Vốn tối thiểu thành lập công ty TNHH là bao nhiêu?

Danh mục: Doanh Nghiệp , Tin tức - hoạt động

Chuẩn bị về vốn là một điều kiện quan trọng mà các doanh nghiệp cần thực hiện trước khi thành lập công ty. Vậy vốn thành lập công ty TNHH tối thiểu là bao nhiêu, có những loại vốn nào? Quy định chi tiết về góp vốn thành lập công ty TNHH là gì? Mời các bạn đọc bài viết sau cùng Thuế Quang Huy để tìm lời giải đáp nhé.

vốn thành lập công ty tnhh

Thành lập công ty TNHH cần bao nhiêu vốn?

1. Căn cứ pháp lý

2. Vốn thành lập công ty TNHH là bao nhiêu?

Để trả lời cho câu hỏi vốn thành lập công ty TNHH là bao nhiêu chúng ta cần dựa vào 2 trường hợp cụ thể sau:

 • Trường hợp doanh nghiệp đăng ký ngành nghề không yêu cầu vốn pháp định

Đối với trường hợp này thì luật hiện nay chưa có quy định cụ thể về vốn tối thiểu khi thành lập công ty. Do đó, chủ doanh nghiệp có toàn quyền quyết định khi đăng ký vốn.

Tuy nhiên trên thực tế, bạn không nên đăng ký vốn điều lệ quá thấp vì điều này khiến khách hàng, đối tác và ngân hàng thiếu tin tưởng vào năng lực của doanh nghiệp. Từ đó hạn chế thực hiện giao dịch, mua bán với công ty. Tốt nhất là bạn nên đăng ký mức vốn phù hợp với điều kiện thực tế để thuận tiện hơn khi hoạt động kinh doanh

 • Trường hợp doanh nghiệp đăng ký ngành nghề yêu cầu về vốn pháp định

Đối với trường hợp này thì công ty TNHH phải đăng ký mức vốn điều lệ tối thiểu bằng với mức vốn pháp định mà pháp luật đã quy định đối với ngành, nghề kinh doanh đó.

3. Có mấy loại vốn thành lập công ty TNHH?

3.1 Vốn điều lệ

Căn cứ vào khoản 34, Điều 4, Luật Doanh nghiệp 2020 thì:

34. Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

Như vậy, vốn điều lệ công ty TNHH là tổng giá trị tài sản của chủ sở hữu công ty (với công ty TNHH 1 thành viên) cùng các thành viên (với công ty TNHH từ 2 thành viên) đã góp vốn hoặc cam kết sẽ góp trong thời hạn nhất định và được ghi cụ thể trong điều lệ công ty.

vốn thành lập công ty tnhh

Vốn điều lệ quyết định lệ phí môn bài cần đóng.

Vốn điều lệ sẽ quyết định mức lệ phí môn bài mà doanh nghiệp cần đóng hàng năm. Cụ thể:

 • Với vốn điều lệ từ 10 tỷ trở xuống: đóng lệ phí môn bài 2.000.000 VNĐ/năm.
 • Với vốn điều lệ trên 10 tỷ: đóng lệ phí môn bài 3.000.000 VNĐ/năm.

3.2 Vốn pháp định

Hiện tại theo luật Doanh nghiệp 2020 không có quy định về vốn pháp định. Do đó, mức vốn pháp định của công ty TNHH sẽ được hiểu là mức vốn tối thiểu mà doanh nghiệp cần phải có theo đúng quy định của pháp luật nếu hoạt động, kinh doanh trong các ngành nghề có điều kiện về vốn pháp định.

vốn thành lập công ty tnhh

Có một số ngành nghề kinh doanh yêu cầu về vốn pháp định.

Ví dụ: Nếu công ty TNHH đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp thì cần có mức vốn tối thiểu là 5 tỷ đồng căn cứ theo Điều 3, Nghị định 143/2016/NĐ-CP. Ngược lại nếu doanh nghiệp không đáp ứng được số vốn pháp định thì sẽ không đủ điều kiện để đăng ký kinh doanh đối với ngành nghề này.

3.3 Vốn ký quỹ

Căn cứ vào khoản 1 Điều 330, Bộ luật Dân sự 2015 thì:

1. Ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá vào tài khoản phong tỏa tại một tổ chức tín dụng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ.

Như vậy, vốn ký quỹ của công ty TNHH là số vốn mà doanh nghiệp bắt buộc phải có được gửi vào ngân hàng để đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ của công ty. Khi đăng ký kinh doanh ngành, nghề yêu cầu về vốn ký quỹ thì công ty phải chứng minh đã ký quỹ đủ với mức mà pháp luật yêu cầu.

vốn thành lập công ty tnhh

Vốn ký quỹ để đảm bảo công ty hoạt động bình thường.

Ví dụ: Trường hợp công ty TNHH đăng ký kinh doanh lĩnh vực Kinh doanh dịch vụ việc làm thì cần chuẩn bị mức ký quỹ là 300.000.000 đồng căn cứ theo Điều 14, Nghị định 23/2021/NĐ-CP.

4. Quy định góp vốn thành lập công ty TNHH

4.1 Khái niệm

Căn cứ vào khoản 18, Điều 4, Luật Doanh nghiệp 2020 thì:

Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được thành lập.

Như vậy, đối với công ty TNHH thì góp vốn là quá trình các thành viên, chủ sở hữu của công ty đóng góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn vào công ty đã được thành lập. Tài sản góp vốn có thể là đồng Việt Nam, vàng, ngoại tệ, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, bí quyết kỹ thuật, công nghệ hoặc tài sản khác có thể định giá bằng đồng Việt Nam.

vốn thành lập công ty tnhh

Các thành viên cùng tham gia góp vốn để thành lập công ty TNHH.

Ngoài ra, chỉ có cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hoặc có quyền sử dụng hợp pháp mới có quyền sử dụng tài sản để góp vốn thành lập công ty TNHH theo quy định của pháp luật.

4.2 Nghĩa vụ chuyển quyền sở hữu góp vốn

Căn cứ vào Điều 35, Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về nghĩa cụ chuyển quyền sở hữu góp vốn như sau:

1. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:

a) Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty theo quy định của pháp luật. Việc chuyển quyền sở hữu, chuyển quyền sử dụng đất đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ;
b) Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản, trừ trường hợp được thực hiện thông qua tài khoản.

Theo đó, việc góp vốn thành lập công ty TNHH chỉ được hoàn tất khi quyền sở hữu hợp pháp với tài sản góp vốn chuyển sang công ty.

4.3 Định giá tài sản góp vốn

Căn cứ vào Điều 36, Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về định giá tài sản góp vốn như sau:

 • Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, vàng hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi thì phải được các thành viên sáng lập hoặc tổ chức thẩm định định giá và quy đổi giá trị thành Đồng Việt Nam.
vốn thành lập công ty tnhh

Tài sản góp vốn phải có giá trị quy đổi thành Đồng Việt Nam.

 • Tài sản góp vốn phải được các thành viên sáng lập công ty TNHH định giá trên nguyên tắc đồng thuận. Hoặc do một tổ chức thẩm định định giá nhưng giá trị tài sản sau định giá phải nhận được chấp thuận của trên 50% số thành viên công ty.
 • Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế của tài sản đó tại thời điểm góp vốn thì các thành viên sáng lập công ty TNHH sẽ cùng liên đới góp thêm vốn bằng với số chênh lệch đó; đồng thời cùng chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn so với thực tế.

5. Lưu ý khi góp vốn thành lập công ty TNHH

 • Thành viên tham gia góp vốn thành lập công ty TNHH sẽ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn góp của mình.
 • Các thành viên chưa tham gia góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trước thời điểm công ty làm thủ tục thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên.
 • Vốn điều lệ phải đi ghi nhận trong Điều lệ công ty và trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty TNHH.
 • Nếu giấy chứng nhận phần vốn góp bị hư hỏng, đánh mất, hủy hoại hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác thì thành viên công ty TNHH sẽ được cấp lại giấy chứng nhận phần vốn góp theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty.

6. Những câu hỏi thường gặp

Thành lập công ty cần bao nhiêu vốn?

Hiện nay, pháp luật không quy định cụ thể mức vốn tối thiểu để thành lập công ty nên chủ sở hữu có thể tự do đăng ký vốn điều lệ theo nhu cầu của mình. Ngoại trừ trường hợp doanh nghiệp hoạt động trong ngành, nghề yêu cầu về vốn pháp định, vốn ký quỹ thì phải đăng ký vốn tối thiểu bằng với mức vốn pháp định, vốn lý quỹ pháp luật đã quy định.

Doanh nghiệp ít vốn thì có được thành lập công ty không?

Với những ngành nghề kinh doanh không có điều kiện về vốn pháp định thì pháp luật không yêu cầu về mức vốn tối thiểu. Do đó bạn vẫn có thể thành lập công ty dù vốn ít.

Có những loại vốn nào khi thành lập công ty?

Khi thành lập công ty, bạn cần chú ý đến một số loại vốn sau đây: vốn điều lệ, vốn pháp định (với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề yêu cầu vốn pháp định), vốn ký quỹ, vốn của cá nhân/tổ chức nước ngoài với trường hợp công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Trên đây là những thông tin chi tiết về vốn thành lập công ty TNHH mà Thuế Quang Huy muốn chia sẻ đến bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vốn cũng như quá trình thành lập công ty thì bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ ngay nhé.

Thông tin liên hệ

Thuế Quang Huy – Chuyên dịch vụ thành lập doanh nghiệp và kế toán thuế

 

Hãy gọi

0917371518

Thuế Quang Huy - Luôn đồng hành cùng bạn

Nhận tư vấn ngay bây giờ

  0 0 đánh giá
  Đánh giá bài viết
  Theo dõi
  Thông báo của
  guest

  0 Góp ý
  Phản hồi nội tuyến
  Xem tất cả bình luận