công ty: Công ty phải đặt bảng hiệu tại địa chỉ trụ sở để tránh bị cơ quan thuế kiểm tra, xử phạt. Bảng hiệu công ty với mức phí 200.000 đồng, chất liệu bằng mica 25×35 cm.
 • Đăng ký bảng lương, tạo quy tắc làm việc…

5. Một số thắc mắc về thành lập doanh nghiệp

5.1. Việc thành lập công ty có thể mất bao lâu?

Tùy thuộc vào loại hình công ty mà bạn lựa chọn, thời gian thành lập công ty cũng khác nhau. Thông thường tổng thời gian thành lập doanh nghiệp sẽ trong khoảng 03 ngày làm việc để  có thể bắt đầu đi vào hoạt động một cách bình thường.

5.2. Cách thức nộp hồ sơ nhanh nhất để lập công ty?

Hiện tại có hai phương pháp:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở.
 • Nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng: dangkytinhdoanh.gov.vn

Khách hàng có thể lựa chọn các gói dịch vụ tại Thuế Quang Huy để được nhân viên tư vấn từ bước chuẩn bị hồ sơ đến bước nộp hồ sơ tại cơ quan thuế.

5.3. Cần những gì để thành lập công ty và hộ khẩu thuộc tỉnh lẻ có thể đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội, Hồ Chí Minh không?

Để thành lập công ty, các thành viên/cổ đông cần chuẩn bị các giấy tờ và thông tin cơ bản sau:

 • Các giấy tờ tùy thân như thẻ căn cước, chứng minh nhân dân, hộ chiếu.
 • Thông tin thành lập công ty: tên công ty, địa chỉ, vốn góp, tỷ lệ vốn đầu tư, lĩnh vực kinh doanh của công ty, thông tin người đại diện theo pháp luật của công ty
 • Chi phí thành lập công ty, chi phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, chi phí khắc dấu công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp, mọi công dân Việt Nam không phân biệt hộ khẩu thường trú ở tỉnh/thành phố nào đều được phép thành lập công ty tại Hà Nội và TP.HCM với điều kiện đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật Doanh nghiệp.

5.4. Cần bao nhiêu vốn mới thành lập doanh nghiệp được? Có quy định mức vốn và phải chứng minh vốn không?

Vốn điều lệ của công ty là vốn góp của các chủ sở hữu/thành viên/cổ đông của công ty và pháp luật không quy định mức vốn tối thiểu hay tối đa, trừ một số ngành nghề kinh doanh yêu cầu mức vốn pháp định. Vốn Điều lệ thành lập công ty do các thành viên thoả thuận và xác định.

Cá nhân không phải cung cấp bằng chứng về vốn khi góp vốn thành lập doanh nghiệp trừ trường hợp ngành nghề kinh doanh đó yêu cầu ký quỹ. Tuy nhiên, có một số điều cần lưu ý như sau:

 • Trường hợp thành viên/cổ đông là cá nhân góp vốn vào công ty có thể góp trực tiếp bằng tiền mặt
 • Thành viên/cổ đông/chủ sở hữu công ty sẽ phải chịu trách nhiệm với phần vốn góp và cam kết góp;
 • Trường hợp thành viên/cổ đông là pháp nhân, khi góp vốn phải thực hiện bằng hình thức chuyển khoản;

Bài viết trên đã giới thiệu đến các bạn những điều liên quan đến vấn đề về việc thành lập doanh nghiệp là gì? Quy trình thành lập ra sao? Mong những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp sẽ giúp được bạn trong việc thành lập công ty. Nếu bạn còn có thắc mắc nào chưa rõ có thể liên hệ ngay với Thuế Quang Huy để được tư vấn nhanh nhất.

Đánh giá bài viết
avatar

Nguyễn Văn Lãm

Ông Nguyễn Văn Lãm là người có 10 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn các văn bản mang tính pháp chế như thành lập doanh nghiệp, tư vấn giấy phép và các vấn đề khác về luật doanh nghiệp. Ông là một trong những lãnh đạo trẻ tài năng đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Thuế và Cung ứng lao động Quang Huy

Hãy gọi

0917371518

Thuế Quang Huy - Luôn đồng hành cùng bạn

Nhận tư vấn ngay bây giờ

  0 0 đánh giá
  Đánh giá bài viết
  Theo dõi
  Thông báo của
  guest

  0 Góp ý
  Phản hồi nội tuyến
  Xem tất cả bình luận