Thủ tục trả giấy phép đăng ký kinh doanh

Đăng ngày: 26/12/2022 Lượt xem: 58 Danh mục: Giấy Phép

Việc kinh doanh không mang đến hiệu quả sau khi thành lập, hay doanh nghiệp không còn khả năng để tiếp tục kinh doanh, từ đó không còn muốn tiếp tục kinh doanh nữa và muốn đưa ra quyết định giải thể doanh nghiệp của mình. Thủ tục giải thể được rất nhiều công ty quan tâm khi muốn ngừng hoạt động kinh doanh. Vậy cùng Thuế Quang Huy tìm hiểu các thông tin về thủ tục trả giấy phép đăng ký kinh doanh mới và chi tiết nhất nhé!

1. Căn cứ pháp lý

Luật Doanh Nghiệp 2020.

2. Các trường hợp công ty thực hiện giải thế 

Căn cứ theo Điều 207 Luật Doanh Nghiệp 2020, khi có các lý do sau doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục giải thể:

 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

Lưu ý, thủ tục giải thể doanh nghiệp khi công ty không có nhu cầu tiếp tục hoạt động theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần phải đảm bảo công ty đã thực hiện xong các nghĩa vụ của mình. Khác với thủ tục phá sản doanh nghiệp là công ty không còn khả năng thanh toán nghĩa vụ nợ đến hạn.

 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.
 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

3. Thủ tục giải thể công ty mới nhất

3.1. Các hồ sơ cần chuẩn bị để giải thể công ty 

Khi có quyết định làm thủ tục giải thể công ty, thì công ty cần phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau đây:

 • Thông báo về quyết định sẽ giải thể công ty;
 • Nghị quyết, quyết định về vấn đề giải thể của công ty;
 • Bản báo cáo về thanh lý tất cả tài sản của công ty;
 • Bảng danh sách về chủ nợ và các số nợ đã thanh toán.

3.2. Quy trình giải thể công ty

Trường hợp Giải thể doanh nghiệp theo quyết định của chủ doanh nghiệp

Bước 1: Thông báo về việc giải thể cho Phòng đăng ký kinh doanh 

Nội dung của quyết định giải thể doanh bao gồm các mục sau đây:

 • Tên và địa điểm đặt trụ sở chính của công ty;
 • Lý do công ty giải thể;
 • Thời hạn cũng như thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của công ty; thời hạn để thanh toán và thanh lý các khoản trên sẽ không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày quyết định giải thể được thông qua;
 • Phương án xử lý nghĩa vụ được phát sinh từ các hợp đồng lao động.
 • Cuối cùng cần có là họ, tên và chữ ký của người đại diện của công ty theo pháp luật.

Bước 2: Thanh toán hết các khoản nợ

Việc thanh lý tài sản doanh nghiệp sẽ được thực hiện trực tiếp bởi Hội đồng quản trị, Chủ doanh nghiệp tư nhân cũng như Hội đồng thành viên hoặc nhà đầu tư của công ty, không bao gồm trường hợp việc thanh lý đã được quy định trong Điều lệ công ty sẽ thực hiện theo phương án khác.

Bước 3: Thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp tại cơ quan thuế

Công ty sẽ gửi công văn xin giải thể công ty lên Chi cục thuế (trong công văn này có đính kèm bản sao có công chứng của Giấy chứng nhận đăng ký thuế và Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh); Bên cạnh đó công ty cần phải gửi Công văn xin quyết toán thuế; tiến hành đóng các loại thuế còn nợ và nộp phạt (nếu có).

Bước 4: Nộp hồ sơ đăng ký giải thể đến Phòng đăng ký kinh doanh.

Người đại diện của doanh nghiệp theo pháp luật bắt buộc gửi hồ sơ giải thể đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc, thời hạn này được tính từ khi doanh nghiệp thanh toán các khoản nợ theo quy định tại Khoản 4 Điều 209 Luật Doanh Nghiệp 2020.

Trường hợp Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa Án

 • Bước 1: Đăng tải quyết định và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể

Tình trạng doanh nghiệp đang tiến hành giải thể phải được cơ quan đăng ký kinh doanh công cố trên Cổng thông tin quốc gia về vấn đề đăng ký doanh nghiệp. Bên cạnh đó phải công bố đồng thời với quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của tòa án (kèm theo những quyết định đã có hiệu lực của pháp luật).

 • Bước 2: Doanh nghiệp  thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp

Doanh nghiệp cần thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ theo quy định tại Khoản 5 Điều 208 Luật Doanh Nghiệp 2020.

 • Bước 3: Gửi hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp

Trong thời hạn 05 ngày làm việc tính từ ngày các khoản nợ đã được thanh toán hết thì người đại diện của doanh nghiệp theo pháp luật cần phải gửi cho Cơ quan đăng ký kinh doanh hồ sơ giải thể của doanh nghiệp.

4. Các khoản nợ phải thanh toán theo thứ tự

Sau khi đưa ra quyết định giải thể công ty, công ty cần phải tiến hành thanh toán các khoản nợ theo thứ tự sau đây:

 • Các khoản lương cũng như trợ cấp thôi việc và bảo hiểm xã hội theo pháp luật quy định, bên cạnh đó còn có các quyền lợi khác của người lao động theo những gì đã thỏa ước của lao động tập thể và theo những điều đã ký kết trong hợp đồng lao động;
 • Các khoản nợ thuế;
 • Những khoản nợ khác của công ty;
 • Phần còn lại sau khi đã thanh toán các khoản nợ sẽ được chia theo tỷ lệ góp vốn, cổ phần trong công ty.

5. Một số hoạt động bị cấm khi có quyết định giải thể doanh nghiệp

Những hành vi sau đây được liệt vào các hoạt động cấm khi có quyết định giải thể công ty mà công ty cần phải lưu ý:

 • Tiến hành tẩu tán bớt tài sản cũng như cất giấu tài sản;
 • Sử dụng tài sản của công ty để chuyển các khoản nợ không có đảm bảo thành các khoản nợ có đảm bảo;
 • Thực hiện ký kết các hợp đồng mới không bao gồm hợp đồng giải thể doanh nghiệp;
 • Huy động vốn bất kể là hình thức nào;
 • Cho thuê, thế chấp, cầm cố hoặc tặng cho bất kỳ tài sản nào;
 • Các hợp đồng đã có hiệu lực bị chấm dứt thực hiện.

6. Một vài thắc mắc liên quan

6.1. Khi thực hiện giải thể công ty có cần phải quyết toán phần thuế không?

Doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện thủ tục quyết toán thuế và đóng cửa mã số thuế doanh nghiệp trước khi doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể lên cơ quan đăng ký kinh doanh.

6.2. Những cơ quan nào cần để thực hiện giải thể công ty?

 • Cơ quan hải quan: nơi đây sẽ xác nhận nghĩa vụ hải quan của công ty (cơ quan này áp dụng với tất cả công ty);
 • Cơ quan thuế: tại đây cơ quan thuế sẽ thực hiện quyết toán và đóng cửa mã số thuế;
 • Cơ quan bảo hiểm: cơ quan này sẽ thực hiện việc chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động;
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh: việc trả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ được cơ quan này thực hiện;

6.3. Sau khi công ty giải thể có được phép thành lập công ty mới không?

Trường hợp công ty tuyên bố giải thể sẽ không bị hạn chế thành lập công ty mới, sau khi công ty hoặc doanh nghiệp đưa ra công bố giải thể thì các thành viên, cổ đông cũng như là người đại diện theo pháp luật của công ty vẫn có quyền thành lập công ty mới mà không có bất kì ràng buộc nào.

Thuế Quang Huy luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình thực hiện thủ tục trả giấy phép đăng ký kinh doanh, Thuế Quang Huy luôn mang đến những thông tin mới nhất để kịp thời giải đáp các thắc mắc cho khách hàng. Nhanh tay liên hệ với Thuế Quang Huy để được tư vấn cụ thể hơn nhé!

Đánh giá bài viết
thành lập doanh nghiệp có lợi gì

Lưu Văn Tuấn

Ông Lưu Văn Tuấn là người đồng sáng lập Công ty kế toán thuế Quang Huy, là một chuyên gia tư vấn cho doanh nghiệp các giải pháp tốt nhất về thành lập doanh nghiệp, kế toán - thuế, tài chính, pháp lý, lao động, quản trị cho doanh nghiệp.

Hãy gọi

0917371518

Thuế Quang Huy - Luôn đồng hành cùng bạn

Nhận tư vấn ngay bây giờ

  5 1 đánh giá
  Đánh giá bài viết
  Theo dõi
  Thông báo của
  guest

  2 Góp ý
  Cũ nhất
  Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
  Phản hồi nội tuyến
  Xem tất cả bình luận
  Thiên
  Thiên
  2 tháng trước

  Bài viết rất hay

  Nguyễn Văn Lãm
  Admin
  2 tháng trước
  Trả lời  Thiên

  Xin cảm ơn!