Thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh cập nhật mới nhất

Danh mục: Doanh Nghiệp

Địa điểm kinh doanh là gì? Khi nào phải thành lập địa điểm kinh doanh công ty? Hồ sơ và thời hạn giải quyết là bao lâu? Thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh có những điểm gì cần đặc biệt lưu ý? Hãy để Thuế Quang Huy đồng hành cùng bạn qua các hướng dẫn chi tiết sau.

1. Địa điểm kinh doanh là gì? 

Theo khoản 3 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020, địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể, bao gồm các hoạt động cung cấp hàng hóa và dịch vụ.

Như vậy, địa điểm kinh doanh có thể hiểu là một đơn vị phụ thuộc của công ty mẹ và là nơi có thể tiến hành hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh khi có hoạt động kinh doanh ngoài trụ sở chính.

thành lập địa điểm kinh doanh công ty cổ phần

Địa điểm kinh doanh là gì?

Ví dụ: Công ty A có đăng ký trụ sở chính tại địa chỉ B nhưng có mở thêm 1 cơ sở kinh doanh tại địa điểm C, công ty A phải đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh tại địa điểm C để có thể hoạt động kinh doanh tại đây.

Xem thêm: 

2. Một số quy định của pháp luật khi thành lập địa điểm kinh doanh

 • Tên địa điểm kinh doanh 

Theo Điều 20 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định:

Tên địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.

Tên địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Địa điểm kinh doanh”.

Tên địa điểm kinh doanh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở địa điểm kinh doanh.

Phần tên riêng trong tên địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp không được sử dụng cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp”.

địa chỉ đăng ký kinh doanh

Một số quy định khi thành lập địa điểm kinh doanh.

 • Nơi đặt địa điểm kinh doanh

Theo nghị định 01/2021/NĐ-CP, địa chỉ đăng ký kinh doanh có thể đăng ký ở ngoài địa chỉ trụ sở chính. Doanh nghiệp được lập địa điểm kinh doanh ở trong hoặc ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.

 • Phạm vi ngành nghề khi thành lập địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh hoạt động ngành nghề phụ thuộc vào công ty mẹ và trong giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh không thể hiện ngành nghề kinh doanh.

 • Mã số địa điểm kinh doanh

Theo khoản 6 Điều 8 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Mã số của địa điểm kinh doanh là mã số gồm 5 chữ số được cấp theo số thứ tự từ 00001 đến 99999. Mã số này sẽ không phải là mã số thuế của địa điểm kinh doanh.

3. Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh

Thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh bao gồm 2 bước cơ bản như sau:

Bước 1: Chuẩn bị thông tin và hồ sơ cho việc thành lập địa điểm kinh doanh. Hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo thành lập địa điểm kinh doanh.

Trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp thì thông báo địa chỉ đăng ký kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.

Trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh thì thông báo địa điểm kinh doanh do người đứng đầu chi nhánh ký.

 • Giấy giới thiệu hoặc giấy uỷ quyền cho người nộp hồ sơ.
 • Chứng minh thư hoặc hộ chiếu công chứng của người nộp hồ sơ.
thành lập địa điểm kinh doanh

Thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh.

Bước 2: Trình tự thông báo lập địa điểm kinh doanh

 • Gửi thông báo

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi thông báo thành lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh.

 • Tiếp nhận hồ sơ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ:

 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
 • Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp.
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

4. Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại Thuế Quang Huy

Nếu bạn đang có nhu cầu đăng ký địa điểm kinh doanh thì Quang Huy là một đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín với chi phí chỉ từ 1.000.000đ.

Quang Huy sẽ thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký địa điểm kinh doanh và trao tận nơi Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh cho khách hàng chỉ trong vòng 3 ngày làm việc.

Quang Huy cam kết toàn bộ quá trình thực hiện dịch vụ sẽ không phát sinh bất kỳ chi phí nào khác.

5. Một số lưu ý khi thành lập địa điểm kinh doanh

 • Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp dù không phát sinh nghĩa vụ kê khai thuế, mở sổ sách kế toán riêng nhưng vẫn phải đóng lệ phí môn bài là 1.000.000 đồng/năm (khác với văn phòng đại diện công ty không phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế môn bài).
 • Đối với địa điểm kinh doanh có địa chỉ cùng với tỉnh, thành phố với doanh nghiệp hoặc chi nhánh chủ quản thì chỉ phải kê khai và đóng lệ phí môn bài theo địa chỉ của doanh nghiệp hoặc chi nhánh.
 • Chế độ kế toán của địa điểm kinh doanh hoàn toàn phụ thuộc vào trụ sở chính của công ty hoặc chi nhánh chủ quản.
thành lập địa điểm kinh doanh công ty cổ phần

Một số lưu ý khi thành lập địa điểm kinh doanh.

6. Một số câu hỏi thường gặp liên quan đến thành lập địa điểm kinh doanh

thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh

Một số câu hỏi thường gặp liên quan đến thành lập địa điểm kinh doanh.

Thành lập địa điểm kinh doanh năm 2022 có được miễn lệ phí môn bài không?

Năm 2022, khi doanh nghiệp hoặc chi nhánh của doanh nghiệp được miễn lệ phí môn bài thì địa điểm kinh doanh mới thành lập trong năm 2022 cũng sẽ được miễn lệ phí môn bài theo chi nhánh hoặc doanh nghiệp chủ quản.

Trường hợp doanh nghiệp đã hoạt động từ các năm trước nhưng năm 2022 mới thành lập địa điểm kinh doanh thì địa điểm kinh doanh thành lập năm 2022 vẫn phải nộp lệ phí môn bài.

Công ty được thành lập tối đa bao nhiêu địa điểm kinh doanh?

Số lượng thành lập địa điểm kinh doanh là không giới hạn.

Chức năng của địa điểm kinh doanh là gì?

Chức năng của địa điểm kinh doanh là:

 • Triển khai kinh doanh của các ngành nghề ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.
 • Thực hiện chức năng văn phòng giao dịch, thông tin liên lạc của doanh nghiệp hoặc linh nhánh.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gồm những gì?

Các thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh:

 • Mã số địa điểm kinh doanh.
 • Tên địa điểm kinh doanh.
 • Địa chỉ địa điểm kinh doanh
 • Ngành nghề kinh doanh tại địa điểm kinh doanh.
 • Người đứng đầu địa điểm kinh doanh.
 • Thông tin đơn vị chủ quản.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh do Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi có địa điểm kinh doanh cấp.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh không quy định thời hạn và chỉ hết giá trị khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động.

Văn phòng đại diện có phải địa điểm kinh doanh không?

Theo luật doanh nghiệp 2020 thì có 4 dạng địa chỉ hoạt động kinh doanh là:

 • Trụ sở chính.
 • Trụ sở chi nhánh.
 • Trụ sở văn phòng đại diện.
 • Địa điểm kinh doanh.

Như vậy, Văn phòng đại diện là loại địa chỉ duy nhất của công ty không được triển khai hoạt động kinh doanh.

Địa điểm kinh doanh có ưu nhược điểm gì so với các hình thức trực thuộc doanh nghiệp khác?

Ưu điểm

 • Có thể thành lập dễ dàng tại các tỉnh
 • Được phát sinh hoạt động kinh doanh so với văn phòng đại diện và thủ tục kê khai thuế đơn giản hơn
 • Thủ tục khi chấm dứt, thay đổi địa điểm kinh doanh đơn giản hơn so với chi nhánh và văn phòng đại diện

Nhược điểm

 • Địa điểm kinh doanh so với với văn phòng đại diện là phải đóng lệ phí thuế môn bài 1.000.000 VNĐ/ năm.
 • Địa điểm kinh doanh với chi nhánh là bất lợi do không có con dấu riêng nên địa điểm kinh doanh sử dụng con dấu chung của công ty. Tuy nhiên, hiện nay các công ty có thể khắc nhiều con dấu nên nhược điểm này được hạn chế ở mức độ nào đó, công ty phải sở hữu hoặc ủy quyền cho một bên ký hợp đồng tại địa điểm để thuận tiện cho việc giao dịch và ký kết hợp đồng.

Thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh được không?

Có, hiện nay công ty có thể thành lập địa điểm kinh doanh của công ty hoặc địa điểm kinh doanh của chi nhánh khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Địa điểm kinh doanh có cần mua chữ ký số riêng hay không?

Nếu tại địa điểm kinh doanh không phát sinh những hoạt động mua bán hàng hoá, dịch vụ tại địa điểm kinh doanh thì không cần mua chữ ký số. Trong trường hợp công ty phát sinh mua bán hàng hoá thì cần mua chữ ký số riêng cho địa điểm kinh doanh.

Địa điểm kinh doanh có phải thực hiện khai thuế hàng quý không?

Đối với một địa điểm khác tỉnh nơi hoạt động kinh doanh diễn ra: Địa điểm sử dụng cùng một biểu mẫu hóa đơn của đơn vị chủ quản cho từng địa điểm và gửi thông báo phát hành hóa đơn cho từng địa điểm, kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế nơi địa điểm đặt địa chỉ.

Trường hợp không phát sinh hoạt động kinh doanh tại địa điểm kinh doanh thì không phải kê khai chỉ cần thực hiện: Đăng ký cam kết không phát sinh hoạt động kinh daonh cho địa điểm kinh doanh khác tỉnh.

Trên đây là những chia sẻ chi tiết về thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh được cập nhật mới nhất, hy vọng bài viết trên sẽ hữu ích đối với bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì hoặc cần tìm hiểu kĩ hơn, đừng ngần ngại liên hệ với Thuế Quang Huy nhé!

Đánh giá bài viết
avatar

Lưu Văn Tuấn

Ông Lưu Văn Tuấn là CEO của Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Thuế và Cung ứng lao động Quang Huy. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán - Thuế, ông Tuấn là một chuyên gia tư vấn cho doanh nghiệp các giải pháp tốt nhất về kế toán - thuế, tài chính.

Hãy gọi

0917371518

Thuế Quang Huy - Luôn đồng hành cùng bạn

Nhận tư vấn ngay bây giờ

  0 0 đánh giá
  Đánh giá bài viết
  Theo dõi
  Thông báo của
  guest

  0 Góp ý
  Phản hồi nội tuyến
  Xem tất cả bình luận