Vốn Điều Lệ Là Gì? Các Quy Định Về Vốn Doanh Nghiệp Cần Biết

Đăng ngày: 02/03/2022 Lượt xem: 243 Danh mục: Tin tức - hoạt động

Khi quyết định thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp rất cần hiểu rõ vốn điều lệ là gì? Cũng như nên đăng ký vốn điều lệ cao hay thấp thì tốt? Những tài sản nào có thể được góp vốn,… 

Vốn điều lệ là gì?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì vốn điều lệ chính là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hoặc là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

vốn điều lệ là gì
Vốn điều lệ là gì?

Đặc điểm của vốn điều lệ

Vốn điều lệ có 2 đặc điểm, thứ nhất vốn điều lệ khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là vốn do các thành viên/cổ đông cam kết góp trong một thời hạn nhất định. Theo đó thì tùy theo loại hình doanh nghiệp mà Luật Doanh nghiệp có quy định chi tiết về thời hạn mà các thành viên/cổ đông phải thực hiện việc góp vốn vào doanh nghiệp kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đặc điểm thứ hai của vốn điều lệ chính là có thể được hình thành từ nhiều loại tài sản khác nhau. Vậy những tài sản có thể được góp vốn vào công ty là tài sản nào? Theo quy định của Luật Doanh nghiệp mới nhất là Luật Doanh nghiệp 2020 thì tài sản góp vốn vào công ty có nhiều loại. Cụ thể nó có thể là đồng Việt Nam, đồng ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật hoặc tài sản khác có thể định giá được bằng đồng Việt Nam.

Với quy định này, luật đang tạo điều kiện và khuyến khích các cá nhân góp vốn vào doanh nghiệp bằng nhiều loại tài sản mà không bị ràng buộc phải là tiền. Mặt khác, các quyền tài sản trên cần được định giá hoặc các thành viên phải thỏa thuận về giá trị của tài sản đó. Sau đó quy đổi giá trị đó ra tiền VNĐ và ghi vào biên bản góp vốn của doanh nghiệp.

vốn điều lệ là gì
Tài sản nào được góp vốn điều lệ?

Vai trò của vốn điều lệ

 • Là cơ sở để xác định phần vốn góp ở công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn của các thành viên và tỷ lệ sở hữu cổ phần ở công ty cổ phần của các cổ đông. Từ đó xác định trách nhiệm tài chính đối với công ty của các thành viên, các cổ đông theo tỷ lệ vốn góp.
 • Xác định các cổ đông hoặc thành viên có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp. Xác định tỷ lệ lợi nhuận được nhận của các thành viên tương ứng với phần vốn góp.
 • Là cơ sở để xác định điều kiện kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện của doanh nghiệp.

Phân biệt vốn điều lệ và vốn pháp định

Trên thực tế có rất nhiều cá nhân bị nhầm lẫn giữa giữa vốn điều lệ và vốn pháp định. Theo đó thì Luật đã quy định cụ thể vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Luật không quy định mức vốn tối thiểu hay tối đa mà các thành viên muốn góp khi đăng ký thành lập.

Còn khái niệm vốn pháp định được hiểu là mức vốn tối thiểu mà doanh nghiệp bắt buộc phải có và phải chứng minh khi thành lập doanh nghiệp kinh doanh một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Như vậy, vốn điều lệ bắt buộc phải bằng hoặc lớn hơn vốn pháp định khi muốn đăng ký thành lập doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện.

Ví dụ như để thành lập ngân hàng thì cần có vốn pháp định là 3000 tỷ đồng và vốn điều lệ tối thiểu phải là 3000 tỷ đồng hoặc cao hơn 3000 tỷ đồng.

vốn điều lệ là gì
Cần phân biệt vốn điều lệ và vốn pháp định

Có cần chứng minh vốn điều lệ hay không?

Theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp thì không yêu cầu các doanh nghiệp phải chứng minh vốn điều lệ khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong thời hạn nhất định thì các thành viên/các cổ đông cần thực hiện đúng cam kết góp vốn của mình. Nếu các thành viên/các cổ đông không góp vốn đúng như cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp thì vẫn phải chịu trách nhiệm về các rủi ro phát sinh trong thời gian từ khi đăng ký thành lập doanh nghiệp cho đến hết thời hạn phải góp đủ vốn đã cam kết.

Thời hạn góp vốn điều lệ

Thời hạn mà các thành viên/các cổ đông phải thực hiện đúng cam kết góp vốn vào doanh nghiệp, công ty là 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Bên cạnh việc góp đúng thời hạn, các thành viên, cổ đông cũng phải góp đúng loại tài sản mà mình đã cam kết.

Nếu các thành viên hoặc cổ đông không thực hiện góp vốn đúng thời hạn trên thì:

 • Công ty cổ phần phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ, trừ trường hợp số cổ phần chưa thanh toán đã được bán hết trong thời hạn này đồng thời phải đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ phần vốn góp theo quy định.
 • Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ bằng giá trị số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ.

Đối với các trường hợp này thì các cổ đông/các thành viên sẽ phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn đã cam kết góp với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày cuối cùng công ty đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ.

Doanh nghiệp nên đăng ký vốn điều lệ cao hay thấp?

Trừ trường hợp doanh nghiệp kinh doanh các ngành nghề có điều kiện thì những doanh nghiệp bình thường nên đăng ký vốn điều lệ cao hay thấp? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cùng so sánh ưu, nhược điểm khi đăng ký cao và thấp.

Đăng ký vốn điều lệ cao

 • Ưu điểm: Nhận được sự tin tưởng từ khách hàng, các đối tác và từ ngân hàng khi doanh nghiệp có nhu cầu vay.
 • Nhược điểm: Các thành viên, các cổ đông sẽ chịu trách nhiệm lớn hơn tương ứng với phần vốn góp vào.

Đăng ký vốn điều lệ thấp

 • Ưu điểm: Thành viên/cổ đông chỉ đăng ký vốn góp ít và chỉ chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp vào của mình.
 • Nhược điểm: Khó tạo được niềm tin ở khách hàng, đối tác. Khi doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn cũng không được ngân hàng đánh giá cao. Ngược lại ngân hàng có thể sẽ cân nhắc về số tiền vay tương ứng với vốn điều lệ của công ty.

Vốn điều lệ ảnh hưởng như thế nào đến việc đóng lệ phí môn bài?

Mức lệ phí môn bài mà doanh nghiệp cần đóng sẽ dựa vào vốn điều lệ khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Nếu vốn điều lệ của doanh nghiệp trên 10 tỷ đồng thì mức lệ phí môn bài là 3 triệu đồng/năm. Nếu vốn điều lệ của doanh nghiệp từ 10 tỷ đồng trở xuống thì mức lệ phí môn bài là 2 triệu đồng/năm.

Nếu doanh nghiệp đăng ký thay đổi vốn điều lệ sẽ ảnh hưởng đến mức đóng lệ phí môn bài. Theo đó, vốn điều lệ của doanh nghiệp khi tăng vượt quá ngưỡng bậc lệ phí môn bài phải đóng thì mức lệ phí môn bài sẽ thay đổi. Trường hợp vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng nhưng không vượt quá ngưỡng bậc lệ phí phải đóng thì sẽ không thay đổi mức lệ phí môn bài cần đóng.

vốn điều lệ là gì
Thay đổi vốn điều lệ có ảnh hưởng đến lệ phí môn bài?

Ví dụ doanh nghiệp A có vốn điều lệ là 6 tỷ đồng ở năm 2020, đến năm 2021 đăng ký tăng vốn điều lệ lên 8 tỷ đồng thì mức đóng lệ phí môn bài sẽ không thay đổi là 2 triệu đồng/năm. Đến năm 2022 doanh nghiệp A lại đăng ký tăng vốn điều lệ lên 12 tỷ đồng thì mức đóng lệ phí môn bài sẽ thay đổi thành 3 triệu đồng/năm.

Như vậy, dù là đăng ký vốn điều lệ cao hay thấp đều có ưu, nhược điểm. Tốt nhất doanh nghiệp nên đăng ký vốn điều lệ phù hợp với khả năng của các thành viên, các cổ đông và nhu cầu của doanh nghiệp. Sau khi doanh nghiệp đã đi vào ổn định và bắt đầu phát triển thì các thành viên, các cổ đông có thể tăng vốn điều lệ lên vẫn được. Không nên đăng ký vốn điều lệ quá cao khi các thành viên, các cổ đông không đủ khả năng dẫn đến việc không thực hiện góp vốn đúng thời hạn thì doanh nghiệp phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ lại rắc rối, phức tạp và mất thời gian.

Trên đây là những nội dung được chia sẻ liên quan đến vốn điều lệ. Hy vọng bạn đã nắm được các khái niệm của vốn điều lệ là gì, doanh nghiệp nên đăng ký vốn điều lệ như thế nào là phù hợp. 

Liên hệ với chúng tôi
 • Dịch vụ kế Toán thuế và cung ứng lao động Quang Huy
 • Địa chỉ: 392 Nguyễn Thị Đặng, Khu phố 1, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 0917371518
 • Hotline: 0917371518
 • Email: thuequanghuy2022@gmail.com
thành lập doanh nghiệp có lợi gì

Lưu Văn Tuấn

Ông Lưu Văn Tuấn là người sáng lập nên công ty kế toán thuế Quang Huy và cũng là một người tư vấn các giải pháp cho doanh nghiệp về thuế, kế toán, doanh nghiệp. Trong quá trình học tập và làm việc, ông không ngừng nỗ lực học hỏi kiến thức, kinh nghiệm mang đến những giải pháp tối ưu nhất cho các doanh nghiệp.

Hãy gọi

0917371518

Thuế Quang Huy - Luôn đồng hành cùng bạn

Nhận tư vấn ngay bây giờ

  0 0 đánh giá
  Đánh giá bài viết
  Theo dõi
  Thông báo của
  guest
  0 Góp ý
  Phản hồi nội tuyến
  Xem tất cả bình luận