16 thủ tục sau khi thành lập công ty cần làm ngay

Danh mục: Doanh Nghiệp , Tin tức - hoạt động

Công ty mới sau khi thành lập sẽ phải thực hiện một số thủ tục cần thiết thì mới có thể bắt đầu hoạt động được. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ những công việc này. Trong bài viết sau đây, Thuế Quang Huy sẽ tổng hợp chi tiết 15 thủ tục sau khi thành lập công ty mà bạn nên biết.

thủ tục sau khi thành lập công ty

Có nhiều thủ tục doanh nghiệp cần làm sau thành lập.

1.Mở tài khoản ngân hàng

Căn cứ theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT có hiệu lực hướng dẫn Nghị định 01/2021/NĐ-CP đã bỏ thông tin tài khoản ngân hàng trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và trong thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp không bắt buộc phải thông báo số tài khoản ngân hàng sau khi mở tài khoản cho Sở Kế hoạch & Đầu tư.

Tuy nhiên, trên thực tế đây là một thủ tục sau khi thành lập công ty cần thiết mà các doanh nghiệp nên làm, bởi vì:

 • Tài khoản ngân hàng là điều kiện để đăng ký nộp thuế điện tử.
 • Với những giao dịch trên 20 triệu, doanh nghiệp bắt buộc phải thanh toán qua hình thức chuyển khoản.
 • Tạo sự thuận tiện cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, nâng cao tính chuyên nghiệp trong thanh toán, giao dịch với đối tác, khách hàng.
thủ tục sau khi thành lập công ty

Mở tài khoản ngân hàng.

2. Kê khai lệ phí môn bài

Căn cứ theo điểm c, Khoản 1, Điều 1, Nghị định 22/2020/NĐ-CP thì:

Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với:

a) Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).
b) Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.
c) Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.

Do đó doanh nghiệp mới thành lập sẽ được miễn lệ phí môn bài năm đầu thành lập.

thủ tục sau khi thành lập công ty

Kê khai lệ phí môn bài.

3. Đăng ký chữ ký số

Căn cứ vào khoản 3, Điều 26, Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

“3. Tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn sử dụng chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.”

Như vậy, pháp luật chưa có quy định bắt buộc doanh nghiệp bắt buộc phải đăng ký chữ ký số. Tuy nhiên hầu hết doanh nghiệp đều thực hiện thủ tục sau khi thành lập công ty này vì tính hữu ích của nó trong hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần sử dụng chữ ký số trong một số trường hợp đặc biệt như sau:

Theo khoản 2, Điều 3,Nghị định 119/2018/NĐ-CP thì:

“Hóa đơn điện tử khi mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, khi sử dụng hóa đơn điện tử phải có chữ ký số”.

Theo điểm e, khoản 1, Điều 6, Thông tư 32/2011/TT-BTC thì:

“Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán”.

Theo khoản 10, Điều 17,Luật Quản lý thuế 2019 thì:

“Người nộp thuế thực hiện hoạt động kinh doanh tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải thực hiện kê khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật”.

thủ tục sau khi thành lập công ty

Đăng ký chữ ký số.

4. Phát hành hóa đơn điện tử

Căn cứ theo khoản 2, Điều 3, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử như sau:

“2. Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập bằng phương tiện điện tử để ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế”.

Ngoài ra, theo quy định của Luật Quản lý thuế 2019 và Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì mọi tổ chức, cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh và doanh nghiệp đều bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử.

thủ tục sau khi thành lập công ty

Phát hành hóa đơn điện tử.

5. Kê khai thuế ban đầu

Sau khi thành lập doanh nghiệp cần làm gì? Khi nhận được Giấy đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần soạn thảo hồ sơ khai thuế ban đầu và nộp về Chi cục thuế quản lý trực tiếp tại nơi đặt trụ sở của doanh nghiệp. Hồ sơ chi tiết cần chuẩn bị gồm:

 • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Quyết định bổ nhiệm Giám đốc.
 • Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng.
 • Bản sao công chứng giấy tờ xác nhận cá nhân (CMND/CCCD) của người đại diện theo pháp luật, kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán.
 • Văn bản đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định.
 • Công văn đăng ký hình thức kế toán, chế độ kế toán và sử dụng hóa đơn.
 • Giấy ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ (nếu có ủy quyền).
thủ tục sau khi thành lập công ty
Thực hiện thủ tục kê khai thuế ban đầu.

6. Treo biển hiệu tại trụ sở chính

Căn cứ theo Điều 34, Luật Quảng cáo 2012, biển hiệu của cá nhân, tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh được quy định chi tiết như sau:

1. Biển hiệu phải có các nội dung sau:

a) Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có);
b) Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh theo đúng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
c) Địa chỉ, điện thoại.
Việc thể hiện chữ viết trên biển hiệu phải tuân thủ quy định tại Điều 18 của Luật này.
Kích thước biển hiệu được quy định như sau:
a) Đối với biển hiệu ngang thì chiều cao tối đa là 02 mét (m), chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà;
b) Đối với biển hiệu dọc thì chiều ngang tối đa là 01 mét (m), chiều cao tối đa là 04 mét (m) nhưng không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu.
Biển hiệu không được che chắn không gian thoát hiểm, cứu hoả; không được lấn ra vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng.”

Ngoài ra, theo điểm c, Khoản 2, Điều 52, Nghị định 122/2021/NĐ-CP còn quy định:

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

c) Không gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở chính, không viết hoặc gắn tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

Như vậy, doanh nghiệp sau khi thành lập bắt buộc phải treo biển hiệu tại trụ sở chính, văn phòng đại diện, chi nhánh theo đúng quy định của pháp luật.

thủ tục sau khi thành lập công ty

Doanh nghiệp cần treo biển hiệu tại trụ sở công ty.

7. Hoàn thiện giấy phép, chứng chỉ và vốn

Nếu doanh nghiệp hoạt động trong ngành, nghề có yêu cầu về giấy phép con, chứng chỉ hành nghề thì cần nhanh chóng hoàn thiện để tránh bị xử phạt khi có đoàn thanh tra.

thủ tục sau khi thành lập công ty

Hoàn thiện các chứng chỉ giấy phép và vốn.

Bên cạnh đó, với các loại hình doanh nghiệp như công ty cổ phần, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn,… cần hoàn tất quá trình góp vốn theo cam kết đúng thời hạn quy định là 90 ngày kể từ khi được cấp giấy phép kinh doanh. Nếu doanh nghiệp gặp phát sinh làm ảnh hưởng đến tài chính nên không thể góp vốn đúng theo cam kết và thời hạn thì cần phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ.

8. Lập sổ đăng ký thành viên/cổ đông

Điều 48, luật doanh nghiệp năm 2020 quy định: Công ty phải lập sổ đăng ký thành viên ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký thành viên có thể là văn bản giấy, tập hợp dữ liệu điện tử ghi nhận thông tin sở hữu phần vốn góp của các thành viên công ty. Đây là thủ tục hết sức quan trọng và cần phải lưu ý để tránh sai sót.

thủ tục sau khi thành lập công ty

Doanh nghiệp lập sổ đăng ký thành viên/cổ đông.

9. Chọn phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Một thủ tục sau khi thành lập doanh nghiệp cần làm là chọn phương pháp tính thuế giá trị gia tăng. Căn cứ điều 9, luật thuế giá trị gia tăng 2008, có 2 phương pháp tính thuế GTGT phổ biến là:

Phương pháp tính trực tiếp: áp dụng cho các trường hợp như sau:

 • Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập hoặc có doanh thu hàng năm dưới 1 tỷ đồng, trừ trường hợp tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ.
 • Cá nhân, hộ kinh doanh.
 • Cá nhân, tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư, các tổ chức khác không thực hiện đầy đủ hoặc không thực hiện chế độ kế toán, chứng từ, hóa đơn theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức kinh tế khác không phải hợp tác xã, doanh nghiệp trừ trường hợp đăng ký tự nguyện theo phương thức khấu trừ.
thủ tục sau khi thành lập công ty

Chọn phương pháp tính thuế GTGT phù hợp.

Phương pháp khấu trừ thuế: áp dụng cho các doanh nghiệp đang hoạt động có đủ các điều kiện sau:

 • Doanh thu hàng năm từ 1 tỷ đồng trở lên
 • Thực hiện đầy đủ chế độ hóa đơn, kế toán, chứng từ theo quy định của pháp luật

Đối với các doanh nghiệp mới thành lập sẽ áp dụng phương pháp tính thuế GTGT bằng phương pháp khấu trừ. Tuy nhiên doanh nghiệp có thể tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế nếu thuộc các trường hợp sau:

 • Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng máy móc,thiết bị, tài sản cố định, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.
 • Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang nộp thuế GTGT theo phương thức khấu trừ.

10. Khai trình việc sử dụng lao động

Căn cứ khoản 2, Điều 12, Luật Lao động 2019 về trách nhiệm quản lý lao động của người sử dụng lao động thì như sau:

1. Lập, cập nhật, quản lý, sử dụng sổ quản lý lao động bằng bản giấy hoặc bản điện tử và xuất trình khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.
2. Khai trình việc sử dụng lao động trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động, định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao động trong quá trình hoạt động với cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và thông báo cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
Như vậy, doanh nghiệp cần phải thực hiện khai trình việc sử dụng lao động với Phòng Lao động – Thương binh và xã hội hoặc Sở lao động thương binh và xã hội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động. Lưu ý là số người lao động được khai trình sẽ không gồm lao động đang thử việc.“

thủ tục sau khi thành lập công ty

Làm thủ tục khai trình việc sử dụng lao động.

11. Thông báo về số lao động làm việc

Sau khi thành lập, trong thời hạn 30 ngày doanh nghiệp phải gửi Thông báo ban đầu về số lao động đang làm việc về Trung tâm dịch vụ làm việc nơi đặt trụ sở. Thông báo được áp dụng theo Mẫu số 28 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

thủ tục sau khi thành lập công ty

Thông báo về số lao động làm việc tại doanh nghiệp.

12. Xây dựng thang lương, bảng lương

Căn cứ Điều 93, Luật Lao động 2019, doanh nghiệp cần xây dựng thang lương, bảng lương theo quy định như sau:

“1. Người sử dụng lao động phải xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.
2. Mức lao động phải là mức trung bình bảo đảm số đông người lao động thực hiện được mà không phải kéo dài thời giờ làm việc bình thường và phải được áp dụng thử trước khi ban hành chính thức.
3. Người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động.

Ngoài ra, thang lương và bảng lương cần được công bố công khai tại doanh nghiệp trước khi áp dụng.

thủ tục sau khi thành lập công ty

Doanh nghiệp cần xây dựng thang lương bảng lương.

13. Xây dựng và đăng ký Nội quy lao động

Căn cứ Điều 69, Nghị định 145/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp sau thành lập cần xây dựng và đăng ký Nội quy lao động như sau:

Người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động bằng văn bản nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên. Nếu sử dụng dưới 10 người lao động thì không bắt buộc ban hành nội quy lao động bằng văn bản nhưng phải có thỏa thuận nội dung về trách nhiệm vật chất, kỷ luật lao động trong hợp đồng lao động.

Nội quy lao động phải được thông báo đến toàn thể người lao động và gửi đến từng tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (nếu có), đồng thời niêm yết nội dung chính tại những nơi cần thiết ở nơi làm việc.

thủ tục sau khi thành lập công ty

Xây dựng và đăng ký nội quy lao động.

14. Tham gia bảo hiểm cho người lao động

Tham gia bảo hiểm cho người lao động là một trong các thủ tục sau khi thành lập doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện. Theo Quyết định 772/QĐ-BHXH, kể từ khi ký hợp đồng lao động chính thức với người lao động, trong thời hạn 30 ngày doanh nghiệp phải nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm cho người lao động. Hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

 • Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT;
 • Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN.
thủ tục sau khi thành lập công ty

Bắt buộc tham gia bảo hiểm cho người lao động.

15. Bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng, người phụ trách kế toán

Căn cứ theo Điều 20, Nghị định 174/2016/NĐ-CP, việc bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng, người phụ trách kế toán tại doanh nghiệp được quy định như sau:

1. Đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng trừ các đơn vị quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp đơn vị chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng.

Phụ trách kế toán:
a) Các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước bao gồm: Đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán.
b) Các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.

Theo đó, nếu doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc không thuộc lĩnh vực nhà nước nêu trên thì bắt buộc phải có kế toán trưởng. Nếu chưa bổ nhiệm được kế toán trưởng ngay thì phải tạm thời bố trí người phụ trách kế toán nhưng chỉ trong thời hạn tối đa 12 tháng.

thủ tục sau khi thành lập công ty

Doanh nghiệp cần có kế toán trưởng, người phụ trách kế toán.

16. Thành lập Công đoàn

Theo Điều 6 luật công đoàn năm 2012 quy định, điều kiện để doanh nghiệp thành lập Công đoàn tại doanh nghiệp là:

 • Công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.
 • Công đoàn được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Tiếp theo, người lao động tại doanh nghiệp cần tổ chức Ban vận động thành lập Công đoàn tại doanh nghiệp và liên hệ với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tại nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ thành lập Công đoàn.

thủ tục sau khi thành lập công ty

Thành lập Công đoàn nếu đủ điều kiện.

Như vậy, Thuế Quang Huy đã giới thiệu đến bạn chi tiết về các thủ tục sau khi thành lập công ty cần thực hiện ngay. Nếu doanh nghiệp mới thành lập của bạn cũng đang gặp vướng mắc, khó khăn liên quan đến các thủ tục này thì Thuế Quang Huy là một lựa chọn phù hợp dành cho bạn.

Thuế Quang Huy là một đơn vị hành nghề luật có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tư vấn thành lập doanh nghiệp. Với đội ngũ nhân viên vững vàng về nghiệp vụ, luôn tận tâm nhiệt tình, chúng tôi sẽ mang đến cho khách hàng dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp và hỗ trợ thủ tục sau thành lập chất lượng, nhanh chóng nhất. Mọi ý kiến thắc mắc, báo giá dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

Thông tin liên hệ: 

Thuế Quang Huy – Chuyên dịch vụ thành lập doanh nghiệp và kế toán thuế

Address: 392 Nguyễn Thị Đặng, Khu phố 1, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Phone: 0917371518

Email: thuequanghuy2022@gmail.com

TIN: 0310872709

Website: https://thuequanghuy.com/

Google Map CID: https://www.google.com/maps?cid=8491981787229305908

Hãy gọi

0917371518

Thuế Quang Huy - Luôn đồng hành cùng bạn

Nhận tư vấn ngay bây giờ

  0 0 đánh giá
  Đánh giá bài viết
  Theo dõi
  Thông báo của
  guest

  0 Góp ý
  Phản hồi nội tuyến
  Xem tất cả bình luận