Thủ tục hồ sơ thành lập công ty con

Đăng ngày: 06/12/2022 Lượt xem: 66 Danh mục: Doanh Nghiệp

Công ty con là một mô hình kinh doanh do một công ty khác thành lập và cấp vốn để hoạt động trong một số lĩnh vực tương ứng với công ty đó. Kết quả là, các công ty hiện có thể đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh của họ. Vậy thủ tục thành lập công ty con bao gồm những gì? Thuế Quang Huy sẽ chia sẻ đến bạn ngay sau đây.

1. Tìm hiểu về công ty mẹ và công ty con

Công ty mẹ và công ty con được biết có mối quan hệ như thế nào? Có phải là chi nhánh của một công ty hay không?

1.1 Mối tương quan giữa công ty mẹ và công ty con

thủ tục thành lập công ty con

Mối tương quan giữa công ty mẹ và công ty con.

 • Công ty mẹ và công ty con là hai pháp nhân riêng biệt (pháp nhân kinh tế hoàn chỉnh) có tài sản riêng biệt.
 • Công ty mẹ có những lợi ích kinh tế nhất định gắn liền với hoạt động của các công ty con.
 • Công ty mẹ kiểm soát các quyết định liên quan đến hoạt động của công ty con theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn vừa là công ty con của công ty mẹ này vừa là công ty mẹ của công ty khác.
 • Công ty mẹ có trách nhiệm đối với công ty con có thể nói là trách nhiệm hữu hạn.
 • Về lý thuyết, mô hình mối quan hệ này cung cấp chiều sâu cho cơ cấu tổ chức của các công ty trong tập đoàn. Công ty mẹ, công ty con,…

Lưu ý: Công ty mẹ và công ty con là hai pháp nhân riêng biệt, nhưng nếu công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn thì công ty mẹ chỉ chịu trách nhiệm về phần vốn góp hoặc cổ phần, tùy thuộc vào mối quan hệ kiểm soát các quyết định của công ty con.

1.2 Trách nhiệm pháp lý của công ty mẹ với công ty con

Theo Điều 196 Luật Doanh nghiệp 2020, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con như sau:

 • Công ty mẹ sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông liên quan đến các công ty con theo các quy định có liên quan của Luật Doanh nghiệp 2020 và các luật quy định có liên quan khác.
 • Mọi hợp đồng, giao dịch và các quan hệ khác giữa công ty mẹ và các công ty con phải được ký kết và thực hiện độc lập, bình đẳng theo các điều kiện áp dụng cho các chủ thể pháp lý độc lập.
 • Nếu công ty mẹ can thiệp vượt quá thẩm quyền và buộc công ty con tham gia vào các hoạt động chống thương mại hoặc bất hợp pháp để thu lợi nhuận trong năm tài chính liên quan mà không đền bù thỏa đáng thì công ty mẹ phải bồi thường thiệt hại cho công ty con. Cần lưu ý những điều sau:
  • Giám đốc điều hành công ty mẹ phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại với công ty mẹ.
  • Trường hợp công ty mẹ không bồi thường cho công ty con thì chủ nợ hay thành viên hoặc cổ đông nắm giữ ít nhất 1% vốn ban đầu của công ty con có quyền nộp đơn yêu cầu công ty mẹ đền bù thiệt đối với công ty con.
  • Trong trường hợp hoạt động kinh doanh này của công ty con mang lại lợi ích cho một công ty con khác của cùng công ty mẹ thì công ty con được lợi phải cùng nhau hoàn trả lợi nhuận cho công ty mẹ.

2. Tại sao nên thành lập công ty con?

hồ sơ thành lập công ty con

Tại sao nên thành lập công ty con?

 • Một công ty đa ngành nghề sẽ rất khó quản lý thu chi theo từng lĩnh vực nếu có quá nhiều lĩnh vực kinh doanh cùng tiến hành hoạt động kinh doanh.
 • Việc thành lập công ty con tạo ra những con người độc lập trong từng lĩnh vực và việc đầu tư tài chính, máy móc, công nghệ của công ty mẹ tạo điều kiện thuận lợi cho công ty con phát triển chuyên môn trong một lĩnh vực cụ thể.
 • Trong một số trường hợp nhất định, nhiều công ty tạo ra nhiều công ty con có lĩnh vực kinh doanh tương tự nhau. Điều này tạo ra sự cạnh tranh nội bộ để cùng phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty và các đơn vị trực thuộc.
 • Ngoài ra, việc thành lập chi nhánh hay công ty con còn phụ thuộc vào nhu cầu phát triển của công ty. Chi nhánh thực chất là một đơn vị của công ty và chỉ hoạt động trong phạm vi các bộ phận kinh doanh của công ty. Công ty con là vốn cổ phần của công ty mẹ. Công ty mẹ có thể đầu tư 100% vốn hoặc hợp tác với cá nhân, tổ chức khác để khởi nghiệp (công ty mẹ luôn góp trên 50% vốn), và công ty con sở hữu toàn bộ ngành nghề như công ty mẹ. có thể đăng ký hoặc thậm chí từ một công ty mẹ khác, không có hạn chế. Công ty con có nhiều lợi thế và đòi hỏi nhiều trách nhiệm hơn so với chi nhánh.

3. Đặc điểm của mô hình công ty mẹ – con

Những lợi ích và hạn chế mà mô hình công ty mẹ – công ty con mang lại sẽ như thế nào?

3.1 Lợi ích của mô hình công ty mẹ – con

 • Là một tổ chức kinh tế năng động: Từ tổ chức ban đầu, liên kết có thể mở rộng quy mô đa sở hữu ngày càng lớn hơn với các hoạt động đa ngành, đa phương tiện và thậm chí là đa quốc gia.
 • Địa vị pháp lý độc lập của công ty mẹ và công ty con cho phép công ty con được tạo điều kiện sáng tạo, tự chủ và tự do ra quyết định để giải quyết các vấn đề của công ty nhanh hơn.
 • Quyền lực của công ty mẹ thường củng cố vị thế của công ty con trong việc tham gia các quan hệ kinh tế.
 • Tạo sức mạnh liên kết nguồn lực và cơ cấu tài chính: Công ty mẹ, công ty con hỗ trợ nghiên cứu khoa học, tạo liên kết giữa nghiên cứu khoa học với sản xuất và doanh nghiệp phát triển khoa học công nghệ. Công nghệ mới làm nền tảng của liên kết. Các công ty con là các bộ phận sản xuất và vận hành, đồng thời có nhiệm vụ biến các kết quả nghiên cứu công nghệ mới của công ty mẹ thành năng lực sản xuất và ứng dụng chúng để nhanh chóng đưa các sản phẩm này ra thị trường. Điều này sẽ nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty con.
 • Mô hình này cho phép các công ty mua và bán cổ phần công ty tổ chức và cơ cấu lại các khoản đầu tư của họ vào các lĩnh vực khác nhau một cách mạnh mẽ hơn, theo chiến lược phát triển của công ty.
 • Chiếm lĩnh, mở rộng và củng cố thị trường. Nhận được nhiều lợi nhuận hơn.
 • Mô hình này cho phép các công ty hình thành liên kết với các công ty khác để tăng khả năng cạnh tranh, tăng cường độc quyền thiểu số, phân tán rủi ro, phối hợp hoặc chia sẻ tài nguyên và tận dụng quyền lực của cổ đông.
 • Sử dụng mô hình này, công ty mẹ thường xuyên kiểm soát chặt chẽ hơn các công ty con. Công ty mẹ có thể ghi nhận chính xác và nhanh chóng các điều kiện sản xuất kinh doanh tại đây thông qua đại diện của công ty con. Bằng cách lãnh đạo một nhóm đằng sau các đại diện của công ty mẹ tại công ty con, các đại diện của công ty con có nhiều khả năng có tác động tích cực đến hoạt động của công ty con.
 • Trong mô hình công ty mẹ-con, một công ty có thể quản lý hiệu quả công ty mới thành lập bằng cách kiểm soát cổ phần mà không bị kiểm soát bởi các nhà đầu tư của công ty hiện tại bằng cách thành lập công ty con mới và huy động vốn để mở rộng kinh doanh.
 • Mô hình công ty mẹ – con phát huy quyền tự chủ sáng tạo của từng thành viên trong tập đoàn, từ công ty mẹ đến công ty con, hạn chế cạnh tranh không lành mạnh giữa các công ty trong tập đoàn, tạo sức mạnh tổng thể.
 • Khả năng tập trung vốn lớn tạo điều kiện đáp ứng nhanh thị trường trong nước và quốc tế, tạo cơ hội cạnh tranh với các tập đoàn kinh tế khu vực và thế giới.

3.2 Hạn chế của mô hình công ty mẹ – con

Như đã đề cập ở trên, mô hình công ty mẹ – công ty con có nhiều ưu điểm. Tuy nhiên, có một số hạn chế khi thực hiện phát triển mô hình này. Đặc biệt:

 • Nhóm có thể trở thành nhà đầu tư độc quyền, dễ xảy ra hiện tượng thao túng thị trường, ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh chung.
 • Tính độc lập, tự chủ trong sản xuất và điều hành cho phép các công ty con cạnh tranh với nhau và ảnh hưởng đến lợi ích chung của toàn công ty.
 • Quan tâm nhiều hơn đến hiệu quả sản xuất, kinh tế, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ có thể dẫn đến nguy cơ thất nghiệp của người lao động.
 • Các công ty con có thể trở nên phụ thuộc vào công ty mẹ, gây khó khăn cho việc theo đuổi các mục tiêu khác của công ty.
 • Nhược điểm Do tập trung vốn và tài nguyên nên dễ dẫn đến tình trạng độc quyền và cản trở sự phát triển kinh tế. Công ty mẹ sở hữu hầu hết cổ phần của công ty con. Nếu có vấn đề sẽ dẫn đến công ty con phá sản, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế.

Tuy nhiên, công ty mẹ có lợi ích kinh tế nhất định trong công ty con (số vốn mà công ty đã góp trong trong công ty con). Tùy thuộc vào hình thức pháp lý của công ty con:

 • Công ty mẹ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông đối với công ty con.
 • Công ty mẹ có quyền tác động đến các quyết định của công ty con theo nhiều cách khác nhau.

4. Hồ sơ thành lập công ty con

Hồ sơ và thủ tục thành lập công ty con cũng giống như thủ tục thành lập công ty bình thường khác. Hồ sơ thành lập công ty con bao gồm:

 • Điều lệ công ty
 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp
 • Danh sách thành viên, cổ đông (nếu công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có hai thành viên trở lên);
 • Các tài liệu liên quan cần được đính kèm tùy theo loại hình công ty mẹ. Nếu công ty mẹ là một Công ty TNHH 1 thành viên/ Công ty TNHH có 2 thành viên hợp danh trở lên hoặc công ty cổ phần thì nộp thêm quyết định của chủ sở hữu/Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng quản trị về việc chỉ định người sẽ góp vốn điều hành công ty con.

Lưu ý: Người được công ty cử làm đại diện đầu tư vào công ty con không nhất thiết phải là cổ đông nắm giữ phần vốn góp tại công ty mẹ.

 • Giấy ủy quyền nộp hồ sơ: Chỉ lập trong trường hợp không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty trực tiếp đi nộp.
hồ sơ thành lập công ty con

Hồ sơ thành lập công ty con.

Ngoài các giấy tờ ở trên, hồ sơ yêu cầu các giấy tờ sau:

 • Bản sao có chứng thực giấy tờ tùy thân của thành viên.
 • Bản sao chứng minh nhân dân của người quản lý đầu tư và quản lý công ty mẹ (1 bản sao) có công chứng.

Lưu ý: Các giấy tờ trên phải được công chứng trong vòng 3 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ.

5. THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CON

Bước 1: Tư vấn thủ tục thành lập công ty con

Trong bước này, các chuyên gia tư vấn gặp gỡ trực tiếp khách hàng để xác định nhu cầu của khách hàng và trả lời các câu hỏi của họ về việc thành lập công ty con.

Bước 2: Chuẩn bị thông tin, hồ sơ để thành lập công ty con

Bước này, bạn sẽ được hướng dẫn chuẩn bị các thông tin cần thiết để tiến hành soạn hồ sơ.

Bước 3: Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty con

Sau khi chuẩn bị các thông tin và giấy tờ cần thiết, hồ sơ được chỉnh sửa và gửi cho khách hàng ký.

Bước 4: Nộp hồ sơ thành lập công ty con tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp

Đơn xin thành lập công ty con được nộp cho cơ quan đăng ký. Sau khi gửi đơn đăng ký, chúng tôi sẽ theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả của đơn đăng ký đã gửi.

Bước 5: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty con

Sau khi hồ sơ được nộp và được chấp nhận, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng nhận được giấy chứng nhận trên.

Bước 6: Khắc dấu và công bố thông tin thành lập công ty con

Sau khi nhận được đăng ký doanh nghiệp, chúng tôi sẽ khắc dấu, công bố mẫu dấu, công bố thông tin về công ty cho khách hàng trên cổng thông tin điện tử quốc gia.

Điều kiện và thủ tục thành lập công ty con

Thủ tục thành lập công ty con.

6. Những câu hỏi thường gặp 

Trong những trường hợp về việc thay đổi một vấn đề nào đó liên quan đến doanh nghiệp theo pháp luật mà nhiều khách hàng thắc mắc.

Nộp hồ sơ thành lập công ty con ở đâu?

Hồ sơ thành lập công ty con được nộp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đăng ký trụ sở chính của công ty con. Thời gian đăng ký kể từ khi nộp hồ sơ (được chấp nhận hợp lệ) là 3-5 ngày làm việc và cơ quan đăng ký sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty con.

Công ty thành viên có phải là công ty con không?

Giả sử, công ty TNHH Thanh Bình sở hữu dưới 50% cổ phần của Công ty TNHH Thiên Thanh và Công ty TNHH Đoàn Tuấn. Khi đó Công ty Thiên Thanh và Công ty Đoàn Tuấn là công ty thành viên của Công ty Thanh Bình.

Như vậy, hiểu một cách đơn giản, công ty thành viên là công ty mà trong đó sở hữu dưới 50% cổ phần của công ty. Một công ty có thể là thành viên của nhiều công ty khác. Tuy nhiên, chỉ có một công ty có thể là công ty con. Một công ty có thể vừa là công ty con, vừa là công ty thành viên của một hoặc nhiều công ty khác.

Nên thành lập công ty con hay chi nhánh?

Hình thức thành Lập Thành lập chi nhánh công ty Thành lập công ty con
Hoạt động Đăng ký hoạt động chi nhánh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Vốn điều lệ Không xác định, chỉ định chi nhánh bởi công ty Các quy tắc được quy định trong Điều lệ Công ty và Giấy phép Kinh doanh
Trách nhiệm của chủ sở hữu khi giải thể/phá sản Chủ sở hữu chịu trách nhiệm toàn bộ Chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty
Hạch toán kế toán và thuế Là một thực thể kế toán cơ bản, công ty là thực thể kế toán mẹ, vì vậy báo cáo tài chính nên được hợp nhất với báo cáo tài chính của công ty. Là một thực thể kế toán riêng biệt, bạn không bắt buộc phải hợp nhất báo cáo tài chính của mình với báo cáo tài chính của công ty mẹ (chúng chỉ được hợp nhất cho các yêu cầu kiểm soát nội bộ).
Tiêu chí nộp thuế Bạn có thể kết chuyển lợi nhuận trước thuế để công ty bạn nộp thuế TNDN. Lợi nhuận trước thuế không được chuyển về công ty mẹ và phải nộp thuế doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký công ty
Tài khoản kế toán sử dụng khi công ty chuyển vốn Vốn chủ sở hữu phân bổ cho chi nhánh là việc phân bổ vốn cho đơn vị liên quan Vốn đưa vào công ty là một khoản đầu tư
Về mã số đối tượng nộp thuế Theo mã số đối tượng nộp thuế của công ty Được cấp một mã số độc lập

6.4 Thành lập công ty con hết bao nhiêu?

Tùy thuộc vào nhu cầu tư vấn của bạn, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình trước và sau khi thành lập công ty. Thuế Quang Huy cung cấp nhiều gói dịch vụ hấp dẫn đáp ứng nhu cầu của mọi doanh nghiệp.

Danh mục chi phí cần nộp Tổng chi phí (VNĐ)
Phí dịch vụ thành lập công ty con của Thuế Quang Huy 250.000
Lệ phí nộp cho sở Kế hoạch và Đầu tư 100.000
Lệ phí khắc dấu công ty 450.000
Lệ phí ủy quyền cho Nhân viên Thuế Quang Huy nộp hồ sơ đăng ký thành lập và nhận giấy phép kinh doanh 180.000
Tổng chi phí 980.000 

(Không phát sinh phụ phí)

Nên chọn dịch vụ thành lập công ty con ở đâu uy tín?

Hiện nay việc thành lập công ty con được nhiều chủ doanh nghiệp của công ty mẹ quan tâm những vấn đề được đặt ra là cho các chủ doanh nghiệp là không tìm được địa chỉ uy tín. Thuế Quang Huy được khách hàng đánh giá cao với nhiều ưu điểm nổi bật về đội ngũ nhân viên, chi phí dịch vụ, cung cấp nhiều dịch vụ về pháp luật,…

Những chia sẻ của Thuế Quang Huy đã đề cập đến trên bài viết mong là sẽ giúp ích được cho quý khách hàng trong vấn đề giải quyết về các thủ tục thành lập công ty con. Bạn còn thắc mắc liên hệ ngay với Thuế Quang Huy để được giải đáp ngay.

Đánh giá bài viết
thành lập doanh nghiệp có lợi gì

Lưu Văn Tuấn

Ông Lưu Văn Tuấn là người đồng sáng lập Công ty kế toán thuế Quang Huy, là một chuyên gia tư vấn cho doanh nghiệp các giải pháp tốt nhất về thành lập doanh nghiệp, kế toán - thuế, tài chính, pháp lý, lao động, quản trị cho doanh nghiệp.

Hãy gọi

0917371518

Thuế Quang Huy - Luôn đồng hành cùng bạn

Nhận tư vấn ngay bây giờ

  0 0 đánh giá
  Đánh giá bài viết
  Theo dõi
  Thông báo của
  guest

  0 Góp ý
  Phản hồi nội tuyến
  Xem tất cả bình luận