Thay đổi vốn điều lệ

Thay đổi vốn điều lệ tùy thuộc vào tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong từng giai đoạn. Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp có nhu cầu điều chỉnh vốn điều lệ, tuy nhiên việc điều chỉnh phải thực hiện theo quy định pháp luật và tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp mà việc điều chỉnh vốn điều lệ sẽ khác nhau khác nhau.

Vốn điều lệ là gì?

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản được các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi trong Điều lệ công ty.

Thay đổi vốn điều lệ có hai hình thức chính là tăng vốn điều lệgiảm vốn điều lệ. Khi thay đổi vốn điều lệ, doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi nội dung giấy đăng ký kinh doanh.

Thay đổi vốn điều lệ công ty

Thay đổi vốn điều lệ công ty

Tăng vốn điều lệ công ty là gì?

Tăng vốn điều lệ công ty là quy trình thực hiện tái cấu trúc vốn điều lệ của công ty. Tăng vốn điều lệ công ty có thể do chủ sở hữu tự bỏ vốn vào phát triển kinh doanh hoặc kêu gọi góp vốn đầu tư.

Mục đích của việc tăng vốn điều lệ là nhằm giúp công ty gia tăng năng lực tài chính, mở ra nhiều cơ hội phát triển trong hoạt động kinh doanh. Hơn nữa, tăng vốn điều lệ công ty khẳng định sự phát triển bền vững của công ty. Từ đó tạo niềm tin của các cổ đông, thiết lập sự tin tưởng với các đối tác.

Tăng vốn điều lệ công ty

Tăng vốn điều lệ công ty

Giảm vốn điều lệ công ty là gì?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì hình thức giảm vốn điều lệ công ty là hình thức mà trong quá trình tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, các công ty có nhu cầu giảm vốn điều lệ công ty trong một số trường hợp nhất định.

Giảm vốn điều lệ công ty khi:

 • Hoàn trả vốn góp cho thành viên công ty theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên
 • Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định của Luật này
 • Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Luật này.
Giảm vốn điều lệ công ty

Giảm vốn điều lệ công ty

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ trong trường hợp tăng vốn điều lệ và giảm vốn điều lệ là khác nhau. Cụ thể như sau:

Thành phần hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; của Đại hội đồng cổ đông với công ty cổ phần; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ của công ty
 • Giấy tờ hợp lệ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty (trường hợp công ty tiếp nhận thành viên mới)
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân của thành viên mới (trường hợp công ty tiếp nhận thêm thành viên mới)
 • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký thuế
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.
Hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ công ty

Hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ công ty

Thành phần hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp về việc giảm vốn điều lệ của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; của Đại hội đồng cổ đông với công ty cổ phần; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ của công ty
 • Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ nhất (trong trường hợp công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50% thì báo cáo tài chính phải có xác nhận của kiểm toán độc lập)
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.
Hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ công ty

Hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ công ty

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ

 1. Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn ở trên
 2. Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh.
 3. Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tiến hành giải quyết hồ sơ.
 4. Doanh nghiệp nhận kết quả thay đổi vốn điều lệ tại Phòng đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký nhận kết quả qua Bưu điện.

Nộp hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty ở đâu?

Doanh nghiệp nộp hồ sơ và lệ phí thay đổi vốn điều lệ cho công ty tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh/Thành phố sở tại.

Thời gian giải quyết hồ sơ

Thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty tại TP HCM

Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty tại TP HCM

Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty tại TP HCM

Công ty Quang Huy cung cấp dịch vụ đăng ký thay đổi vốn điều lệ với các loại dịch vụ như sau:

 • Tư vấn cho khách hàng về điều kiện, thủ tục, hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ
 • Hướng dẫn khách hàng cung cấp các thông tin cần thiết và tài liệu liên quan
 • Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho khách hàng theo đúng quy định của pháp luật
 • Thay mặt doanh nghiệp tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi vốn
 • Theo dõi việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền
 • Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình đăng ký thay đổi vốn doanh nghiệp

Trên đây là thông tin chi tiết về dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty. Trong quá trình tìm hiểu, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, Quý khách hãy để lại lời nhắn hoặc liên hệ trực tiếp với công ty Quang Huy theo số Hotline: 0917.371.518 để được miễn phí tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất.

Liên hệ với chúng tôi
 • Dịch vụ kế toán thuế và cung ứng lao động Quang Huy
 • Địa chỉ: 116A Đường HT 35, Khu phố 1, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM
 • Điện thoại: (028) 62553948
 • Hotline: 0917371518
 • Email: quanghuypt69@gmail.com