Thành lập công ty cổ phần cần bao nhiêu vốn?

Danh mục: Doanh Nghiệp

Vốn là yếu tố quan trọng mà nhiều cá nhân, tổ chức thường quan tâm trước khi bắt đầu việc kinh doanh và mở công ty. Một câu hỏi được đặt ra là thành lập công ty cổ phần cần bao nhiêu vốn? Có sự khác biệt về vốn giữa các ngành nghề kinh doanh không? Mời các bạn đón đọc bài viết sau đây cùng Thuế Quang Huy để tìm lời giải đáp cho những câu hỏi trên nhé.

I. Thành lập công ty cổ phần cần tối thiểu bao nhiêu vốn?

vốn tối thiểu để thành lập công ty cổ phần

Chưa có quy định cụ thể về vốn tối thiểu thành lập công ty.

Hiện nay, Luật Doanh nghiệp 2020 chưa có quy định về mức vốn tối thiểu để thành lập công ty cổ phần. Tuy nhiên bạn cần chú ý đến ngành nghề kinh doanh của công ty vì có một số lĩnh vực yêu cầu về mức vốn pháp định.

 • Trường hợp các ngành nghề kinh doanh không yêu cầu mức vốn pháp định: Chủ doanh nghiệp được tự ý quyết định về mức vốn tối thiểu hoặc tối đa khi đăng ký thành lập công ty cổ phần. Lưu ý là nếu đăng ký mức vốn điều lệ quá thấp sẽ khiến khách hàng, ngân hàng hoặc đối tác khó đặt niềm tin khi làm việc hay giao dịch cùng doanh nghiệp và gây trở ngại cho hoạt động kinh doanh.
 • Trường hợp các ngành nghề kinh doanh yêu cầu mức vốn pháp định: Chủ doanh nghiệp cần đăng ký mức vốn tối thiểu bằng với quy định của pháp luật về ngành nghề kinh doanh đó.

II. Khái quát về công ty cổ phần

thành lập công ty cổ phần cần bao nhiêu vốn

Công ty cổ phần cần có 3 cổ đông trở lên.

Căn cứ vào Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp mà trong đó:

 • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
 • Có tối thiểu 03 cổ đông trở lên tham gia và không hạn chế số lượng tối đa. Cổ đông công ty cổ phần có thể là tổ chức hoặc cá nhân.
 • Cổ đông sẽ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp chỉ trong phạm vi số vốn mình đã góp vào công ty cổ phần và có quyền tự do chuyển nhượng số cổ phần này cho người khác (trừ trường hợp quy định ở Điều 120 và Điều 127 của Luật Doanh nghiệp 2020)
 • Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân tính từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và có quyền phát hành trái phiếu, cổ phiếu cũng như các loại chứng khoán khác của công ty.

III. Các hình thức góp vốn thành lập công ty cổ phần

Khi đăng ký thành lập công ty cổ phần, các cổ đông có thể góp vốn bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản của mình.

Đối với hình thức góp vốn bằng tiền mặt, các cổ cổ đông có thể góp trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chọn phương án chuyển khoản vào tài khoản công ty, sau khi mà công ty đã đăng ký tài khoản tại các ngân hàng thương mại.

Còn đối với hình thức góp vốn bằng tài sản, thành viên của công ty phải tiến hành thủ tục góp vốn bằng tài sản vào công ty theo các quy định của pháp luật.

Một điểm lưu ý ở đây là khi công ty cổ phần có bất kỳ thay đổi nào về vốn điều lệ trong quá trình hoạt động như tăng giảm vốn điều lệ, thì công ty phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp ở cơ quan đăng ký kinh doanh nơi mà công ty đặt trụ sở chính.

IV. Vốn thành lập công ty cổ phần bao gồm những loại vốn nào?

1. Vốn điều lệ

thành lập công ty cổ phần cần bao nhiêu vốn

Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã bán.

Căn cứ vào Điều 112, Luật Doanh nghiệp 2020 quy định, vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã bán. Vốn điều lệ của công ty cổ phần khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

Ví dụ: Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, công ty cổ phần X đăng ký bán 400.000 cổ phần, mỗi cổ phần mệnh giá 10.000 vnđ và được cổ đông đăng ký mua 300.000 cổ phần. Như vậy mức vốn điều lệ của công ty cổ phần X sẽ là 300.000 cổ phần x 10.000 vnđ = 3.000.000.000 vnđ.

Theo Khoản 1 Điều 113 Luật Doanh nghiệp 2020, các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn là 90 ngày tính từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp trong Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần có quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Trường hợp cổ đông góp vốn bằng tài sản thì thời gian vận chuyển nhập khẩu, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản đó không tính vào thời hạn góp vốn này. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc cổ đông thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần đã đăng ký mua.

Nếu sau thời hạn này mà công ty vẫn không góp đủ số vốn góp thì trong thời hạn 30 ngày, công ty phải tiến hành làm thủ tục giảm vốn điều lệ; đồng thời làm thủ tục đăng ký thay đổi cổ đông trong trường hợp có cổ đông không tham gia góp vốn nữa hoặc không góp đủ.

2. Vốn pháp định

vốn tối thiểu để thành lập công ty cổ phần

Vốn pháp định của công ty cổ phần được quy định theo từng ngành nghề.

Vốn pháp định của công ty cổ phần là mức vốn tối thiểu được pháp luật quy định theo từng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh nhất định. Doanh nghiệp cần phải chuẩn bị đủ mức vốn tối thiểu này trước khi đăng ký thành lập công ty cổ phần thì mới đúng theo pháp luật và được phép hoạt động bình thường. Ví dụ:

 • Đối với lĩnh vực kinh doanh vận tải hàng không (khai thác đến 10 tàu bay) yêu cầu mức vốn pháp định tối thiểu là 300 tỷ đồng căn cứ theo khoản 5 Điều 1 Nghị định 89/2019/NĐ-CP.
 • Đối với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phát hành và phổ biến phim yêu cầu mức vốn pháp định tối thiểu là 200.000.000 vnđ theo khoản 6 Điều 2 Nghị định 142/2018/NĐ-CP.

3. Vốn ký quỹ

thành lập công ty cổ phần cần bao nhiêu vốn

Vốn ký quỹ là một hạn mức tiền mặt thực tế được ký quỹ trong ngân hàng.

Vốn ký quỹ của công ty cổ phần hay vốn pháp định là một hạn mức tiền mặt thực tế được ký quỹ trong ngân hàng để đảm bảo cho hoạt động của công ty. Mức vốn ký quỹ cũng được quy định tùy thuộc vào loại ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp. Ví dụ:

 • Đối với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa yêu cầu mức ký quỹ là 20.000.000 vnđ căn cứ theo Điều 1 Nghị định 94/2021/NĐ-CP.
 • Đối với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số yêu cầu ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam với mức ký quỹ không dưới 5 tỷ đồng căn cứ theo Điều 13 Nghị định 130/2018/NĐ-CP.

4. Vốn góp nước ngoài

vốn tối thiểu để thành lập công ty cổ phần

Chỉ có những công ty có liên quan đến nước ngoài mới có vốn góp nước ngoài.

Vốn góp nước ngoài trong công ty cổ phần là phần vốn góp thuộc về cá nhân/tổ chức nước ngoài đầu tư vào công ty cổ phần Việt Nam theo tỷ lệ nhất định hoặc cũng có thể góp vốn toàn bộ để thành lập công ty cổ phần 100% vốn nước ngoài. Chỉ có những công ty có liên quan đến nước ngoài mới có loại vốn này.

V. Dịch vụ thành lập công ty cổ phần của Thuế Quang Huy

thành lập công ty cổ phần cần bao nhiêu vốn

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Thuế Quang Huy.

Nếu bạn đang có nhu cầu thành lập công ty cổ phần và gặp khó khăn trong các bước thủ tục thành lập công ty cổ phần thì dịch vụ tư vấn thành lập công ty cổ phần của Thuế Quang Huy sẽ là giải pháp tuyệt vời dành cho bạn. Khi sử dụng dịch vụ tư vấn doanh nghiệp tại Thuế Quang Huy bạn sẽ nhận được những hỗ trợ sau:

 • Tư vấn và hỗ trợ bạn tất cả các thông tin cần thiết để thành lập công ty cổ phần như: Cách đặt tên công ty; Tư vấn về ngành nghề và cách thức hoạt động; Kiểm tra địa chỉ công ty; Tư vấn về vốn điều lệ; Hỗ trợ công chứng các giấy tờ cần thiết.
 • Thuế Quang Huy sẽ hoàn thiện hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần và đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ lên cơ quan đăng ký cấp tỉnh.
 • Sau khi hồ sơ được duyệt, chúng tôi sẽ trực tiếp đi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và nhanh chóng tiến hành công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp cũng như làm con dấu cho công ty.
 • Cuối cùng, Thuế Quang Huy sẽ bàn giao toàn bộ thông tin hồ sơ cho doanh nghiệp cùng với Giấy phép kinh doanh và con dấu.
 • Trường hợp doanh nghiệp cần được hỗ trợ thêm về các công việc sau khi thành lập công ty, Thuế Quang Huy cũng sẽ luôn đồng hành cùng bạn để thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết đúng theo quy định của pháp luật.

5. Một số câu hỏi liên quan đến mức vốn tối thiểu của công ty cổ phần

vốn tối thiểu để thành lập công ty cổ phần

Những câu hỏi thường gặp.

Sau khi thành lập công ty cổ phần có thể tăng vốn điều lệ được không?

Bạn hoàn toàn có thể tăng vốn điều lệ sau khi thành lập công ty cổ phần bằng cách chào bán cổ phần. Căn cứ Điều 123 Luật Doanh nghiệp 2020, chào bán cổ phần là việc tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán và có thể thực hiện theo các hình thức như:

 • Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
 • Chào bán cổ phần riêng lẻ;
 • Chào bán cổ phần ra công chúng.

Sau khi hoàn thành đợt bán cổ phần, công ty cổ phần cần thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn là 10 ngày theo đúng quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp có thể đăng ký mức vốn điều lệ là 100.000 đồng được không?

Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bình thường không nằm trong danh sách ngành nghề yêu cầu vốn pháp định thì doanh nghiệp được toàn quyền quyết định mức vốn điều lệ khi đăng ký thành lập công ty cổ phần. Ngược lại, với trường hợp công ty kinh hoạt động các ngành nghề được pháp luật quy định mức vốn pháp định thì doanh nghiệp cần tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật trước khi thành lập công ty.

Để thành lập công ty cổ phần có cần chứng minh nguồn vốn không?

Hiện nay pháp luật chưa có quy định về việc doanh nghiệp phải chứng minh nguồn vốn khi thành lập công ty cổ phần. Tuy nhiên khi kê khai nguồn vốn thì doanh nghiệp phải có trách nhiệm góp đủ số vốn điều lệ trong thời hạn 90 tính từ ngày nhận Giấy đăng ký thành lập công ty. Trường hợp không góp đủ vốn thì doanh nghiệp cần tiến hành đăng ký giảm vốn điều lệ. Nếu như doanh nghiệp không thực hiện đúng như quy định thì sẽ bị phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng căn cứ theo Khoản 3 Điều 28 Nghị định 50/2016/NĐ-CP.

Nếu không góp đủ số vốn điều lệ đã đăng ký sẽ xử lý như thế nào?

Trong thời hạn 30 kể từ ngày kết thúc thời hạn được yêu cầu phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua khi thành lập công ty. Nếu không góp đủ số vốn điều lệ như đăng ký thì phải làm thủ tục giảm vốn điều lệ. Đồng thời, nếu như có cổ đông không góp mặt hoặc không góp đủ phải làm thủ tục đăng ký thay đổi cổ đông, chi tiết như sau:

 • Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng đăng ký mua thì không được xem là cổ đông công ty nữa và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho những người khác.
 • Cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua trước đó có quyền biểu quyết, nhận lợi tức cũng như có các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toàn và không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho những người khác.
 • Ngoài ra, các cổ đông không thanh toán thì vẫn phải chịu trách nhiệm về khoản nợ và các trách nhiệm khác trong phạm vi số cổ phần đã đăng ký mua trước thời điểm công ty đăng ký thay đổi lại vốn điều lệ.

Những ngành nghề nào yêu cầu vốn pháp định?

Một số ngành nghề có yêu cầu về vốn pháp định như:

 • Ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng đầu tư.
 • Ngân hàng chính sách, ngân hàng phát triển.
 • Công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính
 • Dịch vụ bảo vệ.
 • Đưa người lao động ra nước ngoài làm việc.
 • Sản xuất phim.
 • Kinh doanh vận chuyển hàng không quốc tế.
 • Kinh doanh vận chuyển hàng không nội địa.
 • Doanh nghiệp cảng hàng không kinh doanh tại cảng quốc tế.
 • Doanh nghiệp cảng hàng không kinh doanh tại cảng nội địa.
 • Kinh doanh về hàng không chung.
 • Dịch vụ kiểm toán.
 • Thiết lập về mạng viễn thông cố định mặt đất trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 • Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng kênh tần số vô tuyến điện.

Trên đây là toàn bộ những thông tin để giải đáp cho câu hỏi thành lập công ty cổ phần cần bao nhiêu vốn. Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích cho bạn trong quá trình thành lập doanh nghiệp. Nếu bạn gặp bất cứ khó khăn nào liên quan đến vốn hoặc những nội dung khác liên quan đến công ty cổ phần thì hãy liên hệ ngay với Thuế Quang Huy để được tư vấn chi tiết hơn nhé.

Đánh giá bài viết
avatar

Lưu Văn Tuấn

Ông Lưu Văn Tuấn là CEO của Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Thuế và Cung ứng lao động Quang Huy. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán - Thuế, ông Tuấn là một chuyên gia tư vấn cho doanh nghiệp các giải pháp tốt nhất về kế toán - thuế, tài chính.

Hãy gọi

0917371518

Thuế Quang Huy - Luôn đồng hành cùng bạn

Nhận tư vấn ngay bây giờ

  0 0 đánh giá
  Đánh giá bài viết
  Theo dõi
  Thông báo của
  guest

  0 Góp ý
  Phản hồi nội tuyến
  Xem tất cả bình luận